herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo uchwały nr XXXVII/276/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, w obrębie geodezyjnym Gogolewo i Marianowo