herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 109/2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz jednostki budżetowej Gminy Marianowo 2014-01-13 08:51
Zarządzenie Nr 108/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2014-01-09 12:57
Zarządzenie Nr 107/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXX/219/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-12-30 08:59
Zarządzenie Nr 106/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-30 08:58
Zarządzenie Nr 105/2013 w sprawie ustalenia składu Komisji Odbiorowej 2013-12-30 08:57
Zarządzenie Nr 104/2013 w sprawie zmian w budżecie i ustalenia układu wykonawczego do ww. zmian 2013-12-30 08:56
Zarządzenie Nr 103/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-11 12:12
Zarządzenie Nr 102/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-11 12:11
Zarządzenie Nr 101/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-12-11 12:09
Zarządzenie Nr 100/2013 w sprawie ustalenia składu Komisji Odbiorowej 2013-12-11 11:52
Zarządzenie Nr 99/2013 w sprawie ustalenia składu Komisji Odbiorowej 2013-12-11 11:51
Zarządzenie Nr 98/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-06 14:35
Zarządzenie Nr 97/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-06 14:34
Zarządzenie Nr 96/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2013 rok 2013-12-06 14:32
Zarządzenie Nr 95/2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta gminy, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2013-11-29 13:27
Zarządzenie Nr 94/2013 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych 2013-11-25 11:21
Zarządzenie Nr 93/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania z nią umów 2013-11-25 11:20
Zarządzenie Nr 92/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2013-11-25 11:18
Zarządzenie Nr 91/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego 2013-11-25 11:17
Zarządzenie Nr 90/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-11-25 11:16
Zarządzenie Nr 89/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-11-22 08:21
Zarządzenie Nr 88/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-11-22 08:19
Zarządzenie Nr 87/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze 2013-11-22 08:18
Zarządzenie Nr 86/2013 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2013-11-22 08:17
Zarządzenie Nr 85/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-11-15 11:53
Zarządzenie Nr 84/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXVIII/199/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-11-15 11:52
Zarządzenie Nr 83/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2013 roku 2013-11-07 13:00
Zarządzenie Nr 82/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-11-12 12:50
Zarządzenie Nr 81/2013 w sprawie przeznaczenia do kasacji samochodu specjalnego pożarniczego 2013-11-05 13:21
Zarządzenie Nr 80/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym samochodu specjalnego pożarniczego 2013-11-05 13:20
Zarządzenie Nr 79/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-11-04 10:41
Zarządzenie Nr 78/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-10-25 13:23
Zarządzenie Nr 77/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Marianowo 2013-10-17 08:03
Zarządzenie Nr 76/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2013-10-17 08:00
Zarządzenie Nr 75/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2013 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2013-10-17 08:00
Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 2013-10-17 07:58
Zarządzenie Nr 73/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-10-14 12:14
Zarządzenie Nr 72/2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Szkoły Podstawowej w Marianowie Filii w Dzwonowie dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Marianowo 2013-10-14 12:13
Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-10-14 12:12
Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-10-14 12:11
Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Marianowo 2013-10-14 12:10
Zarządzenie Nr 68/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2013 roku 2013-10-01 11:15
Zarządzenie Nr 67/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-10-01 11:12
Zarządzenie Nr 66/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Marianowo 2013-09-23 11:12
Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-09-23 09:50
Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2014 r. 2013-09-23 09:34
Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2013-09-23 09:32
Zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-09-18 11:17
Zarządzenie Nr 61/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego grunty przeznaczone na cele nierolnicze 2013-09-18 11:16
Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Marianowo w okresie kadencji 2010 - 2014 2013-09-18 11:15
Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Dzwonowo w okresie kadencji 2010 - 2014 2013-09-18 11:14
Zarządzenie Nr 58/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-09-18 11:14
Zarządzenie Nr 57/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2013/2014 2013-09-18 11:13
Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz procedur kontroli zarządczej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych w Urzędzie Gminy Marianowo 2013-09-18 11:12
Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-09-06 15:15
Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 2013-08-23 08:55
Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-08-23 08:49
Zarządzenie Nr 52/2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie 2013-08-20 13:16
Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ks. Poety Jana Twardowskiego w Marianowie 2013-08-16 08:13
Zarządzenie Nr 50/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" 2013-08-16 08:10
Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-08-12 15:05
Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2013-08-12 15:01
Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-08-12 10:58
Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego 2013-07-19 14:45
Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-07-19 13:24
Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-07-19 13:23
Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie udzielenia pożyczki Bibliotece Publicznej w Marianowie 2013-07-16 10:43
Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-07-05 14:00
Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-07-05 13:58
Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-07-05 14:06
Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-07-05 13:55
Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-07-05 13:53
Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-06-13 11:21
Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-05-31 08:48
Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2013/2014 2013-05-27 08:10
Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-05-16 11:50
Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2013-05-09 12:11
Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-05-09 07:52
Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-05-09 07:50
Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2013-04-26 14:54
Zarządzenie Nr 29/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2013-04-26 14:52
Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-04-26 14:44
Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-04-26 14:43
Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-04-26 14:41
Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2013-04-22 11:30
Zarządzenie Nr 24/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2013 roku 2013-04-08 15:42
Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej w 2013 roku 2013-04-08 15:41
Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2013-04-08 15:40
Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-04-08 15:39
Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo oraz powołania komisji Konkursowej 2013-04-03 13:27
Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-04-03 13:25
Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat z kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2013 rok 2013-04-03 13:22
Zarządzenie Nr 17/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania lokali i obiektów administracyjnych oraz użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy 2013-03-25 11:46
Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2013-03-25 11:44
Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Marianowo oraz ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, wykorzystywanych w podróży służbowej 2013-03-08 15:23
Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 rok 2013-03-08 15:18
Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo oraz powołania Komisji Konkursowej 2013-02-27 15:20
Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2013-02-14 11:13
Zarządzenie Nr 11/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2012-2013 2013-02-14 11:11
Zarządzenie Nr 10/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2012 - 2013 2013-02-14 11:07
Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-02-06 12:45
Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych 2013-01-25 13:04
Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2012, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2012 2013-01-24 12:04
Zarządzenie Nr 6/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2013 roku 2013-01-24 12:02
Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2013 roku 2013-01-22 08:43
Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2013 roku 2013-01-22 08:42
Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Marianowo 2013-01-22 08:41
Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-01-22 08:39
Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXII/149/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2013 rok 2013-01-24 12:00