herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 123/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2012-01-09 16:03
Zarządzenie Nr 122/2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-12-29 13:02
Zarządzenie Nr 121/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-12-29 12:57
Zarządzenie Nr 120/2011 w sprawie zmian w budżcie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-12-29 12:55
Zarządzenie Nr 119/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-12-23 11:46
Zarządzenie Nr 118/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 2011-12-23 11:43
Zarządzenie Nr 117/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia samochodu specjalnego pożarniczego marki Star 244, nr rejstracyjny SZC 227S 2011-12-13 13:06
Zarządzenie Nr 116/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-12-13 13:03
Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz jednostki organizacyjnej nie podlegającej Gminie Marianowo 2011-12-13 13:01
Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-12-13 12:36
Zarządzenie Nr 113/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-12-13 12:34
Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-12-13 12:32
Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-12-13 12:31
Zarządzenie Nr 110/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2011 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2011-12-13 12:29
Zarządzenie Nr 109/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 2011-12-13 12:26
Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Marianowo 2011-12-13 12:24
Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 2011-12-13 12:22
Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-12-02 09:12
Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-12-02 09:09
Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-12-02 09:07
Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-11-23 10:35
Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-11-23 10:32
Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie powołania jednostek organizacyjnych (formacji) obrony cywilnej na terenie Gminy Marianowo 2011-11-23 10:30
Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-11-23 10:24
Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-11-23 10:20
Zarządzenie Nr 98/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2011 r. 2011-11-14 16:57
Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-11-07 10:39
Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-11-07 10:28
Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-11-07 10:24
Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-11-07 10:21
Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-10-21 14:13
Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-10-21 14:09
Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr X/60/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-10-21 14:06
Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-10-21 14:03
Zarządzenie Nr 89/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-10-21 13:58
Zarządzenie Nr 88/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-10-21 13:56
Zarządzenie Nr 87/2011 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe 2011-09-22 09:28
Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2012 rok 2011-09-22 09:25
Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Star 244, nr rejstracyjny SZC 227S 2011-09-22 09:16
Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-09-22 09:14
Zarządzenie Nr 83/2011 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obowodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. oraz określenia szczegółowego zakresu ich zadań 2011-09-22 09:13
Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-09-22 09:08
Zarządzenie Nr 81/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolengo w niepublicznej szkole podstawowej w 2011 roku 2011-09-22 09:06
Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2011-09-22 09:03
Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-09-22 09:01
Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2011-09-22 08:49
Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie ustalenia minimlnej stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze 2011-09-22 08:46
Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-09-22 08:44
Zarządzenie Nr 75/2011 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu 2011-09-22 08:41
Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych Szkoły Podstawowej w Marianowie Filii w Dzowonowie do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie 2011-09-22 08:33
Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-08-30 15:18
Zarządzenie Nr 72/2011 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2011-08-30 15:15
Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-08-30 15:13
Zarządzenie Nr 70/2011 zmianiające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2011/2012 2011-08-17 13:49
Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu 2011-08-17 13:45
Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Marianowo 2011-08-11 11:17
Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-08-08 12:58
Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-08-08 12:54
Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-08-08 12:49
Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo 2011-08-08 12:44
Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-07-28 13:43
Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia "Umowa na zakup posiłków dla dzieci do szkół" 2011-07-27 13:51
Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2011-07-27 13:47
Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Marianowo oraz nadania jej regulaminu pracy 2011-07-27 13:43
Zarządzenie Nr 59/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-07-19 09:49
Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-07-19 09:45
Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" 2011-07-19 09:41
Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-07-19 09:31
Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2011-07-19 09:17
Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-07-06 12:55
Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-07-06 12:41
Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-07-06 12:39
Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2011-07-06 12:37
Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Star 244, nr rejestracyjny SZC 227S 2011-06-17 15:18
Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-06-17 15:16
Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-06-15 13:42
Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-06-06 08:53
Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2011/2012 2011-06-06 08:51
Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-06-06 08:49
Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Marianowo 2011-06-06 08:46
Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-05-24 10:31
Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie wyboru trybu przekazania projektów pism do akceptacji 2011-05-12 13:50
Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Marianowo, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny 2011-05-12 13:48
Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 2011-05-12 13:46
Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych 2011-05-12 13:44
Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie postępowania z dokumentacją spraw niezakończonych powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Gminy Marianowo przed dniem 1 stycznia 2011 r. 2011-05-12 13:39
Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr VI/36/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-05-12 13:36
Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 2011-04-29 14:05
Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-04-29 14:03
Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-04-21 12:27
Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej w 2011 roku 2011-04-21 11:22
Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-04-21 11:20
Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-04-21 11:17
Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Dalewo 2011-04-04 12:37
Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2011-04-04 12:35
Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-04-04 12:33
Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo 2011-04-04 12:31
Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Dzwonowo 2011-04-04 12:27
Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Wiechowo 2011-04-04 12:25
Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie powołania zespołu w celu opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Marianowo 2011-04-04 12:24
Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-03-10 09:28
Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo, oznaczonej jako działka nr geod. 107/3, położonej w Marianowie 2011-02-24 08:06
Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-02-18 14:58
Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-02-15 14:36
Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiechowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2010 - 2014 2011-02-15 14:25
Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trąbki na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2010 - 2014 2011-02-15 14:25
Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sulino na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2010 - 2014 2011-02-15 14:26
Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Marianowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2010 - 2014 2011-02-15 14:26
Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Gogolewo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2010 - 2014 2011-02-15 14:26
Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dzwonowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2010 - 2014 2011-02-15 14:26
Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dalewo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2010 - 2014 2011-02-15 14:27
Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czarnkowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2010 - 2014 2011-02-15 14:25
Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2011 rok 2011-02-15 14:12
Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2011 roku 2011-02-15 14:04
Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-02-15 14:02
Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie odpłatnego udostępniania kopii lub wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 2011-02-03 08:02
Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego 2011-02-03 08:00
Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-02-03 07:56
Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2011-02-03 07:54
Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2010, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2010 2011-02-03 07:52
Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2011 rok 2011-02-03 07:50
Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr II/09/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2011 rok 2011-01-27 12:02
Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro 2011-01-27 11:45