herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 124/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-12-29 09:32
Zarządzenie Nr 123/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-12-29 09:31
Zarządzenie Nr 122/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2017-12-29 09:29
Zarządzenie Nr 121/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-12-29 09:28
Zarządzenie Nr 120/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-12-29 09:11
Zarządzenie Nr 119/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-12-29 09:10
Zarządzenie Nr 118/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-12-29 09:09
Zarządzenie Nr 117/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Marianowo 2017-12-08 09:33
Zarządzenie Nr 116/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-12-08 09:32
Zarządzenie Nr 115/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2017/2018 2017-12-08 09:30
Zarządzenie Nr 114/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-12-05 12:44
Zarządzenie Nr 113/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-05 12:23
Zarządzenie Nr 112/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-12-05 12:22
Zarządzenie Nr 111/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-11-29 10:35
Zarządzenie Nr 110/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2017-11-29 10:34
Zarządzenie Nr 109/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-11-27 13:08
Zarządzenie Nr 108/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-11-27 13:07
Zarządzenie Nr 107/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-11-27 13:06
Zarządzenie Nr 106/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-11-27 13:05
Zarządzenie Nr 105/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-11-17 14:16
Zarządzenie Nr 104/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIX/186/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-11-17 09:58
Zarządzenie Nr 103/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-11-17 09:57
Zarządzenie Nr 102/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-11-17 09:55
Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-11-17 09:54
Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2017-11-10 08:26
Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-10-31 11:28
Zarządzenie Nr 98/2017 w sprawie aktualizacji ustalonej na rok 2017 podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2017 roku 2017-10-31 11:27
Zarządzenie Nr 97/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-10-31 11:25
Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2017-10-19 14:49
Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 2017-10-19 14:48
Zarządzenie Nr 94/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-10-19 14:46
Zarządzenie Nr 93/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-10-19 14:44
Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-10-19 14:43
Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży 2017-10-12 07:52
Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-10-10 12:37
Zarządzenie Nr 89/2017 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2017-10-10 12:35
Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-10-10 12:34
Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-09-28 13:14
Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo 2017-09-28 13:13
Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-09-28 13:12
Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-09-28 13:11
Zarządzenie Nr 83/2017 o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-09-28 13:09
Zarządzenie Nr 82/2017 o zmianie zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-09-28 13:07
Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w niepublicznej szkole podstawowej w 2017 r. 2017-09-28 13:05
Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2017 r. 2017-09-28 13:04
Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu podania informacji o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w 2017 r. 2017-09-28 13:03
Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-09-25 08:41
Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-09-25 08:40
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-09-25 08:40
Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-09-19 14:11
Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-09-19 14:10
Zarządzenie Nr 73/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Marianowo oraz nadania jej regulaminu pracy 2017-09-19 14:08
Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-09-18 10:17
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-09-18 10:15
Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-09-18 10:13
Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2018 rok 2017-09-18 10:11
Zarządzenie Nr 68/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Marianowo 2017-09-18 10:08
Zarządzenie Nr 67/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2017/2018 2017-09-07 14:03
Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-09-18 10:05
Zarządzenie Nr 65/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Marianowo 2017-09-04 13:23
Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-09-04 13:22
Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-09-04 13:21
Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Marianowo 2017-08-23 10:06
Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-08-07 09:16
Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-07-24 15:20
Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-07-24 15:19
Zarządzenie Nr 58/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe 2017-07-24 15:18
Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 2017-07-24 15:17
Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-07-24 15:15
Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-06-28 10:16
Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-06-26 08:27
Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie umorzenia wierzytelności 2017-06-20 13:32
Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-06-20 13:31
Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-06-09 11:27
Zarządzenie 50/2017 w sprawie upoważnienia do występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Marianowo 2017-06-01 09:36
Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Marianowo 2017-06-01 09:36
Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Marianowie za rok 2016 2017-06-01 09:32
Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-05-29 11:55
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-05-29 11:53
Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2017/2018 2017-05-29 11:52
Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2017-05-19 08:09
Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-05-17 08:47
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-05-17 08:46
Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-05-17 08:44
Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-05-08 11:48
Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-05-08 11:47
Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-04-27 13:41
Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 2017-04-07 10:48
Zarządzenie Nr 36/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w 2017 r. 2017-04-07 10:46
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie aktualizacji ustalonej na rok 2017 podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2017 roku 2017-04-07 10:42
Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w 2017 r. 2017-04-03 10:53
Zarządzenie Nr 33/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze 2017-04-03 10:52
Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-04-03 10:51
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIII/160/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-04-03 10:50
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-04-03 10:48
Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-03-27 10:09
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2017-03-27 10:08
Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Marianowo w 2017 r. 2017-03-22 13:37
Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-03-13 08:31
Zarządzenie Nr 25/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XX/135/2016 Rady Gminy Marianowo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2017 rok 2017-03-03 11:42
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie ustalenia lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Marianowo dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2017-03-03 11:41
Zarządzenie Nr 23/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze 2017-03-03 11:40
Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-03-03 11:37
Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-02-20 13:06
Zarządzenie Nr 20/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2017-02-20 13:05
Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-02-20 13:04
Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2017 rok 2017-02-08 14:29
Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo oraz powołania Komisji Konkursowej 2017-02-08 14:26
Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-08 14:24
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-02-08 14:23
Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-01-27 15:13
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2017-01-27 15:12
Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-01-27 14:14
Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie ustalenia na rok 2017 podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2017 roku 2017-01-27 14:12
Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-01-27 11:08
Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-01-27 11:07
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2016, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2016 2017-01-24 13:33
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXI/146/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-01-24 13:32
Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty dzierżawione na cele rolnicze 2017-01-19 12:52
Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo w roku 2017 2017-01-13 14:40
Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2017 r. 2017-01-13 14:39
Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Gminy Marianowo na 2017 rok 2017-01-13 14:38
Zarządzenie Nr 2/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo 2017-01-05 12:50
Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XX/135/2016 Rady Gminy Marianowo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2017 rok 2017-01-05 12:49