herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności i sposobu jej poboru na terenie Gminy Marianowo