herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2013 - 2017

Na podstawie § 8 Uchwały Nr XLIV/284/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Marianowo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje się, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Marianowo http://www.bip.marianowo.pl/strony/2375.dhtml zamieszczony został projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2013 – 2017. Opinie dotyczące projektu mogą być zgłaszane najpóźniej na dwa dni przed planowanym posiedzeniem Rady Gminy Marianowo, tj. do dnia 23 kwietnia 2013 r. włącznie, w Urzędzie Gminy Marianowo na stanowisku ds. obsługi Rady, zatrudnienia i spraw osobowych pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, pok. nr 11 w godzinach od 7:15 do 15:15.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 12-04-2013 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zenon Chlebicki 12-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 12-09-2013 12:41