herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 47/2006 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 2013-05-09 15:13
Zarządzenie Nr 46/2006 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Marianowie 2013-05-09 15:12
Zarządzenie Nr 45/2006 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych 2013-05-09 15:00
Zarządzenie Nr 44/2006 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 2013-05-09 14:59
Zarządzenie Nr 43/2006 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 2013-05-09 14:58
Zarządzenie Nr 42/2006 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr III/10/2006 Rady Gminy Marianowo z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2013-05-09 14:56
Zarządzenie Nr 41/2006 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2013-05-09 14:53
Zarządzenie Nr 40/2006 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Marianowo zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych monitory ekranowe 2013-05-09 14:50
Zarządzenie Nr 39/2006 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-05-09 14:49
Zarządzenie Nr 38/2006 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia ceny nieruchomości 2013-05-09 14:48
Zarządzenie Nr 37/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych 2013-05-09 14:47
Zarządzenie Nr 36/2006 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2013-05-09 14:46
Zarządzenie Nr 35/2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej 2013-05-09 14:45
Zarządzenie Nr 34/2006 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-05-09 14:43
Zarządzenie Nr 33/2006 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/241/2006 Rady Gminy w Marianowie z dnia 26 października 2006 r. 2013-05-09 14:42
Zarządzenie Nr 32/2006 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-05-09 14:41
Zarządzenie Nr 31/2/2006 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji zaopatrywania pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej" 2013-05-09 14:39
Zarządzenie Nr 31/2006 w sprawie powołani komisji ds. wyceny mienia gminy 2013-05-09 14:37
Zarządzenie Nr 30/2006 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia ceny nieruchomości 2013-05-09 14:36
Zarządzenie Nr 29/2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej 2013-05-09 14:35
Zarządzenie Nr 28/2006 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2006 do ww. zmian 2013-05-09 14:34
Zarządzenie Nr 27/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych od osoby fizycznej 2013-05-09 14:33
Zarządzenie Nr 26/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych 2013-05-09 14:32
Zarządzenie Nr 25/2006 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVIII/232/2006 z dnia 28 września 2006 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2013-05-09 14:31
Zarządzenie Nr 24/2006 w sprawie zmian budżetu i ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/225/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2013-05-09 14:30
Zarządzenie Nr 23/2006 w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-05-09 14:29
Zarządzenie Nr 22/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 2013-05-09 14:27
Zarządzenie Nr 21/2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2013-05-09 14:26
Zarządzenie Nr 20/2006 w sprawie zmian budżetu i ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/223/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2013-05-09 14:25
Zarządzenie Nr 19/2006 w sprawie zmian budżetu i ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2006 2013-05-09 14:24
Zarządzenie Nr 18/2006 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 2013-05-09 14:23
Zarządzenie Nr 17/2/2006 w sprawie rozłożenia na raty części należności za użytkowanie wieczyste 2013-05-09 14:21
Zarządzenie Nr 17/2006 w sprawie zmian budżetu i ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXV/220/2006 z dnia 18 maja 2006 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2013-05-09 14:20
Zarządzenie Nr 16/2006 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację w 2006 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Marianowo w dziedzinie kultury fizycznej 2013-05-09 14:19
Zarządzenie Nr 15/2006 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2013-05-09 14:18
Zarządzenie Nr 14/2006 w sprawie zmian budżetu i ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIV/215/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2013-05-09 14:17
Zarządzenie Nr 13/2006 w sprawie zmian budżetu i ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2006 2013-05-09 14:15
Zarządzenie Nr 12/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność gminy 2013-05-09 14:13
Zarządzenie Nr 11/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność gminy 2013-05-09 14:12
Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Wójta Gminy Marianowo 2013-05-09 14:11
Zarządzenie Nr 9/2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIII/212/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian budżetu i zamian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2013-05-09 14:10
Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów stosowanych w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących zamówień na dostawy, wykonywanie usług, robót budowlanych itp. Opłacanych w całości lub w części ze środków publicznych 2013-05-09 14:09
Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie zmian budżetu i ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo na rok 2006 2013-05-09 14:08
Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Marianowo w dziedzinie kultury fizycznej 2013-05-09 14:07
Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie stałego dyżuru 2013-05-09 14:05
Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na rok 2006 2013-05-09 14:04
Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXII/199/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2006 rok 2013-05-09 14:03
Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w 2006 r. 2013-05-09 14:00
Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy 2013-05-09 13:59