herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne usytuowanego w miejscowości Marianowo, działka nr 344/5 obręb Marianowo 2015-11-27 10:22
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Marianowo" 2015-11-27 10:21
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację projektu pn. rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne usytuowanego w miejscowości Marianowo, działka nr 344/5 obręb Marianowo 2015-11-27 10:21
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wierceniu otworu przeznaczonego na studnię nr 5 na ujęciu wody podziemnej na działce ewidencyjnej nr 10/4 w obrębie Trąbki w Trąbkach 2015-11-27 10:20
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzjącego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na wierceniu otworu przeznaczonego na studnię nr 5 na ujęciu wody podziemnej na działce ewidencyjnej nr 10/4 w obrębie Trąbki 2015-11-27 10:20
Informacja o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 2015-11-27 10:19
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej 2015-11-27 10:18
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na wierceniu otworu przeznaczonego na studnie nr 5 na ujęciu wody podziemnej na działce ewidencyjnej nr 10/4 w obrębie Trąbki 2015-11-27 10:18
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji paliw wraz z usługami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Marianowie, gmina Marianowo, działka nr 135/10 obręb Marianowo 2015-11-27 10:17
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kopalin pospolitych "Wiechowo II" gmina Marianowo dla potrzeb drogownictwa 2015-11-27 10:17
Informacja o wznowieniu postępowania 2015-11-27 10:16