herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr CCCXLIII.537.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2018 - 2028 2017-11-21 13:18
Uchwała Nr CCCXLIII.536.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Marianowo na 2018 rok 2017-11-21 13:16
Uchwała Nr CCCXLIII.535.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Marianowo na 2018 rok 2017-11-21 13:15
Uchwała Nr CCLXII.433.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Marianowo za pierwsze półrocze 2017 r. 2017-08-30 15:13
Uchwała Nr CLIX.291.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marianowo w sprawie absolutorium 2017-05-26 15:05
Uchwała Nr XCIV.170.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Marianowo 2017-04-07 10:58
Uchwała Nr XCIV.169.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Marianowo 2017-04-07 10:56
Uchwała Nr XCIV.168.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Marianowo 2017-04-07 10:54
Uchwała Nr XCI.161.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Marianowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 2017-04-07 10:52
Uchwała Nr VIII.18.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Marianowo na 2017 rok 2017-01-10 14:43
Uchwała Nr VIII.17.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Marianowo 2017-01-10 14:43