herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Wójta Gminy Marianowo 2012-07-17 11:26
Protokół głosowania w obwodzie Nr 4 w Sulinie 2012-07-17 11:21
Protokół głosowania w obwodzie Nr 3 w Marianowie 2012-07-17 11:20
Protokół głosowania w obwodzie Nr 2 w Gogolewie 2012-07-17 11:20
Protokół głosowania w obwodzie Nr 1 w Dzwonowie 2012-07-17 11:20
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Marianowo w dniu 19 grudnia 2010 r. 2012-07-17 11:20
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie o skreśleniu kandydata na Wójta Gminy Marianowo 2012-07-17 11:19
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Marianowo w dniu 5 grudnia 2010 r. 2012-07-17 11:19
Protokół z wyborów Wójta Gminy Marianowo 2012-07-17 11:19
Protokół z wyborów do Rady Gminy Marianowo 2012-07-17 11:19
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Marianowo 2012-07-17 11:18
Obwieszczenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Sulinie o swoim składzie 2012-07-17 11:18
Obwieszczenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Marianowie o swoim składzie 2012-07-17 11:18
Obwieszczenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gogolewie o swoim składzie 2012-07-17 11:17
Obwieszczenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dzwonowie o swoim składzie 2012-07-17 11:17
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Marianowo i Wójta Gminy Marianowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2012-07-17 11:17
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Marianowo w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2012-07-17 11:17
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Marianowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2012-07-17 11:16
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Marianowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2012-07-17 11:16
Zarządzenie Nr 87/2010 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2012-07-17 11:16
Zarządzenie Nr 86/2010 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2012-07-17 11:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo z dnia 25 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2012-07-17 11:15
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 2012-07-17 11:15
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie o składzie komisji 2012-07-17 11:15
Komunikat o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa 2012-07-17 11:15
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2012-07-17 11:15
Zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Marianowo z dnia 6 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2012-07-17 11:14
Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej, w wyborach do Rady Gminy Marianowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2012-07-17 11:14
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2012-07-17 11:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010 r. 2012-07-17 11:14