herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie § 8, w związku z § 6 Uchwały Nr XLIV/284/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Marianowo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje się, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Marianowo (http://bip.alfatv.pl/pliki/marianowo/File/Projekty%20aktow%20prawa%20miejscowego/Projekt%20Nr%207.pdf) zamieszczony został projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. Opinie dotyczące projektu mogą być zgłaszane najpóźniej na dwa dni przed planowanym posiedzeniem Rady Gminy Marianowo, tj. do dnia 26 stycznia 2011 r. w Urzędzie Gminy Marianowo na stanowisku ds. obsługi Rady, zatrudnienia i spraw osobowych pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, pok. nr 11 w godzinach od 7:15 do 15:15.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 19-01-2011 15:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kulawiak 19-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2011 15:54