herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie § 8 Uchwały Nr XLIV/284/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Marianowo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje się, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Marianowo http://bip.marianowo.pl/pliki/marianowo/File/Projekty%20aktow%20prawa%20miejscowego/Projekt%2011-2016.pdf zmieszczony został projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Opinie dotyczące projektu mogą być zgłaszane najpóźniej na dwa dni przed planowanym posiedzeniem Rady Gminy Marianowo, tj. do dnia 8 listopada 2016 r. włącznie, w Urzędzie Gminy Marianowo na stanowisku ds. obsługi Rady, zatrudnienia i spraw osobowych pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, pok. nr 11 w godzinach od 7:15 do 15:15.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 26-10-2016 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kulawiak 26-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2016 15:00