herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wizualizacja i wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Marianowo 2014-10-16 13:39
Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-10-16 13:38
Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-10-16 13:38
Informacja o komitetach wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., w okręgu wyborczym nr 13 2014-10-16 13:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-16 13:38
Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-10-16 13:38
Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. 2014-10-16 13:37
Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2014-10-16 13:37
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2014 r. 2014-10-16 13:37
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2014 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 2014-10-16 13:37
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 2014-10-16 13:36
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2014-10-16 13:36