herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo