herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach geodezyjnych Czarnkowo, Dalewo i Gogolewo