herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 110/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Marianowo 2013-01-10 09:02
Zarządzenie Nr 109/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2013-01-10 09:01
Zarządzenie Nr 108/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXII/151/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-12-31 10:52
Zarządzenie Nr 107/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-12-31 10:51
Zarządzenie Nr 106/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-12-31 10:49
Zarządzenie Nr 105/2012 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Marianowo 2012-12-31 10:48
Zarządzenie Nr 104/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Marianowo 2012-12-20 07:40
Zarządzenie Nr 103/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-12-20 07:36
Zarządzenie Nr 102/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-12-10 10:47
Zarządzenie Nr 101/2012 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Marianowo 2012-12-10 10:45
Zarządzenie Nr 100/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych Szkoły Podstawowej w Marianowie Filia w Dzwonowie na rzecz Biblioteki Publicznej w Marianowie filia w Dzwonowie 2012-12-10 10:43
Zarządzenie Nr 99/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2012 rok 2012-12-10 10:42
Zarządzenie Nr 98/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-12-10 10:41
Zarządzenie Nr 97/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXI/143/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 rok 2012-12-10 10:39
Zarządzenie Nr 96/2012 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Marianowo 2012-12-04 11:09
Zarządzenie Nr 95/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych Szkoły Podstawowej w Marianowie Filia w Dzwonowie na rzecz Biblioteki Publicznej w Marianowie filia w Dzwonowie 2012-12-04 11:07
Zarządzenie Nr 94/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-11-28 14:27
Zarządzenie Nr 93/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-11-28 14:23
Zarządzenie Nr 92/2012 w sprawie nabycia nieruchomości 2012-11-27 14:03
Zarządzenie Nr 91/2012 w sprawie powołania komisji ds. wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Marianowie" 2012-11-27 14:01
Zarządzenie Nr 90/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2012 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2012-11-27 13:31
Zarządzenie Nr 89/2012 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 2012-11-27 13:29
Zarządzenie Nr 88/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-11-27 13:27
Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XX/132/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-11-27 13:24
Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-11-27 13:18
Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-11-20 12:31
Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-11-20 12:28
Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-11-20 12:21
Zarządzenie Nr 82/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2012 rok 2012-11-20 12:19
Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Marianowie" 2012-11-20 12:16
Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-10-24 11:38
Zarządzenie Nr 79/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2012 2013 2012-10-24 11:35
Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-10-24 11:33
Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie ustalenia składu Komisji Odbiorowej 2012-10-08 09:09
Zarządzenie Nr 76/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XIX/125/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-10-08 09:03
Zarządzenie Nr 75/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-10-08 08:56
Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 2012-10-01 08:04
Zarządzenie Nr 73/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2012 roku 2012-09-12 15:20
Zarządzenie Nr 72/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2012/2013 2012-09-12 15:18
Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-09-12 15:15
Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2013 rok 2012-09-12 14:57
Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Dzwonowo w okresie kadencji 2010-2014 2012-09-12 14:43
Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww zmian 2012-09-12 14:40
Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie ustalenia składu Komisji Odbiorowej 2012-09-12 14:37
Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-08-27 15:21
Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-08-27 15:20
Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-08-27 15:17
Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2012-08-14 14:15
Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-08-14 14:09
Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-08-14 14:06
Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-08-14 14:05
Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-08-14 14:04
Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-08-14 14:03
Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie opracowania planu obrony cywilnej Gminy Marianowo 2012-08-14 14:01
Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" 2012-08-14 14:00
Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-08-14 13:58
Zarządzenie Nr 54/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2012 roku 2012-08-14 13:54
Zarządzenie Nr 53/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe 2012-08-14 13:33
Zarządzenie Nr 52/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo 2012-08-14 13:30
Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-07-10 08:58
Zarządzenie Nr 50/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe 2012-07-05 13:42
Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-07-05 13:40
Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-07-05 13:39
Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Marianowo 2012-07-05 13:38
Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-07-05 13:35
Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nierychomości 2012-06-15 13:14
Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-06-15 13:13
Zarządzenie Nr 43/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze 2012-06-15 13:12
Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-06-15 13:10
Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Marianowo na 2012 rok 2012-06-15 13:09
Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2012/2013 2012-06-15 13:07
Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej w 2012 roku 2012-05-28 14:53
Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-05-28 14:49
Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-05-21 15:05
Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-05-21 14:58
Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-05-21 14:51
Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2012 rok 2012-05-21 14:49
Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-05-21 14:43
Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-05-21 14:40
Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 2012-04-25 14:56
Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie określenia formy zgłoszenia do Urzędu Gminy Marianowo chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN 2012-04-11 10:46
Zarządzenie Nr 29/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2012 roku 2012-04-11 10:45
Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-04-11 10:44
Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-04-11 10:42
Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-04-11 10:39
Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie nabycia nieruchomości 2012-04-11 10:37
Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-03-23 08:42
Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-03-19 13:40
Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2012-03-19 13:38
Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-03-08 15:15
Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-03-08 15:14
Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XV/95/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-03-08 15:12
Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2012-02-27 15:39
Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2012-02-27 15:35
Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo 2012-02-27 15:28
Zarządzenie Nr 15/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2012-02-27 15:24
Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Marianowo 2012-02-27 15:19
Zarządzenie Nr 13/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 2012-02-27 15:16
Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą tak nas malują" oraz komisji konkursowej do wyłonienia prac finałowych na terenie Gminy Marianowo 2012-02-27 15:14
Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji zaopatrywania pracowników Urzędu Gminy Marianowo w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej" 2012-02-27 15:12
Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2012 r. 2012-02-13 08:57
Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2012-02-13 08:48
Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-02-07 12:43
Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2012-02-06 13:41
Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-02-06 13:39
Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2012 roku 2012-01-30 07:38
Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2011, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2011 2012-01-30 07:32
Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok 2012-01-30 07:29
Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie przekazania upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2012-01-09 16:24
Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2012 rok 2012-01-09 16:24