herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 47/2004 w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marianowie obowiązujących w 2005 roku 2013-05-16 12:55
Zarządzenie Nr 46/2004 w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w bibliotekach publicznych obowiązujących w 2005 roku 2013-05-16 12:54
Zarządzenie Nr 45/2004 w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w 2005 roku 2013-05-16 12:54
Zarządzenie Nr 44/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 2013-05-16 12:41
Zarządzenie Nr 42/2004 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2013-05-16 12:37
Zarządzenie Nr 41/2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XX/129/2004 z dnia 4 grudnia 2004 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 2013-05-16 12:35
Zarządzenie Nr 40/2004 w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 2013-05-16 12:34
Zarządzenie Nr 39/01/2004 w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu 2013-05-16 12:33
Zarządzenie Nr 39/2004 w sprawie zmian budżetu gminy, zmian w budżecie gminy oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XX/112/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 2013-05-16 12:32
Zarządzenie Nr 38/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 2013-05-16 12:30
Zarządzenie Nr 37/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej 2013-05-16 12:28
Zarządzenie Nr 36/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej 2013-05-16 12:26
Zarządzenie Nr 35/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 2013-05-16 12:25
Zarządzenie Nr 34/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy Marianowo na rok 2004 2013-05-16 12:21
Zarządzenie Nr 33/2004 w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na rok 2004 2013-05-16 12:20
Zarządzenie Nr 32/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy Marianowo oraz zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 2013-05-16 12:19
Zarządzenie Nr 31/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 2013-05-16 12:17
Zarządzenie Nr 30/2004 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2013-05-16 12:15
Zarządzenie Nr 29/2004 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Marianowie 2013-05-16 12:13
Zarządzenie Nr 28/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Marianowo 2013-05-16 12:07
Zarządzenie Nr 27/2004 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2013-05-16 12:03
Zarządzenie Nr 26/2004 w sprawie powołania komisji mieszkaniowej 2013-05-16 11:43
Zarządzenie Nr 25/2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2013-05-16 11:41
Zarządzenie Nr 23/2004 w sprawie zatwierdzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu 2013-05-16 11:40
Zarządzenie Nr 22/2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 do uchwały Rady Gminy w Marianowie Nr XVIII/96/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 2013-05-16 11:33
Zarządzenie Nr 21/2004 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na rok 2004 2013-05-16 11:11
Zarządzenie Nr 20/2004 w sprawie zamknięcia ulicy Kasztanowej, Nadrzecznej i Sportowej w Marianowie 2013-05-16 11:07
Zarządzenie Nr 19/2004 w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu 2013-05-16 11:06
Zarządzenie Nr 18/2004 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gogolewie 2013-05-16 10:56
Zarządzenie Nr 17/2004 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej 2013-05-16 10:54
Zarządzenie Nr 16/2004 w sprawie powołania na terenie gminy Marianowo obwodowych komisji wyborczych 2013-05-16 10:53
Zarządzenie Nr 15/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych 2013-05-16 10:51
Zarządzenie Nr 15/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych 2013-05-16 10:51
Zarządzenie Nr 14/2004 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do wydawania decyzji administracyjnych 2013-05-16 10:50
Zarządzenie Nr 13/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 01/ 2003 z dnia 02 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo 2013-05-16 10:49
Zarządzenie Nr 12/2004 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych 2013-05-16 10:48
Zarządzenie Nr 11/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XVI/93/2004 z dnia 25 marca 2004 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 2013-05-16 10:39
Zarządzenie Nr 10/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność gminy Marianowo 2013-05-16 10:36
Zarządzenie Nr OW.09/2004 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Marianowie 2013-05-16 10:35
Zarządzenie Nr 9/2004 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Marianowie 2013-05-16 10:33
Zarządzenie Nr 8/2004 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2013-05-16 10:32
Zarządzenie Nr 7/2004 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004 2013-05-16 10:29
Zarządzenie Nr 6/2004 w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Marianowo a rok 2004 2013-05-16 10:27
Zarządzenie Nr 5/2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 do uchwały Rady Gminy w Marianowie Nr XIV/83/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2004 rok 2013-05-16 10:23
Zarządzenie Nr 4/2004 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w oparciu o procedury Banku Światowego na roboty finansowane w całości lub w części w ramach Programu Unii Europejskiej SAPARD 2013-05-16 10:16
Zarządzenie Nr 3/2004 w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej 2013-05-16 10:04
Zarządzenie Nr 2/2004 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Marianowie oraz powołania Komisji Konkursowej 2013-05-16 10:02
Zarządzenie Nr 1/2004 w sprawie obsługi kasowej i administracyjno - gospodarczej szkół 2013-05-16 10:00