herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo oraz o wszczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko