herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obręb Dzwonowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko