herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-11-27 14:39
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2013-11-27 10:01
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2013-11-27 09:59
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 2013-10-28 09:46
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok 2013-10-28 09:45
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok 2013-10-28 09:44
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-10-28 09:33
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-09-13 13:56
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-09-12 12:28
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Marianowo 2013-09-12 12:12
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marianowo 2013-09-12 12:10
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Wiechowo 2013-09-12 15:20
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2013 - 2017 2013-04-12 15:08
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2013-04-12 15:07
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2013 roku 2013-03-21 10:49
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2013-03-21 10:07
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Marianowie 2013-02-21 08:39