herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 2016-10-26 14:58
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 roku 2016-10-21 14:45
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" 2016-10-21 13:38
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2016-10-21 13:36
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Marianowo 2016-10-20 14:57
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 2016-10-20 14:45
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Marianowo kategorii dróg gminnych 2016-10-20 14:44
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2016-10-20 14:43
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. 2016-10-20 14:42
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Marianowo kategorii dróg gminnych 2016-09-15 11:01
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 roku 2016-03-15 07:35