herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok

Na podstawie § 8 Uchwały Nr XLIV/284/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Marianowo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje się, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Marianowo http://bip.alfatv.pl/pliki/marianowo/File/Projekty%20aktow%20prawa%20miejscowego/Projekt%20Nr%2013%202013.pdf zamieszczony został projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok. Opinie dotyczące projektu mogą być zgłaszane najpóźniej na dwa dni przed planowanym posiedzeniem Rady Gminy Marianowo, tj. do dnia 4 listopada 2013 r. włącznie, w Urzędzie Gminy Marianowo na stanowisku ds. obsługi Rady, zatrudnienia i spraw osobowych pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, pok. nr 11 w godzinach od 7:15 do 15:15.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 28-10-2013 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kulawiak 28-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2013 09:56