herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN 15 kV doziemnej, stacji transformatorowej słupowej, sieci NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na dz. nr 86/2, 99, 283, 285 położonych w obrębie Dalewo, gmina Marianowo