Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2017 roku

Centralny Rejestr Umów i Porozumień
Urzędu Gminy Marianowo
zawartych w 2017 roku

L.p.

Numer umowy/porozumienia

Data zawarcia umowy/porozumienia

Okres obowiązywania
od - do

Podmiot, z którym zawarto umowę/porozumienie

Przedmiot umowy

Kwota wykonania umowy/porozumienia

Podstawa (tryb) zawarcia
umowy/porozumienia

Data i numer aneksu

1.

GW/1/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. –31.12.2017 r.

“VET-ZOO SERWIS”
lek. wet. Zenon Jażdżewski
ul. M. Konopnickiej 62
64-980 Trzcianka

Wyłapywanie, transportowanie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt

 • dojazd i transport – 1,05 zł/km netto,
 • czas trwania akcji – 89,00 zł/godz. netto,
 • odbiór zwierzęcia pochwyconego – 27,00 zł netto,
 • przyjęcie do schroniska – 38,00 zł netto,
 • pobyt w schronisku – 7,00 zł/dobę netto,
 • sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie – 89,00 zł netto,
 • unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych – 135,00 zł/szt. netto,
 • opłata abonamentowa – 140,00 zł netto

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

2.

SG/2/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

“INFONET” Usługi Informatyczne Maciej Krzyśko
ul. Ogrodowa 44
73-260 Pełczyce

Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Marianowo

5.667,84 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

3.

S-0299/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. –31.12.2017 r.

Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.
ul. Hanny Januszewskiej 1
60-195 Poznań

Przedłużenie gwarancji 11 programów SIGID wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Marianowo

7.648,14 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych gwarancją.

-

4.

RK/4/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Jerzy Milewski
ul. Armii Krajowej 38
73-120 Chociwel

Przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy (wstępnych, okresowych i kontrolnych)

 • 50,00 badanie okresowe,
 • 110,00 badanie okresowe dla osoby wykonującej pracę na wys. pow. 3 m,
 • 50,00 zł lub 110,00 zł badanie dodatkowe niewysokospecjalistyczne

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

5.

RK/5/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Firma Usługowo – Szkoleniowa “EUREKA” Henryk Kruszyński
ul. Zacisze 1B/8
73-130 Dobrzany

Prowadzenie zadań z zakresu BHP oraz koordynowanie spraw p.poż.

5.904,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

12.12.2017 r.
Aneks Nr 1

6.

RK/6/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 28.02.2017 r.

Edmund Garstecki

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych na terenie Gminy Marianowo oraz wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów przy drogach gminnych

4.030,00 zł

Umowa zlecenie

27.02.2017 r.
Aneks Nr 1

7.

RK/7/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 30.04.2017 r.

Władysława Augustyn

Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Wiechowie, palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

6.448,00 zł

Umowa zlecenie

-

8.

RK/8/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 30.04.2017 r.

Mieczysław Sztylka

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

8.060,00 zł

Umowa zlecenie

-

9.

RK/9/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.03.2017 r.

Anna Stępień

Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie, palenie w kotle centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

2.340,00 zł

Umowa zlecenie

-

10.

RK/10/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.03.2017 r.

Danuta Kot

Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Sulinie, palenie w kotle centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sulinie

1.950,00 zł

Umowa zlecenie

-

11.

K 203-2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

TENSOFT Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania ADAS Mieszkańcy

2.307,48 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

12.

GN/12/2017

04.01.2017 r.

04.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Zakład Usług Geodezyjnych “AZYMUT” Jerzy Kielan
ul. Staszica 9/1 A-B
Stargard

Usługi geodezyjne na rzecz Gminy Marianowo

Wydzielenie działek:

 • podział na dwie działki – 3.198,00 zł,
 • podział do pięciu działek – 6.027,00 zł,
 • podział powyżej pięciu działek – 984,00 zł (za każdą następną),

Wznowienie granic działki – 338,25 zł za każdy punkt ,

Aktualizacja map w zakresie ewidencji gruntów i budynków – 1.599,00 zł (za każda działkę)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

13.

GN/13/2017

11.01.2017 r.

11.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Architekt Agata Prabucka
ul. Łabędzia 10/12
73-110 Stargard

Opracowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • 492,00 zł brutto –decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • 492,00 zł brutto decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

14.

57/ENEA Oświetlenie/OS/R6/2016

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34
71-080 Szczecin

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Marianowo

34.698,36 zł
(wartość szacunkowa)

Art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

-

15.

SG/15/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wytwórnia Telewizyjno – Filmowa “ALFA” Spółka z o.o.
ul. Kukułeczki 56
71-698 Szczecin

Udostępnienie systemu e-Urząd składającego się z modułów: e-Obieg, BIP, e-BOI, strona www, poczta e-mail.

8.856,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych umową.

-

16.

MK/16/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. –31.03.2017 r.

Marek Leśniewski

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Marianowie ul. Stargardzka 55 – “Dom Strażaka”

1.521,00 zł

Umowa zlecenie

-

17.

EU/11374/EZ14/2016

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
Warszawa

Utrzymanie w sprawności technicznej siedmiu opraw oświetlenia ulicznego przy drodze do stacji PKP Trąbki

2.451,78 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

15.01.2019 r.
Aneks Nr 1/2019

18.

MK/18/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. –23.06.2017 r.

Marta Sadocha

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkół w Stargardzie i z powrotem

4.173,00 zł

Umowa zlecenie

-

19.

MK/19/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Marek Leśniewski

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Marianowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

6.084,00 zł

Umowa zlecenie

-

20.

MK/20/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Krzysztof Sinkiewicz

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Marianowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

6.084,00 zł

Umowa zlecenie

-

21.

MK/21/2017

11.01.2017 r.

11.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Krzysztof Biernat

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Gogolewie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

1.872,00 zł

Umowa zlecenie

-

22.

MK/22/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Marcin Krajcer

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Dzwonowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

1.872,00 zł

Umowa zlecenie

-

23.

RK/23/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Magdalena Kulawiak

Obsługa finansowo – kasowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Marianowie

2.700,00 zł

Umowa zlecenie

-

24.

MK/24/2017

11.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo

Dostarczanie energii cieplnej do świetlicy wiejskiej w Gogolewie

2.000,00 zł
(wartość szacunkowa)

Kodeks cywilny

-

25.

MK/25/2017

13.01.2017 r.

13.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Firma Handlowo – Usługowa Henryk Adam Jędrzejewski
ul. Stargardzka 7
73-121 Marianowo

Sprzedaż paliw płynnych do pojazdów będących własnością Gminy Marianowo

38.306,00 zł

(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

26.

RPA/26/2017

11.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Natalia Purgał

Pełnienie funkcji sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.800,00 zł

Umowa zlecenie

-

27.

MK/27/2017

11.01.2017 r.

Na czas nieokreślony

Wiesława Przygoda

Najem lokalu mieszkalnego 3/1 w Trąbkach Małych o pow. uż. 71,70 m2 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. uż. 6 m2

Czynsz – 298,41 zł

Umowa najmu

-

28.

MK/28/2017

11.01.2017 r.

Na czas nieokreślony

Wojciech Klimczak

Najem lokalu mieszkalnego 4/3 w Trąbkach Małych o pow. uż. 34,90 m2 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. uż. 15,20 m2

Czynsz – 154,74 zł

Umowa najmu

-

29.

USC/29/2017

25.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 21.12.2017 r.

But Małgorzata

Aktualizacja rejestru wyborców w Gminie Marianowo

521,88

Umowa-zlecenie

12.12.2017 r.
Aneks Nr 1

30.

RK/30/2017

23.01.2017 r.

23.01.2017 r. – 25.02.2017 r.

Nikola Szostak

Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Marianowie oraz utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej w Marianowie

1.300,00 zł

Umowa zlecenie

-

31.

MK/31/2017

24.01.2017 r.

28.01.2017 r. – 29.01.2017 r.

Patryk Grabski

Najem świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

32.

-

11.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Kubickiego 9 lok. 5
Warszawa

Przedłużenie licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej systemu eGmina z modułem iMPA VS

2.460,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

33.

MK/33/2017

24.01.2017 r.

28.01.2017 r.

Aneta Walisińska

Najem świetlicy wiejskiej w Wiechowie

73,80 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

34.

86/S4/2017

20.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS w Marianowie

88.000,00 zł

Art. 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

-

35.

1/2017

17.01.2017 r.

01.02.2017 r. – 30.11.2017 r.

Powiat Stargardzki – Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie

Organizowanie prac społecznie użytecznych w Gminie Marianowo

10.688,00 zł

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)

-

36.

MK/36/2017

01.02.2017 r.

01.02.2017 r. – 31.12.2017 r.

SORT Spółka z o.o.
ul. 26 kwietnia 91
71-126 Szczecin

Dostawa materiałów biurowych

7.000,00 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

37.

MK/37/2017

01.02.2017 r.

01.02.2017 r. – 31.12.2017 r.

Piotr Wiechciński

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Wiechowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych

572,00 zł

Umowa zlecenie

-

38.

MK/38/2017

03.02.2017 r.

03.02.2017 r. – 10.02.2017 r.

Zakład Ogólnobudowlany Wiktor Lewicki
ul. Ogrodowa 2/2
73-121 Marianowo

Malowanie ścian wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

1.753,40 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

39.

-

13.01.2017 r.

13.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

PROCAD S.A.
ul. Kartuska 215
80-122 Gdańsk

Utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – moduł MPZP

1.845,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

40.

MK/40/2017

08.02.2017 r.

10.02.2017 r. – 12.02.2017 r.

Agnieszka Grzebielucha

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w “Domu Strażaka” w Marianowie

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

41.

200/S4/2017

25.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w 2017 roku

75.000,00 zł

Art. 136, 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

27.07.2017 r. Aneks Nr 1/2017

42.

1/1/2017

01.02.2017 r.

01.02.2017 r. – 31.12.2017 r.

Usługowy Zakład Kominiarski Ireneusz Żaboklicki
Osiedle Północne 31
73-108 Kobylanka

Czyszczenie przewodów kominowych w obiektach komunalnych Gminy Marianowo

2.001,16 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

43.

3791

26.01.2017 r.

26.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

DKS Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale

Dzierżawa 3 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisową

10.000,00 zł
(wartość szacunkowa, zależna od ilości kopii/wydruków)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

44.

MK/44/2017

22.02.2017 r.

25.02.2017 r. – 26.02.2017 r.

Bożena Świder

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

45.

45/2017

02.03.2017 r.

02.11.2017 r.

BUDPAK Paweł Szubert
ul. Podleśna 14N
73-110 Stargard

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 510006Z w miejscowości Dzwonowo

158.670,00 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

-

46.

46/2017

02.03.2017 r.

02.11.2017 r.

BUDPAK Paweł Szubert
ul. Podleśna 14N
73-110 Stargard

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 193/1 w miejscowości Sulino

194.340,00 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

14.06.2017 r.

Aneks Nr 1

47.

SO/47/2017

24.02.2017 r.

01.03.2017 r. – 30.11.2017 r.

Wanda Justyna Hochman

Utrzymanie czystości i porządku na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

6.300,00 zł

Umowa zlecenie

-

48.

SO/48/2017

24.02.2017 r.

01.03.2017 r. – 30.11.2017 r.

Robert Lipiński

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

9.360,00 zł

Umowa zlecenie

-

49.

SO/49/2017

24.02.2017 r.

01.03.2017 r. – 30.11.2017 r.

Marian Sztylka

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

9.360,00 zł

Umowa zlecenie

-

50.

GN/50/2017

27.03.2017 r.

27.03.2017 r. – 26.03.2020 r.

Żaneta Flejterska
Zbigniew Flejterski

Dzierżawa nieruchomości – części działki nr geod. 285/2 obręb Dalewo o pow. 72 m2 na cele przydomowych terenów zieleni

959,10 zł

Umowa dzierżawy

-

51.

RK/51/2017

01.03.2017 r.

01.03.2017 r. – 09.04.2017 r.

Kościelniak Henryk

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

2.483,00 zł

Umowa zlecenie

-

52.

MK/52/2017

01.03.2017 r.

01.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

Franciszek Bojczuk

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Sulinie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

1.404,00 zł

Umowa zlecenie

-

53.

PP/53/2017

01.03.2017 r.

01.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

LKS „Czarni”
ul. Stargardzka 42
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo

17.500,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

06.12.2017 r.
Aneks Nr 1

54.

PP/54/2017

01.03.2017 r.

01.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

LZS „Ogniwo”
Dzwonowo 26
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo

10.350,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

55.

PP/55/2017

01.03.2017 r.

01.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

LZS „Orkan”
Dalewo 60A
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo

23.500,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

05.12.2017 r.
Aneks Nr 1

56.

MK/56/2017

09.02.2017 r.

11.03.2017 r.

Katarzyna Kaciupa

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

110,70 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

57.

MK/57/2017

09.03.2017 r.

17.03.2017 r. – 19.03.2017 r.

Agnieszka Misztela

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

58.

MK/58/2017

13.03.2017 r.

14.03.2017 r.

Wanda Czaplińska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

110,70 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

59.

54/D/2017

13.03.2017 r.

13.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Określenie trybu przekazywania w 2017 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania

Według potrzeb – zgodnie z przedłożonymi wnioskami

Art. 150 w zw. z art. 127 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.)

04.12.2017 r.
Aneks Nr 1

60.

MK/60/2017

20.03.2017 r.

01.04.2017 r. – 02.04.2017 r.

Małgorzata Nowak

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

61.

61/2017

27.03.2017 r.

27.03.2017 r. 29.04.2017 r.

„NOR-MA” Monika Widz
ul. Ludowa 9/2
78-200 Białogard

Czyszczenie i konserwacja kompleksu boisk sportowych ORLIK w Marianowie

2.500,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

62.

MK/62/2017

22.03.2017 r.

25.03.2017 r. – 26.03.2017 r.

Rita Ajzenberg

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

63.

-

21.03.2017 r.

21.03.2017 r. – 30.09.2017 r.

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Pomoc finansowa Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo (przy kościele)”

13.000,00 zł

Uchwała Nr XXII/153/2017 Rady Gminy Marianowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo (przy kościele)"

-

64.

-

21.03.2017 r.

21.03.2017 r. – 30.09.2017 r.

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Pomoc finansowa Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo”

25.000,00 zł

Uchwała Nr XXII/152/2017 Rady Gminy Marianowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo"

-

65.

GN/65/2017

21.03.2017 r.

21.03.2017 r. – 20.03.2020 r.

PPHU „WTÓRPOL” Leszek Wojteczek Sp. z o.o.
ul. Żurawia 1
26-110 Skarżysko-Kamienna

Dzierżawa nieruchomości – części działki nr geod. 328 obręb Gogolewo o pow. 2 m2, części działki nr geod. 311 obręb Dzwonowo o pow. 2 m2, części działki nr geod. 97/4 obręb Marianowo o pow. 6 m2, na cele usytuowania pojemników na zbiórkę odzieży używanej

3.365,28 zł

Umowa dzierżawy

-

66.

GN/66/2017

29.03.2017 r.

29.03.2017 r. - 31.01.2018 r.

Marta i Daniel Lew
Anna i Paweł Gruszczyńscy

Przedwstępna umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej na rzecz Gminy Marianowo

50 zł/mb sieci wodociągowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

31.12.2017 r.
Aneks Nr 1

67.

GN/67/2017

31.03.2017 r.

31.03.2017 r. – 30.03.2020 r.

Sylwia i Mariusz Kulawiak

Dzierżawa nieruchomości – części działki nr geod. 285/2 obręb Dalewo o pow. 136 m2, na cele przydomowych terenów zieleni

1.811,49 zł

Umowa dzierżawy

-

68.

MK/68/2017

31.03.2017 r.

16.04.2017 r. – 18.04.2017 r.

Mariola Wysocka

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

69.

GN/69/2017

30.03.2017 r.

30.03.2017 r. – 29.03.2020 r.

Karina Siwy

Dzierżawa nieruchomości – części działki nr geod. 285/2 obręb Dalewo o pow. 60 m2 na cele przydomowych terenów zieleni

799,25 zł

Umowa dzierżawy

-

70.

RK/70/2017

31.03.2017 r.

01.04.2017 r. – 31.08.2017 r.

Edmund Garstecki

Wykonywanie prac porządkowych (m. in. Koszenie terenów zielonych) i konserwacyjno-remontowych małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, przyległej do obiektu socjalno-gospodarczego na terenie plaży i w bezpośrednim otoczeniu

10.075,00 zł

Umowa zlecenie

-

71.

198/D/2017

24.03.2017 r.

24.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

86.660,00 zł

Art. 90r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zw. z art. 128 ust. 2 oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

26.10.2017 r.
Aneks Nr 1

72.

GN/72/2017

28.03.2017 r.

28.03.2017 r. – 27.03.2020 r.

Mirosław Spiżewski

Dzierżawa nieruchomości – części działki nr geod. 154/1 obręb Czarnkowo o pow. 94 m2 na cele przydomowych terenów zieleni

1.381,68 zł

Umowa dzierżawy

-

73.

MK/73/2017

12.04.2017 r.

15.04.2017 r. – 16.04.2017 r.

Jolanta Kilińska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

74.

7984/2017/OD3/ZR3

12.04.2017 r.

Umowa obowiązuje w okresie realizacji warunków przyłączenia oraz świadczenia usług dystrybucji w oparciu o odrębną umowę

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Przyłączenie obiektu lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Trąbkach, dz. nr 21/6 do sieci ENEA Operator z mocą przyłączeniową 12 kW na napięciu 0,4 kV

971,06 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

75.

RK/75/2017

28.04.2017 r.

01.05.2017 r. – 15.05.2017 r.

Mieczysław Sztylka

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

1.365,00 zł

Umowa zlecenie

-

76.

MK/76/2017

27.04.2017 r.

29.04.2017 r. – 30.04.2017 r.

Anna Purgał

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących

mienie gminy (z późn. zm.)

-

77.

MK/77/2017

04.05.2017 r.

06.05.2017 r. – 07.05.2017 r.

Zygmunt Szrenfer

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

78.

MK/78/2017

04.05.2017 r.

05.05.2017 r. – 08.05.2017 r.

Jakub Piekarski

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w “Domu Strażaka” w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

79.

MK/79/2017

11.05.2017 r.

13.05.2017 r. – 15.05.2017 r.

Krzysztof Bednarek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

80.

MK/80/2017

12.05.2017 r.

20.05.2017 r. – 22.05.2017 r.

Emil Kormosz

Wynajem 10 stołów i 30 krzeseł

135,30 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

81.

ZPB-81/2017

17.05.2017 r.

17.05.2017 r. – 31.10.2017 r.

GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 34
72-200 Nowogard

Wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ciągu ul. Zacisznej w Marianowie (dz. Nr geod. 859/1) – faza projektowa”

15.744,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

05.12.2017 r. Aneks Nr 1

82.

GN/82/2017

15.05.2017 r.

15.05.2017 r. – 14.05.2020 r.

Helena Waszczuk

Dzierżawa nieruchomości:

- część działki nr ewid. 272/6 o pow. 0,5898 ha,

- część działki nr ewid. 272/7 o pow. 0,2022 ha,

- część działki nr ewid. 272/8 o pow. 0,4027 ha,

- działka nr ewid. 272/9 o pow. 0,1098 ha,

- działka nr ewid. 272/10 o pow. 0,0904 ha,

- działka nr ewid. 272/11 o pow. 0,0213 ha,

obręb Marianowo na cele rolne

1.701,00 zł

Umowa dzierżawy

-

83.

ZPB/83/2017

17.05.2017 r.

17.05.2017 r. – 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia robót

Usługi Projektowo – Budowlane Wojciech Józwa
ul. Chrobrego 5c/2
73-110 Stargard

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 193/1 w miejscowości Sulino”

2.952,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

84.

ZPB/84/2017

17.05.2017 r.

17.05.2017 r. – 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia robót

Usługi Projektowo – Budowlane Wojciech Józwa
ul. Chrobrego 5c/2
73-110 Stargard

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 510006Z, dz. nr geod. 196, 197, 193/3, 193/4 obr. Dzwonowo”

2.952,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

85.

MK/85/2017

16.05.2017 r.

27.05.2017 r. – 28.05.2017 r.

Izabela Zabadała

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w “Domu Strażaka” w Marianowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

86.

MK/86/2017

24.05.2017 r.

27.05.2017 r.

Władysław Lizuń

Usługa tłumaczenia ustnego z j. polskiego na j. niemiecki oraz z j. niemieckiego na j. polski

402,00 zł

Umowa zlecenie

-

87.

1708/RCS-SZ/Szafir/2017

19.05.2017 r.

19.06.2017 r. – 19.06.2019 r.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. w Warszawie
ul. rtm. W.Pileckiego 65
02-781 Warszawa

Świadczenie usług zaufania: wydawanie kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów, dostawa elementów urządzeń do składania podpisu elektronicznego, wydawanie elektronicznych znaczników czasu

Wartość umowy uzależniona od odrębnie złożonych, jednostkowych zamówień

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

88.

MK/88/2017

26.05.2017 r.

27.05.2017 r. – 28.05.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulinie

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

89.

2017D0266S

17.05.2017 r.

17.05.2017 r. – 30.09.2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3

Dotacja na realizację zadania “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo”

50.922,00 zł

Umowa dotacji

-

90.

ŚR/90/2017

26.05.2017 r.

26.05.2017 r. – 30.11.2017 r.

Zakład Analiz Środowiskowych „EKO-PRECYZJA” Paweł Czupryn
ul. Sikorskiego 10
43-450 Ustroń

Opracowanie aktualizacji „Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”

6.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

91.

PROW-07.2.1-11-00244-32

25.05.2017 r.

Do dnia spłaty pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2018 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulino” w wysokości do 166.543,00 zł

 • prowizja w wysokości 0,1 % kwoty udzielonej pożyczki w dniu uruchomienia I transzy pożyczki,
 • oprocentowanie 0,25 stawki referencyjnej obliczonej jako śr. arytmetyczna wskaźnika wibor 3M za okres ostatnich 3 dni

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1558)

-

92.

-

24.05.2017 r.

Na czas oznaczony do dnia całkowitego rozliczenia pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2018 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Otwarcie i prowadzenie rachunku środków własnych oraz rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulino”

Zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku BGK

Umowa Nr PROW-07.2.1-11-00244-32 z dnia 25.05.2017 r.

-

93.

GW/93/2017

31.05.2017 r.

01.06.2017 r. – 30.06.2017 r.

Usługi Transportowe Arkadiusz Woźniak
ul. Dąbrowskiego 10A/6
73-120 Chociwel

Wykonanie remontu drogi na odcinku 200 mb położonej na działkach nr geod 248 i 249 obręb Gogolewo gm. Marianowo

9.963,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

94.

GW/94/2017

01.06.2017 r.

nieokreślony

Stanisław Kalata

Zaopatrzenie nieruchomości w wodę

Zgodnie z taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

95.

00004-65150-UM1600077/16

30.05.2017.

30.05.2017 r. – do dnia ostatecznego rozliczenia operacji

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w sołectwie Trąbki Gmina Marianowo

63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

(wartość szacunkowa 253.420,00 zł)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

13.06.2018 r.
Aneks Nr 1
03.07.2018 r.
Aneks Nr 2

96.

00003-65150-UM1600078/16

30.05.2017.

30.05.2017 r. – do dnia ostatecznego rozliczenia operacji

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo

63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

(wartość szacunkowa 1.021.034 zł)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

13.06.2018 r.
Aneks Nr 1
03.07.2018 r.
Aneks Nr 2

30.11.2018 r.
Aneks Nr 3

97.

ŚR/97/2017

26.05.2017 r.

26.05.2017 r. – 31.07.2017 r.

Przedsiębiorstwo EKO 24 Barbara Plewko
ul. Królowej Jadwigi 1
74-400 Dębno

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo

50.922,00 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

98.

STS0701A

01.06.2017 r.

10 lat od chwili wydania nieruchomości

P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Dzierżawa nieruchomości – części działki nr geod. 29/2 obręb Marianowo o pow. 100 m2 z przeznaczeniem na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym wieży telekomunikacyjnej

73.800,00 zł

Umowa dzierżawy

-

99.

PROW-07.2.1-11-00298-32

23.06.2017 r.

Do dnia spłaty pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2018 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 510006Z w miejscowości Dzwonowo” w wysokości do 152.912,00 zł

 • prowizja w wysokości 0,1 % kwoty udzielonej pożyczki w dniu uruchomienia I transzy pożyczki,
 • oprocentowanie 0,25 stawki referencyjnej obliczonej jako śr. arytmetyczna wskaźnika wibor 3M za okres ostatnich 3 dni

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1558)

-

100.

-

22.06.2017 r.

Na czas oznaczony do dnia całkowitego rozliczenia pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2018 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Otwarcie i prowadzenie rachunku środków własnych oraz rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 510006Z w miejscowości Dzwonowo”

Zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku BGK

Umowa Nr PROW-07.2.1-11-00298-32 z dnia 23.06.2017 r.

-

101.

GN/101/2017

30.06.2017 r.

01.07.2017 r. – 31.12.2017 r.

Stowarzyszenie SIEJA
ul. Mieszka I 1
73-121 Marianowo

Najem pomieszczenia biurowego na poddaszu budynku Urzędu Gminy Marianowo o pow. uż. 48,42 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie biura stowarzyszenia

2.262,00 zł

Umowa najmu

-

102.

MK/102/2017

30.06.2017 r.

08.07.2017 r. – 09.07.2017 r.

Wanda Miłek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

103.

GN/103/2017

14.07.2017 r.

14.07.2017 r. – 31.01.2019 r.

 1. Małgorzata i Dariusz Naganowscy
 2. Marlena i Waldemar Furmańscy
 3. Cezary Janecki

Przedwstępna umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej

50,00 zł / mb sieci wodociągowej (długość sieci ustalona zostanie w oparciu o dokumentację powykonawczą)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

104.

PP/104/2017

20.07.2017 r.

01.08.2017 r. – 30.09.2017 r.

Ludowy Zespół Sportowy „Sydonia”
ul. Stargardzka 26
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”

2.000,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

105.

OR/105/2017

24.07.2017 r.

17.09.2017 r.

Artur Marcinkiewicz

Prowadzenie wraz z obsługą muzyczną, wokalną i artystyczną koncertu pt. „Mała gala piosenki biesiadnej” oraz zabawy tanecznej w wykonaniu zespołu „PARADISE” podczas dożynek gminnych w dniu 17.09.2017 r.

3.800,00 zł

Umowa o dzieło

-

106.

OR/106/2017

24.07.2017 r.

17.09.2017 r.

Henryk Maciejewski

Koncert kapeli ludowo-biesiadnej „Retro” podczas trwania dożynek gminnych w Marianowie w dniu 17.09.2017 r.

500,00 zł

Umowa o dzieło

-

107.

MK/107/2017

11.08.2017 r.

12.08.2017 r. – 13.08.2017 r.

Jakub Żarski

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

108.

MK/108/2017

14.08.2017 r.

19.08.2017 r. – 20.08.2017 r.

Krzysztof Sinkiewicz

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w “Domu Strażaka” w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

109.

T-2380-490/17

24.07.2017 r.

24.07.2017 r. – 30.01.2018 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin

Wsparcie finansowe |Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, poprzez częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu do użytku służbowego

5.000,00 zł

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

-

110.

MK/110/2017

25.08.2017 r.

23.09.2017 r. – 24.09.2017 r.

Roksana Bodys

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

111.

MK/111/2017

04.09.2017 r.

04.09.2017 r. – 22.12.2017 r.

Marta Sadocha

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z Gminy Marianowo w czasie przewozu do szkół w Stargardzie i z powrotem

3.081,00 zł

Umowa zlecenie

-

112.

RK/112/2017

30.08.2017 r.

01.09.2017 r. – 15.09.2017 r.

Wiesław Lipa

Prace porządkowe w świetlicy wiejskiej w Sulinie i terenie przyległym, koszenie terenów zielonych

520,00 zł

Umowa zlecenie

-

113.

W-23WB/WT/2017/07/79

24.08.2017 r.

Nieokreślony

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2
Nowogard

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nieruchomości w ciągu ul. Zacisznej w Marianowie

-

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

114.

ZPB.114.2017

14.09.2017 r.

14.09.2017 r. – 10.11.2017 r.

„Proinvest” Łukasz Żarnowski
ul. Nowakowskiego 3f lok. 7
73-110 Stargard

Opracowanie projektu wykonawczego dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowie wraz z budową pomostu”

9.840,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

115.

MK/115/2017

01.09.2017 r.

Nieokreślony

Szkoła Podstawowa w Marianowie

ul. Jeziorna 15
73-121 Marianowo

Porozumienie w sprawie rozliczania kosztów energii elektrycznej do budynku przy ul. Mieszka I 2A w Marianowie

zgodnie z notami księgowymi

Kodeks cywilny

-

116.

OR/116/2017

08.09.2017 r.

17.09.2017 r.

AS 54 Aleksander Skrzyński

ul. Słoneczna 9
73-121 Marianowo

Pokaz psów rasowych podczas dożynek gminnych w Marianowie w dniu 17.09.2017 r.

2.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

117.

MK/117/2017

12.09.2017 r.

16.09.2017 r. – 17.09.2017 r.

Tomasz Owczarek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

118.

GN/118/2017

13.09.2017 r.

13.09.2017 r. – 12.09.2020 r.

Monika Świeca

Dzierżawa nieruchomości – część działki nr 272/4 o pow. 0,3198 ha,

– część działki nr 272/5 o pow. 0,0143 ha,

– część działki nr 272/6 o pow. 0,8148 ha,

– część działki nr 272/7 o pow. 0,2175 ha,

– część działki nr 272/8 o pow. 0,6337 ha, obręb Marianowo na cele rolne

2.403,00 zł

Umowa dzierżawy

-

119.

GW/119/2017

14.09.2017 r.

14.09.2017 r. – 13.10.2017 r.

Usługi Transportowe Arkadiusz Woźniak
ul. Dąbrowskiego 10A/6
73-120 Chociwel

Wymiana balustrad mostowych na moście w ciągu drogi gminnej nr 515006Z w km. 3+855,2 – działki nr 6, 196, 205 obręb Dzwonowo

24.600,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

120.

1/2017

12.09.2017 r.

12.09.2017 r. – 15.01.2018 r.

Powiat Stargardzki

ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Udzielenie dotacji Powiatowi Stargardzkiemu na dofinansowanie kosztów zakupu sztandaru wraz z akcesoriami dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie

1.000,00 zł

Uchwała Nr XXIV/166/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu

-

121.

SO 121/2017

27.09.2017 r.

27.09.2017 r. – 15.11.2017 r.

„BAGAN” Daniel Bagan
Sokołowice 102
56-400 Oleśnica

Wykonanie piłkochwytu na dz. nr 285/2 w Dalewie

4.888,32 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

15.11.2017 r.
Aneks Nr 1

122.

RK/122/2017

29.09.2017 r.

01.10.2017 r. – 31.10.2017 r.

Władysława Augustyn

Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Wiechowie oraz palenie w piecu CO w budynku świetlicy

2.002,00 zł

Umowa zlecenie

-

123.

RK/123/2017

29.09.2017 r.

02.10.2017 r. – 31.10.2017 r.

Antoni Miałkowski

Prace porządkowe przy budynku Urzędu Gminy Marianowo

2.002,00 zł

Umowa zlecenie

-

124.

RK/124/2017

29.09.2017 r.

02.10.2017 r. – 31.10.2017 r.

Tadeusz Seredyński

Prace porządkowe w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie i na terenie przyległym do świetlicy

2.002,00 zł

Umowa zlecenie

-

125.

MK/125/2017

06.10.2017 r.

06.10.2017 r. – 30.11.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie
ul. Stargardzka 55
73-121 Marianowo

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia oraz innych kosztów wynikających z umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych”

120.282,50 zł

Uchwała Nr XXVII/177/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie

28.11.2017 r.
Aneks Nr 1

126.

MK/126/2017

06.10.2017 r.

06.10.2017 r. – 30.11.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie
ul. Stargardzka 55
73-121 Marianowo

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych”

5.300,00 zł

Uchwała Nr XXVII/176/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie

-

127.

127/2017

29.09.2017 r.

29.09.2017 r. – 30.04.2018 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ELAS” Elżbieta Krukowska
ul. Boh. Warszawy 34
72-200 Nowogard

Dostawa opału do obiektów komunalnych Gminy Marianowo

 • węgiel – 780,00 zł/tona,
 • miał – 565,00 zł/tona

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

128.

-

27.09.2017 r.

Nieokreślony

Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

Umowa sprzedaży udziałów Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie

21.000,00 zł

Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów i wystąpienia ze spółki

-

129.

-

27.09.2017 r.

Nieokreślony

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard

Ustalenie zasad i warunków współpracy dotyczącej wspierania przedsiębiorców z terenu Gminy Marianowo

-

Kodeks cywilny

-

130.

RK/130/2017

29.09.2017 r.

01.10.2017 r. – 27.12.2017 r.

Mieczysław Sztylka

Palenie w kotle CO w budynku komunalnym Gminy Marianowo w Dzwonowie 62

6.045,00 zł

Umowa zlecenie

-

131.

131/2017

17.10.2017 r.

17.10.2017 r. – 25.11.2018 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tadeusz Błaszczyk
Kicko 41
73-112 Stara Dąbrowa

Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo, gmina Marianowo

1.889.490,17 zł

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)

-

132.

132/2017

17.10.2017 r.

17.10.2017 r. – 25.11.2018 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tadeusz Błaszczyk
Kicko 41
73-112 Stara Dąbrowa

Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w sołectwie Trąbki Gmina Marianowo

448.631,11 zł

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)

-

133.

GN/133/2017

09.10.2017 r.

09.10.2017 r. – 28.02.2019 r.

Dorota i Mariusz Krasowscy,

Szymon Kobiałka,

Marek Szafrański,

Dorota i Maciej Denisiuk,

Maciej Ziętką,

Rajmund Pyszniak,

Aneta Gębala,

Beata Szwedzińska,

Paulina i Grzegorz Sawiccy,

Joanna Sawczyn,

Grzegorz Jurewicz,

Andżelika i Krzysztof Sobolewscy,

Dorota i Czesław Wiechcińscy,

Adam Kuberski,

Anna Borek-Koczorowska,

Sławomir Koczorowski,

Małgorzata i Grzegorz Szafrańscy, Bożena i Damian Johansson,

Alicja Janiak,

Wioleta i Piotr Rączka, Magdalena Radomska,

Marcin Łaniewski

Przedwstępna umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej na rzecz Gminy Marianowo

50 zł/mb sieci wodociągowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

134.

GN/134/2017

09.10.2017 r.

09.10.2017 r. – 28.02.2019 r.

Krzysztofa Pasieka-Garstecka
Adam Garstecki

Przedwstępna umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Gminy Marianowo

 • 50 zł/mb sieci wodociągowej,
 • 100 zł/mb sieci kanalizacyjnej,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

135.

-

04.10.2017 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
w Nowogardzie

Ustalenie stawek czynszu dzierżawnego na rok 2018

 • 0,04 zł za 1m3 dostarczonej wody,
 • 0,05 zł za 1m3 przyjętych ścieków

§ 6 umowy na dzierżawę majątku

-

136.

MK/136/2017

18.10.2017 r.

18.11.2017 r. – 19.11.2017 r.

Rafał Olas

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

137.

RK/137/2017

27.10.2017 r.

01.11.2017 r. -27.12.2017 r.

Władysława Augustyn

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

3.120,00 zł

Umowa zlecenie

-

138.

RK/138/2017

02.11.2017 r.

02.11.2017 r. -27.12.2017 r.

Sylwia Krajcer

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

1.300,00 zł

Umowa zlecenie

-

139.

RK/139/2017

02.11.2017 r.

02.11.2017 r. -27.12.2017 r.

Danuta Kot

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sulinie

1.300,00 zł

Umowa zlecenie

-

140.

ZPB/142/2017

23.10.2017 r.

23.10.2017 r. – do 30 dni od dnia zakończenia robót

Pracownia Instalacji Sanitarnych EKO-SANIT Eugeniusz Kasperkiewicz
Oś. Zachód B1/G3
73-110 Stargard

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Sołectwie Trąbki, gm. Marianowo”

6.273,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

141.

ZPB/141/2017

23.10.2017 r.

23.10.2017 r. – do 30 dni od dnia zakończenia robót

Pracownia Instalacji Sanitarnych EKO-SANIT Eugeniusz Kasperkiewicz
Oś. Zachód B1/G3
73-110 Stargard

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo, Gm. Marianowo”

24.108,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

142.

RK/142/2017

24.10.2017 r.

24.10.2017 r. – 22.12.2017 r.

Monika Cyranowska

Wykonywanie prac biurowych w Urzędzie Gminy Marianowo – pomoc przy archiwizacji dokumentów

2.002,00 zł

Umowa zlecenie

-

143.

GW/143/2017

27.10.2017 r.

01.11.2017 r. -27.12.2017 r.

Tadeusz Seredyński

Wykonywanie prac na drogach gminnych (koszenie poboczy, przegląd i konserwacja znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg),

3.120,00 zł

Umowa zlecenie

-

144.

RK/144/2017

27.10.2017 r.

01.11.2017 r. -27.12.2017 r.

Leon Parada

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

4.030,00 zł

Umowa zlecenie

-

145.

378/S4/2017

09.10.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przekazanie dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”

24.400,00 zł

Art. 247 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 9 ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wpieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz art. 150 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

-

146.

381/D/2017

27.10.2017 r.

27.10.2017 r. – 15.01.2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

14.000,00 zł

Art. 128 ust. 2 i art. 150 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, w związku z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.07.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

-

147.

MK/147/2017

07.11.2017 r.

11.11.2017 r. – 12.11.2017 r.

Agnieszka Mikulska

Najem świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

148.

MK/148/2017

02.11.2017 r.

02.11.2017 r. – 27.12.2017 r.

Marek Leśniewski

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku „Dom Strażaka” w Marianowie ul. Stargardzka 55

1.014,00 zł

Umowa zlecenie

-

149.

MK/149/2017

09.11.2017 r.

16.12.2017 r. – 17.12.2017 r.

Damian Leśniewski

Najem świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

150.

MK/150/2017

17.11.2017 r.

17.11.2017 r. – 30.11.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwonowie

73-121 Marianowo

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu turbowentylatora oddymiającego

651,00 zł

Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie

-

151.

RK/151/2017

20.11.2017 r.

20.11.2017 r. – 27.12.2017 r.

Władysława Augustyn

Palenie w piecu CO w budynku świetlicy wiejskiej w Wiechowie

2.535,00 zł

Umowa zlecenie

-

152.

25/ENEA Oświetlenie/OS/R6/2017

21.11.2017 r.

21.11.2017 r. – 31.12.2017 r.

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34
71-080 Szczecin

Wykonanie trzech punktów oświetleniowych wraz z niezbędną infrastrukturą zasilającą na drodze gminnej, stanowiącej działki oznaczone nr 12/20 i 14/1 obręb Trąbki oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych wykonanych w ramach realizacji umowy

10.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

153.

-

08.11.2017 r.

-

Władysława Augustyn

Rozwiązanie umowy zlecenie z dnia 27.10.2017 r. wpisanej w rejestrze umów i porozumień pod poz. 137/2017

585,00 zł (za okres obowiązywania rozwiązanej umowy zlecenie)

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

-

154.

MK/154/2017

05.12.2017 r.

05.12.2017 r. – 21.12.2017 r.

LECH-DACH
Kudla Leszek Sebastian
ul. Łabędzia 4/5
73-110 Stargard

Remont zaplecza kuchennego i sanitarnego świetlicy w Marianowie przy ul. Stargardzkiej 55

16.550,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

155.

MK/155/2017

05.12.2017 r.

05.12.2017 r. – 21.12.2017 r.

Usługi Ogólnobudowlane Daniel Sala
Gogolewo 52
73-121 Marianowo

Montaż 4 szt. okien połaciowych w budynku remizy strażackiej w Gogolewie

6.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

156.

SG/156/2017

28.11.2017 r.

28.11.2017 r. – 31.12.2017 r.

Renata Huninik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Złotników 5a/7
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo

4.920,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

19.12.2017 r.
Aneks Nr 1

157.

GW.157/2017

01.12.2017 r.

01.12.2017 r. – 18.12.2017 r.

Usługi Transportowe Arkadiusz Woźniak
ul. Dąbrowskiego 10A/6
73-120 Chociwel

Wykonanie remontu drogi na odcinku 2000 mb położonej na działkach nr geod 325,327 i 207 obręb Gogolewo gm. Marianowo

11.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

158.

SG/158/2017

22.12.2017 r.

22.12.2017 r.

Elżbieta Andruszewska

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

159.

-

08.12.2017 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2021 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Obsługa bankowa budżetu Gminy Marianowo oraz jednostek organizacyjnych gminy w latach 2018 – 2021

142.109,20 zł

(wartość szacunkowa w oparciu o ceny jednostkowe)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

-

160.

143/ZP/2017

06.12.2017 r.

06.12.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Marianowie

6.050,00 zł

Art. 128 ust.1 i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 42 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zw. z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej

-

161.

MK/161/2017

22.12.2017 r.

02.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

Przewóz Osób „POL-BUS”
Tomasz Sochacki
ul. Krótka 5
73-132 Suchań

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Marianowo do szkoły w Marianowie i filii w Dzwonowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu od 02.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Cena jednostkowa biletu miesięcznego

79,71 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

24.01.2019 r.
Aneks Nr 1

162.

SG/162/2017

22.12.2017 r.

22.12.2017 r.

Marlena Kościńska

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

163.

MK/163/2017

28.12.2017 r.

30.12.2017 r. – 31.12.2017 r.

Cezaria Dziublewska

Najem świetlicy wiejskiej w Wiechowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

164. 60/ENEA Oświetlenie/OS/R6/2017 22.12.2017 r. 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34
71-080 Szczecin
Utrzymanie i konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych  na terenie Gminy Marianowo 37.447,32 zł
(wartość szacunkowa)
Art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -
165. 375900/P 15.12.2017 r. 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Poczta Polska Spółka Akcyjna

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa
Świadczenie usług pocztowych 25.000,00 zł
(wartość szacunkowa)
Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro -

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 09-01-2017 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Wojtala 09-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 12-02-2019 10:19