herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo na lata 2017 - 2032"