herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 38/2005 w sprawie zmian w budżecie i zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 do uchwały Nr XXX/191/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 i uchwały Nr XXXI/193/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 2013-05-14 14:57
Zarządzenie Nr 37/2005 w sprawie zmian budżetu i ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 do ww. zmian 2013-05-14 14:55
Zarządzenie Nr 36/2005 w sprawie zmian budżetu i ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 do ww. zmian oraz zmian w budżecie i zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na rok 2005 2013-05-14 14:54
Zarządzenie Nr 35/2005 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 2013-05-14 14:53
Zarządzenie Nr 34/2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 do uchwały Nr XXIX/183/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na rok 2005 2013-05-14 14:51
Zarządzenie Nr 33/2005 w sprawie rozłożenia na raty części należności za nabycie nieruchomości 2013-05-14 14:50
Zarządzenie Nr 32/2005 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo a rok 2005 raz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 2013-05-14 14:49
Zarządzenie Nr 31/2005 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania a terenie gminy Marianowo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2013-05-14 14:47
Zarządzenie Nr 30/2005 w sprawie obsługi informatycznej komisji wyborczych w gminie Marianowo 2013-05-14 14:46
Zarządzenie Nr 29/2005 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 2013-05-14 14:44
Zarządzenie Nr 28/2005 w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie i zmian w układzie wykonawczym gminy Marianowo na rok 2005 raz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 do ww. zmian 2013-05-14 14:43
Zarządzenie Nr 27/2005 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 2013-05-14 14:41
Zarządzenie Nr 26/2005 w sprawie powołania na terenie gminy Marianowo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2013-05-14 14:39
Zarządzenie Nr 25/2005 w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie i zmian w układzie wykonawczym gminy Marianowo na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 do ww. zmian i do uchwały Nr XXVIII/176/2005 z dnia 8 września 2005 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 2013-05-14 14:38
Zarządzenie Nr 24/2005 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2013-05-14 14:36
Zarządzenie Nr 23/2005 w sprawie powołania na terenie gminy Marianowo obwodowych komisji wyborczych 2013-05-14 14:35
Zarządzenie Nr 22/2005 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 2013-05-14 14:32
Zarządzenie Nr 21/2005 w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej 2013-05-14 14:28
Zarządzenie Nr 20/2005 w sprawie obsługi informatycznej komisji wyborczych w gminie Marianowo 2013-05-14 14:22
Zarządzenie Nr 19/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 2013-05-14 14:21
Zarządzenie Nr 18/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2013-05-14 14:18
Zarządzenie Nr 17/2005 w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Marianowie 2013-05-14 14:18
Zarządzenie Nr 16/2005 w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005, zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 do uchwały Nr XXVII/162/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 2013-05-14 14:17
Zarządzenie Nr 14/2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 do uchwały Nr XXVI/159/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 2013-05-14 14:13
Zarządzenie Nr 13/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2005 do uchwały Nr XXV/155/2005 z dnia 31 marca 2005 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2005 2013-05-14 14:12
Zarządzenie Nr 12/2005 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację w 2005 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Marianowo w dziedzinie kultury fizycznej 2013-05-14 14:11
Zarządzenie Nr 11/2005 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2005 roku 2013-05-14 14:10
Zarządzenie Nr 10/2005 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005 2013-05-14 14:09
Zarządzenie Nr 9/2005 w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej 2013-05-14 14:08
Zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2005 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Marianowo w dziedzinie kultury fizycznej 2013-05-14 14:07
Zarządzenie Nr 7/2005 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na rok 2005 2013-05-14 14:04
Zarządzenie Nr 6/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2013-05-14 14:03
Zarządzenie Nr 5/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 2013-05-14 14:02
Zarządzenie Nr 4/2005 w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na rok 2005 2013-05-14 14:01
Zarządzenie Nr 3/2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXII/132/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2005 rok 2013-05-14 14:00
Zarządzenie Nr 2/2005 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu kilometrów dla pojazdów nie będących własnością pracodawcy z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju 2013-05-14 13:59
Zarządzenie Nr 1/2005 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu kilometrów dla pojazdów nie będących własnością pracodawcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 2013-05-14 13:57