herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 163/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-12-30 14:29
Zarządzenie Nr 162/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-12-21 11:16
Zarządzenie Nr 161/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2015 rok 2015-12-21 11:16
Zarządzenie Nr 160/2015 w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów i porozumień oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w Urzędzie Gminy Marianowo 2015-12-21 11:15
Zarządzenie Nr 159/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-12-21 11:14
Zarządzenie Nr 158/2015 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XII/71/2015 Rady Gminy Marianowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-12-21 11:13
Zarządzenie Nr 157/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-12-16 11:39
Zarządzenie Nr 156/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-12-15 07:48
Zarządzenie Nr 155/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-12-15 07:46
Zarządzenie nr 154/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-12-15 07:45
Zarządzenie Nr 153/2015 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu 2015-12-15 07:44
Zarządzenie Nr 152/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-12-03 13:11
Zarządzenie Nr 151/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian. 2015-12-03 13:11
Zarządzenie Nr 150/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-11-24 11:28
Zarządzenie Nr 149/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-11-24 11:27
Zarządzenie Nr 148/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-11-24 08:01
Zarządzenie Nr 147/2015 w sprawie nabycia nieruchomości 2015-11-24 08:00
Zarządzenie Nr 146/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marianowo, zarządzonych na dzień 17 stycznia 2016 r. 2015-11-19 15:09
Zarządzenie Nr 145/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2015 roku 2015-11-19 15:09
Zarządzenie Nr 144/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-11-19 15:08
Zarządzenie Nr 143/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-11-19 15:07
Zarządzenie Nr 142/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-11-17 13:31
Zarządzenie Nr 141/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-11-12 10:39
Zarządzenie Nr 140/2015 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr X/52/2015 Rady Gminy Marianowo z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-11-12 10:39
Zarządzenie Nr 139/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2015 rok 2015-11-05 08:09
Zarządzenie Nr 138/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-11-05 08:07
Zarządzenie Nr 137/2015 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 2015-11-02 10:32
Zarządzenie Nr 136/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-10-29 12:47
Zarządzenie Nr 135/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-10-29 12:45
Zarządzenie Nr 134/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-10-26 14:26
Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-10-26 14:26
Zarządzenie Nr 132/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2015-10-26 14:25
Zarządzenie Nr 131/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-10-26 14:24
Zarządzenie Nr 130/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-10-12 09:29
Zarządzenie Nr 129/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-10-12 09:28
Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 13:12
Zarządzenie Nr 127/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-10-05 13:11
Zarządzenie Nr 126/2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składów obwodowych komisji wyborczych oraz uzupełnienia ich składów 2015-10-05 13:10
Zarządzenie Nr 125/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-10-05 13:10
Zarządzenie Nr 124/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2015 roku 2015-10-05 13:09
Zarządzenie Nr 123/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-09-29 13:16
Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-09-29 13:15
Zarządzenie Nr 121/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-09-29 13:14
Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr IX/41/2015 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-09-28 14:26
Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-09-28 14:25
Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Marianowo z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową oraz sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów 2015-09-21 09:51
Zarządzenie Nr 117/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-09-21 09:50
Zarządzenie Nr 116/2015 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat za przyłączenie nieruchomości do przyłączy kanalizacyjnych 2015-09-21 09:48
Zarządzenie Nr 115/2015 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat za przyłączenie nieruchomości do przyłączy kanalizacyjnych 2015-09-21 09:47
Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat za przyłączenie nieruchomości do przyłączy kanalizacyjnych 2015-09-21 09:47
Zarządzenie Nr 113/2015 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat za przyłączenie nieruchomości do przyłączy kanalizacyjnych 2015-09-21 09:46
Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-09-21 09:45
Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-09-16 07:55
Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Wiechowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2014 - 2018 2015-09-15 13:57
Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-11 13:13
Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-11 13:12
Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2016 rok 2015-09-03 09:08
Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-09-02 12:38
Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-09-02 12:37
Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-09-02 12:35
Zarządzenie Nr 103/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2015/2016 2015-09-02 12:32
Zarządzenie Nr 102/2015 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2015-08-26 09:23
Zarządzenie Nr 101/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-08-26 09:21
Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Marianowo na lata 2015-2017 2015-08-20 08:07
Zarządzenie Nr 99/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-08-18 12:04
Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-08-18 12:04
Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2015-08-18 12:03
Zarządzenie Nr 96/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-08-17 12:28
Zarządzenie Nr 95/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum 2015-08-13 11:44
Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-13 11:43
Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składów obwodowych komisji ds. referendum 2015-08-13 11:43
Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-13 11:42
Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-08-13 11:41
Zarządzenie Nr 90/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-08-03 12:39
Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2015-08-03 12:38
Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-08-03 12:37
Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-08-03 12:33
Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-08-03 12:31
Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2015-07-09 09:43
Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" 2015-07-08 13:40
Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-07-08 13:39
Zarządzenie Nr 82/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2015 rok 2015-07-07 08:57
Zarządzenie Nr 81/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-07-07 08:56
Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-07 08:56
Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-07-07 08:55
Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Marianowo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-06-30 08:38
Zarządzenie Nr 77/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze 2015-06-25 08:40
Zarządzenie Nr 76/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-06-25 08:36
Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 2015-06-25 08:36
Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-06-22 10:10
Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-06-12 13:00
Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-06-12 12:59
Zarządzenie Nr 71/2015 zmieniające regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2015-06-12 12:59
Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-06-01 15:21
Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2015/2016 2015-06-01 15:20
Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-06-01 15:09
Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-06-01 15:08
Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-05-27 14:40
Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-05-27 14:39
Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-05-27 14:39
Zarządzenie Nr 63/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe 2015-05-27 14:38
Zarządzenie Nr 62/2015 sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-05-25 09:53
Zarządzenie Nr 61/2015 sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-05-25 09:52
Zarządzenie Nr 60/2015 sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Marianowo 2015-05-25 09:51
Zarządzenie Nr 59/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-05-13 10:53
Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-05-05 15:25
Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-05-05 15:24
Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-05-04 15:26
Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-05-04 15:26
Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-04-30 15:00
Zarządzenie Nr 53/2015 sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-04-27 14:47
Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-27 14:46
Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze trzeciego przetargu ustnego ograniczonego 2015-04-27 14:46
Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-04-20 15:13
Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składów obwodowych komisji wyborczych oraz uzupełnienia ich składów 2015-04-20 15:12
Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-04-20 15:11
Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego punktu przedszkolnego w 2015 roku 2015-04-20 13:19
Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-04-20 13:18
Zarządzenie Nr 45/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Marianowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2014-2018 2015-04-08 10:58
Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Dzwonowo 2015-04-08 10:46
Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2015-04-08 10:45
Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w spawach przyznawania Karty Dużej Rodziny 2015-04-08 10:45
Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie określenia sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 2015-04-08 10:44
Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie rozłożenia na raty części wierzytelności z tytułu nabycia nieruchomości 2015-04-08 10:43
Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-04-02 09:35
Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-04-02 09:26
Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-04-02 09:25
Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr VI/27/2015 Rady Gminy Marianowo z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-04-02 09:25
Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie wskazania osoby wchodzącej z urzędu do składu obwodowej komisji wyborczej oraz uzupełnienia jej składu 2015-03-19 10:01
Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie umorzenia w części wierzytelności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 2015-03-16 14:12
Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiechowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2014 - 2018 2015-03-10 10:14
Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trąbki na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2014 - 2018 2015-03-10 10:11
Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sulino na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2014 - 2018 2015-03-10 10:10
Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Marianowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2014 - 2018 2015-03-10 10:10
Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Gogolewo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2014 - 2018 2015-03-10 10:09
Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dzwonowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2014 - 2018 2015-03-10 10:08
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dalewo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2014 - 2018 2015-03-10 10:08
Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czarnkowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2014 - 2018 2015-03-10 10:07
Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2015-03-10 10:02
Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-03-05 10:06
Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej w 2015 roku 2015-03-05 10:05
Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2015 rok 2015-03-05 10:04
Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo oraz powołania Komisji Konkursowej 2015-02-19 10:15
Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marianowo, zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. 2015-02-19 10:14
Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-02-19 10:14
Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Marianowo, zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. 2015-02-19 10:13
Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-02-19 10:13
Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marianowo, zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. 2015-02-19 10:12
Zarządzenie Nr 15/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze 2015-02-19 10:11
Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-02-12 13:08
Zarządzenie Nr 13/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo 2015-02-06 14:18
Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo 2015-02-06 14:17
Zarządzenie Nr 11/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2015-02-06 14:16
Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu ustnego ograniczonego 2015-02-06 14:15
Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2015-02-03 15:47
Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-02-02 14:43
Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2014, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2014 2015-02-02 14:42
Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2015 roku 2015-01-15 15:17
Zarządzenie Nr 5/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2015-01-15 15:16
Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2015-01-15 15:15
Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2015 r. 2015-01-15 15:14
Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Marianowo w 2015 roku 2015-01-15 15:13
Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr III/7/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2015 rok 2015-01-09 14:16