Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku

Centralny Rejestr Umów i Porozumień
Urzędu Gminy Marianowo
zawartych w 2018 roku

L.p.

Numer umowy/porozumienia

Data zawarcia umowy/porozumienia

Okres obowiązywania
od - do

Podmiot, z którym zawarto umowę/porozumienie

Przedmiot umowy

Kwota wykonania umowy/porozumienia

Podstawa (tryb) zawarcia
umowy/porozumienia

Data i numer aneksu

1.

MK/1/2018

02.01.2018 r.

05.01.2018 r. – 07.01.2018 r.

Edyta Pasierbek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie.

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

2.

RPA/2/2018

03.01.2018 r.

12.01.2018 r.

Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa”
ul. Krasickiego 27/1
30-513 Kraków

Przeprowadzenie szkolenia pn. „Mnogość służb – wspólny cel”. Szkolenie na temat koordynacji działań zespołu interdyscyplinarnego oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w obszarze przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi.

1.600,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

3.

MK/3/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 30.04.2018 r.

Władysława Augustyn

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wiechowie.

6.576,00 zł

Umowa zlecenie

-

4.

MK/4/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

Danuta Kot

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sulinie.

2.055,00 zł

Umowa zlecenie

-

5.

MK/5/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. -31.03.2018 r.

Sylwia Krajcer

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

2.055,00 zł

Umowa zlecenie

-

6.

MK/6/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 30.04.2018 r.

Mieczysław Sztylka

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

8.494,00 zł

Umowa zlecenie

-

7.

MK/7/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. -30.03.2018 r.

Leon Parada

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

6.370,50 zł

Umowa zlecenie

-

8.

GW/8/2018

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Remondis Szczecin Spółka z o.o.

ul. Janiny Smoleńskiej ps. “Jachna” 35

71-005 Szczecin

Odbiór i wywóz odpadów z obiektów komunalnych Gminy Marianowo.

Zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do umowy:

pojemnik 120 L – 15,00 zł netto,

pojemnik 240 L – 30,00 zł netto,

pojemnik 1100 L – 95,00 zł netto

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

9.

GW/9/2018

02.01.2018 r.

02.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

Tadeusz Seredyński

Wykonywanie prac na drogach gminnych (zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych, przegląd i konserwacja znaków drogowych, uzupełnianie ubytków w nawierzchni, bieżące utrzymanie dróg gminnych).

6.165,00 zł

Umowa zlecenie

-

10.

RPA/10/2018

02.01.2018 r.

02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Natalia Purgał

Pełnienie funkcji sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.800,00 zł

Umowa zlecenie

-

11.

S-0335/2018

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. –31.12.2018 r.

Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.
ul. Hanny Januszewskiej 1
60-195 Poznań

Przedłużenie gwarancji 11 programów SIGID wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Marianowo.

7.648,14 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych gwarancją.

-

12.

4717

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

DKS Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale

Dzierżawa 3 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisową.

10.000,00 zł
(wartość szacunkowa, zależna od ilości kopii/wydruków)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

13.

SG/13/2018

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

“INFONET” Usługi Informatyczne Maciej Krzyśko
ul. Ogrodowa 44
73-260 Pełczyce

Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Marianowo.

5.785,92 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

14.

SG/14/2018

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wytwórnia Telewizyjno – Filmowa “ALFA” Spółka z o.o.
ul. Kukułeczki 56
71-698 Szczecin

Udostępnienie systemu e-Urząd składającego się z modułów: e-Obieg, BIP, e-BOI, strona www, poczta e-mail.

8.856,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych umową.

-

15.

MK/15/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. –22.06.2018 r.

Marta Sadocha

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkół w Stargardzie i z powrotem

4.438,80 zł

Umowa zlecenie

-

16.

OC/16/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Marek Leśniewski

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Marianowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

6.411,60 zł

Umowa zlecenie

-

17.

OC/17/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Marcin Krajcer

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Dzwonowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

1.972,80 zł

Umowa zlecenie

-

18.

OC/18/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Krzysztof Biernat

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Gogolewie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

1.972,80 zł

Umowa zlecenie

-

19.

OC/19/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Franciszek Bojczuk

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Sulinie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

1.972,80 zł

Umowa zlecenie

-

20.

OC/20/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Piotr Wiechciński

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Wiechowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych

657,60 zł

Umowa zlecenie

-

21.

OC/21/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

Marek Leśniewski

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku „Dom Strażaka” w Marianowie ul. Stargardzka 55

1.602,90 zł

Umowa zlecenie

-

22.

RK/22/2018

02.01.2018 r.

02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Firma Usługowo – Szkoleniowa “EUREKA” Henryk Kruszyński
ul. Zacisze 1B/8
73-130 Dobrzany

Prowadzenie zadań z zakresu BHP oraz koordynowanie spraw p.poż.

5.904,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

23.

RK/23/2018

02.01.2018 r.

02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. Art. Jerzy Milewski
ul. Armii Krajowej 38
73-120 Chociwel

Przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy (wstępnych, okresowych i kontrolnych)

 • 50,00 badanie okresowe,
 • 110,00 badanie okresowe dla osoby wykonującej pracę na wys. pow. 3 m,
 • 50,00 zł lub 110,00 zł badanie dodatkowe niewysokospecjalistyczne

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

24.

GW/24/2018

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. –31.12.2018 r.

“VET-ZOO SERWIS”
lek. Wet. Zenon Jażdżewski
ul. M. Konopnickiej 62
64-980 Trzcianka

Wyłapywanie, transportowanie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt

 • dojazd i transport – 1,05 zł/km netto,
 • czas trwania akcji – 89,00 zł/godz. netto,
 • odbiór zwierzęcia pochwyconego – 27,00 zł netto,
 • przyjęcie do schroniska – 38,00 zł netto,
 • pobyt w schronisku – 7,00 zł/dobę netto,
 • sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie – 89,00 zł netto,
 • unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych – 135,00 zł/szt. netto,
 • opłata abonamentowa – 140,00 zł netto

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

25.

MK/25/2018

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2021 r.

„INCOME”
Błażej Gadomski
ul. Grodzka 8
73-110 Stargard

Najem lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Marianowo przy ul. Mieszka I 1 o łącznej pow. 12,75 m2 z przeznaczeniem na usługi bankowe.

5.904,00 zł

Umowa najmu lokalu użytkowego.

-

26.

K 203/2018

10.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

TENSOFT Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania ADAS Mieszkańcy, tsŹródło, Wsad i Admin

2.410,80 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

27.

SG/27/2018

09.01.2018 r.

09.01.2018 r. – 19.01.2018 r.

Renata Huninik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Złotników 5a/7
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo.

1.968,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

28.

RK/28/2018

02.01.2018 r.

02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Magdalena Kulawiak

Obsługa finansowo – kasowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Marianowie

2.808,00 zł

Umowa zlecenie

-

29.

MK/29/2018

16.01.2018 r.

16.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Firma Handlowo – Usługowa Henryk Adam Jędrzejewski
ul. Stargardzka 7
73-121 Marianowo

Sprzedaż paliw płynnych do pojazdów będących własnością Gminy Marianowo

38.453,00 zł

(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

30.

MK/30/2018

15.01.2018 r.

15.01.2018 r. – do zakończenia remontu budynku uszkodzonego w wyniku pożaru

Bolesław Stępień

Nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego – świetlicy wiejskiej w Wiechowie

-

Umowa użyczenia

-

31.

MK/31/2018

16.01.2018 r.

02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo

Dostarczanie energii cieplnej do budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie

5.000,00 zł
(wartość szacunkowa)

Kodeks cywilny

-

33.

GN/33/2018

17.01.2018 r.

17.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Architekt Agata Prabucka
ul. Łabędzia 10/12
73-110 Stargard

Opracowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • 553,50 zł brutto –decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • 553,50 zł brutto decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

34.

-

11.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 01.06.2018 r.

1) Edukacyjna Fundacja im. art. Romana Czarneckiego EFC
ul. Mokotowska 63 lok. 60 Warszawa
2) Fundacja Szkoła z Klasą
ul. Noakowskiego 10/5
Warszawa

Realizacja programu „Edukacja Inspiracja” w Szkole Podstawowej w Marianowie.

2.500,00 zł

Kodeks cywilny

-

35.

GN/35/2018

22.01.2018 r.

22.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Zakład Usług Geodezyjnych “AZYMUT” Jerzy Kielan
ul. Staszica 9/1 A-B
Stargard

Usługi geodezyjne na rzecz Gminy Marianowo

Wydzielenie działek:

 • podział na dwie działki – 3.198,00 zł,
 • podział do pięciu działek – 6.027,00 zł,
 • podział powyżej pięciu działek – 984,00 zł (za każdą następną),

Wznowienie granic działki – 338,25 zł za każdy punkt

Aktualizacja map w zakresie ewidencji gruntów i budynków – 1.599,00 zł (za każdą działkę)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

36.

MK/36/2018

23.01.2018 r.

24.01.2018 r. – 25.01.2018 r.

Krzysztof Rakowski

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie.

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

37.

SG/37/2018

23.01.2018 r.

23.01.2018 r. – 15.02.2018 r.

Renata Huninik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Złotników 5a/7
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo.

1.968,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

38.

MK/38/2018

06.02.2018 r.

06.02.2018 r. – 31.12.2018 r.

SORT Spółka z o.o.
ul. 26 kwietnia 91
71-126 Szczecin

Dostawa materiałów biurowych

7.900,00 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

39.

MK/39/2018

01.02.2018 r.

03.02.2018 r. – 04.02.2018 r.

Jolanta Klimecka

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie.

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

40.

GN/40/2018

01.02.2018 r.

01.02.2018 r. – 31.12.2018 r.

PROCAD S.A.
ul. Kartuska 215
80-122 Gdańsk

Utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – moduł MPZP

1.845,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

41.

SG/41/2018

06.02.2018 r.

06.02.2018 r.

Wiesław Kowalski

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie systemowego sposobu zapobiegania i walki z korupcją w jednostce budżetowej, metod przeciwdziałania korupcji w jednostce budżetowej, algorytmu postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji oraz rekomendacji postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych.

668,00 zł

Umowa zlecenie

-

42.

86/S4/2018

26.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie

89.000,00 zł

Art. 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

-

43.

-

09.02.2018 r.

do 09.02.2018 r.

Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska
ul. Klonowaci 30/1
71-247 Szczecin

Sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie zasadności zawarcia ugody

2.500,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

44.

-

01.02.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Kubickiego 9 lok. 5
Warszawa

Przedłużenie licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej systemu eGmina z modułem iMPA VS

2.460,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

45.

200/S4/2018

05.02.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w 2018 roku

75.000,00 zł

Art. 136, 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

28.06.2018 r.

Aneks Nr 1/2018

46.

00035-6523.2-SW1610078/17/18

16.02.2018 r.

16.02.2018 r. – 31.10.2018 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
Szczecin

Pomoc finansowa na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowie wraz z budową pomostu”

101.384,00 zł

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1358 , z poźn. zm.)

03.09.2018 r.

Aneks Nr 1

47.

OC/47/2018

01.03.2018 r.

01.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

Krzysztof Sinkiewicz

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Marianowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

5.343,00 zł

Umowa zlecenie

-

48.

MK/48/2018

21.02.2018 r.

24.02.2018 r. – 25.02.2018 r.

Monika Breedveld-Smolarek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie.

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

49.

-

20.02.2018 r.

na czas nieokreślony

Dobra Spółka Sp. z o.o.
ul. Szkolna 4a
73-120 Chociwel

Przystąpienie Gminy Marianowo do Klastra Energii „Odnawialny Chociwel”

-

Kodeks cywilny

-

50.

SO/50/2018

21.02.2018 r.

21.02.2018 r. –  10.06.2018 r.

MUSIC ZONE
Katarzyna Litwin
ul. Biały Kamień 3/9
02-593 Warszawa

Wykonanie programu artystycznego z udziałem wokalisty DANZELA podczas festynu plenerowego z okazji „Jubileuszu 770-lecia Marianowa na Europejskim Szlaku Cysterskim, z Gryfitami w tle”

23.370,00 zł

Kodeks cywilny

-

51.

SG/51/2018

21.02.2018 r.

21.02.2018 r. – 01.03.2018 r.

Katarzyna Petri-Musiał
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wojska Polskiego 119
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo.

1.476,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

01.03.2018 r.

Aneks Nr 1

52.

1/1/2018

01.02.2018 r.

01.02.2018 r. – 31.12.2018 r.

Usługowy Zakład Kominiarski Ireneusz Żaboklicki
Osiedle Północne 31
73-108 Kobylanka

Czyszczenie przewodów kominowych w obiektach komunalnych Gminy Marianowo

2.001,16 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

53.

SG/53/2018

21.02.2018 r.

21.02.2018 r. – 15.03.2018 r.

Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny Znamierowska Beata Maria
ul. Turystyczna 70
43-436 Górki Wielkie

Wykonanie projektu herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru

i pieczęci Gminy Marianowo wraz z uzasadnieniem uwzględniającym miejscową tradycję historyczną.

7.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

54.

PP/54/2018

01.03.2018 r.

01.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

LZS „Ogniwo”
Dzwonowo 26B
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo”

10.850,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

20.12.2018 r.

Aneks Nr 1

55.

PP/55/2018

01.03.2018 r.

01.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

LKS „Czarni”
ul. Stargardzka 42
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo”

18.500,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

14.12.2018 r.

Aneks Nr 1

56.

MK/56/2018

05.03.2018 r.

11.03.2018 r. – 12.03.2018 r.

Małgorzata Naganowska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie.

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

57.

PP/57/2018

01.03.2018 r.

01.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

LZS „Orkan”
Dalewo 48B
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo”

24.500,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

30.11.2018 r.

Aneks Nr 1

58.

OF 01/03/18/IG

06.03.2018 r.

10.06.2018 r.

Alkon Ochrona Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa

Zabezpieczenie ładu i porządku publicznego w czasie trwania imprezy pn. „Jubileusz 770-lecia Marianowa na Europejskim Szlaku Cysterskim, z Gryfitami w tle”

2.570,70 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

59.

56/D/2018

06.03.2018 r.

06.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Określenie trybu przekazywania w 2018 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania

Według potrzeb – zgodnie z przedłożonymi wnioskami

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i art. 109c i 110 ustawy z dnia 20kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

-

60.

GN/60/2018

15.03.2018 r.

Na czas nieokreślony

SILIKATY TRĄBKI Sp. z o.o.
Szczecin

Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej znajdującej się w działkach nr ewid. 12/20 i 14/1 obręb Trąbki

17.835,00 zł

Kodeks cywilny

-

61.

MK/61/2018

23.03.2018 r.

30.03.2018 r. – 03.04.2018 r.

Izabela Kormosz

Wynajem mienia gminnego w postaci 5 szt. stołów i 10 szt. krzeseł

55,35 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Marianowo z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem stołów i krzeseł stanowiących mienie gminy

-

62.

PROW-07.2.2-11-00619-32

09.03.2018 r.

Do dnia spłaty pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2019 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w sołectwie Trąbki Gmina Marianowo” w wysokości do 235.329,00 zł

 • prowizja w wysokości 0,1 % kwoty udzielonej pożyczki w dniu uruchomienia I transzy pożyczki,
 • oprocentowanie 0,25 stawki referencyjnej obliczonej jako śr. arytmetyczna wskaźnika wibor 3M za okres ostatnich 3 dni

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1558)

-

63.

-

06.03.2018 r.

Na czas oznaczony do dnia całkowitego rozliczenia pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2019 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Otwarcie i prowadzenie rachunku  środków własnych oraz rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w sołectwie Trąbki Gmina Marianowo”

Zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku BGK

Umowa Nr PROW-07.2.2-11-00619-32 z dnia 09.03.2018 r.

-

64.

PROW-07.2.2-11-00620-32

09.03.2018 r.

Do dnia spłaty pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2019 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo Gmina Marianowo” w wysokości do 989.937,00 zł

 • prowizja w wysokości 0,1 % kwoty udzielonej pożyczki w dniu uruchomienia I transzy pożyczki,
 • oprocentowanie 0,25 stawki referencyjnej obliczonej jako śr. arytmetyczna wskaźnika wibor 3M za okres ostatnich 3 dni

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1558)

-

65.

-

06.03.2018 r.

Na czas oznaczony do dnia całkowitego rozliczenia pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2019 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Otwarcie i prowadzenie rachunku  środków własnych oraz rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo Gmina Marianowo”

Zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku BGK

Umowa Nr PROW-07.2.2-11-00620-32 z dnia 09.03.2018 r.

-

66.

OR/66/2018

28.03.2018 r.

28.03.2018 r. – 10.06.2018 r.

Ewa Teresa Kwiecień

Wykonanie koncertu estradowego podczas festynu plenerowego

1.500,00 zł

Umowa o dzieło

-

67.

OR/67/2018

28.03.2018 r.

28.03.2018 r. – 10.06.2018 r.

Krzysztof Gładysz

Przygotowanie i prezentacja mowy konferansjerskiej podczas festynu plenerowego

1.168,00 zł

Umowa o dzieło

-

68.

OR/68/2018

28.03.2018 r.

28.03.2018 r. – 10.06.2018 r.

Dominik Feldman

Wykonanie koncertu estradowego podczas festynu plenerowego

2.300,00 zł

Umowa o dzieło

-

69.

OR/69/2018

28.03.2018 r.

28.03.2018 r. – 10.06.2018 r.

Radosław Szepiłło

Wykonanie koncertu estradowego podczas festynu plenerowego

3.000,00 zł

Umowa o dzieło

26.07.2018 r.

Aneks Nr 1

70.

OR/70/2018

28.03.2018 r.

28.03.2018 r. – 01.09.2018 r.

ŚWIATŁOGIEŃ Piotr Waliszewski
ul. L. Waryńskiego 28
71-310 Szczecin

Wykonanie pokazu artystycznego w postaci teatralnego przedstawienia z wykorzystaniem ognia i technologii LED pt. „Żywot Sydonii von Borck” podczas festynu plenerowego

3.550,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

26.07.2018 r.

Aneks Nr 1

71.

OR/71/2018

28.03.2018 r.

28.03.2018 r. – 10.06.2018 r.

ŚWIATŁOGIEŃ Piotr Waliszewski
ul. L. Waryńskiego 28
71-310 Szczecin

Wykonanie pokazu artystycznego w postaci animacji LED podczas festynu plenerowego

850,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

72.

MK/72/2018

29.03.2018 r.

01.04.2018 r. – 02.04.2018 r.

Maja Dróżdż

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie.

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

73.

MK/73/2018

03.04.2018 r.

07.04.2018 r. – 08.04.2018 r.

Dagmara Miłek-Lubczyńska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie.

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

74.

SO/74/2018

30.03.2018 r.

03.04.2018 r. – 30.11.2018 r.

Wanda Hochman

Utrzymanie czystości i porządku na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

5.600,00 zł

Umowa zlecenie

-

75.

SO/75/2018

30.03.2018 r.

03.04.2018 r. – 30.11.2018 r.

Mateusz Ruciński

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

8.960,00 zł

Umowa zlecenie

-

76.

SO/76/2018

30.03.2018 r.

03.04.2018 r. – 30.11.2018 r.

Marian Sztylka

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

8.960,00 zł

Umowa zlecenie

-

77.

GW/77/2018

29.03.2018 r.

01.04.2018 r. – 30.09.2018 r.

Tadeusz Seredyński

Wykonywanie prac porządkowych (koszenie terenów zielonych, grabienie, wycinka gałęzi drzew) i konserwacyjno – remontowych na terenie plaży i terenie przyległym z wyłączeniem budynku socjalno – gospodarczego oraz przyległego do niego terenu

12.600,00 zł

Umowa zlecenie

-

78.

PP/78/2018

03.04.2018 r.

03.04.2018 r. – 31.12.2018 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9
70-415 Szczecin

Realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku”

20.000,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

-

79.

OR/79/2018

13.04.2018 r.

13.04.2018 r. – 10.06.2018 r.

Music Planet
Andrzej Woronin
ul. A. Kostki Napierskiego 26
70-783 Szczecin

Obsługa techniczna festynu plenerowego (wynajem sceny estradowej, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wraz z kompleksową obsługą)

10.200,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

80.

166/D/2018

19.04.2018 r.

19.04.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

81.000,00 zł

Art. 128 ust. 2 oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 90r ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty oraz art. 121 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

15.10.2018 r.

Aneks nr 1

81.

SO/81/2018

27.04.2018 r.

27.04.2018 r. 10.06.2018 r.

„NOR-MA” Monika Widz
ul. Ludowa 9/2
78-200 Białogard

Czyszczenie i konserwacja kompleksu boisk sportowych ORLIK w Marianowie

1.500,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

82.

ZPB/82/2018

27.04.2018 r.

27.04.2018 r. – 22.05.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe rojekt
Piotr Różański
ul. Szczecińska 70/2
73-110 Stargard

Opracowanie uproszczonej dokumentacji budowlanej  na posadowienie kontenera gospodarczo – socjalnego wraz z przyłączem elektrycznym, wodnym i kanalizacyjnym na terenie działki nr geod. 176/1 w Marianowie, opracowanie STWiOR

oraz opracowanie kosztorysu nakładczego i inwestorskiego

5.166,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

83.

ZPB/83/2018

27.04.2018 r.

27.04.2018 r. – 22.05.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe rojekt
Piotr Różański
ul. Szczecińska 70/2
73-110 Stargard

Opracowanie uproszczonej dokumentacji budowlanej  na posadowienie kontenera gospodarczo – socjalnego wraz z przyłączem elektrycznym, wodnym i kanalizacyjnym na terenie działki nr geod. 21/11 w Trąbkach, opracowanie STWiOR

oraz opracowanie kosztorysu nakładczego i inwestorskiego

5.166,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

84.

ZPB/84/2018

27.04.2018 r.

27.04.2018 r. – 22.05.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe rojekt
Piotr Różański
ul. Szczecińska 70/2
73-110 Stargard

Opracowanie uproszczonej dokumentacji budowlanej  na adaptację części pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Gogolewie na cele dwóch sanitariatów, opracowanie STWiOR

oraz opracowanie kosztorysu nakładczego i inwestorskiego

7.995,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

85.

OC/85/2018

04.05.2018 r.

04.05.2018 r.

Wioletta Stefanicka

Wykonanie usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski

338,00 zł

Umowa zlecenie

-

86.

MK/86/2018

07.05.2018 r.

12.05.2018 r. – 13.05.2018 r.

Agnieszka Górecka

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

87.

MK/87/2018

07.05.2018 r.

09.05.2018 r. – 10.05.2018 r.

Przemysław Pieślak

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

88.

MK/88/2018

09.05.2018 r.

09.05.2018 r. – 16.05.2018 r.

Zakład Ogólnobudowlany
Wiktor Lewicki
ul. Ogrodowa 2/2
73-121 Marianowo

Wymiana 4 szt. grzejników i malowanie ścian wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Marianowie

7.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

89.

MK/89/2018

16.05.2018 r.

19.05.2018 r. – 20.05.2018 r.

Krzysztof Sinkiewicz

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

90.

MK/90/2018

21.05.2018 r.

26.05.2018 r. – 27.05.2018 r.

Wiktor Lewicki

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

91.

OR/91/2018

22.05.2018 r.

22.05.2018 r. – 10.06.2018 r.

Henryk Maciejewski

Wykonanie występu estradowego podczas festynu plenerowego.

400,00 zł

Umowa o dzieło

-

92.

GN/92/2018

18.05.2018 r.

18.05.2018 r. – 28.02.2021 r.

BERGPOL Sp. z o.o.
ul. Wielka 12

Poznań

Przedwstępna umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Gminy Marianowo

50 zł/mb sieci wodociągowej

100 zł/mb sieci kanalizacyjnej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

93.

-

18.05.2018 r.

18.05.2018 r. – 31.10.2018 r.

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Pomoc finansowa Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie”

500.000,00 zł

Uchwała Nr XXXIV/225/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie”

-

94.

OR/94/2018

04.06.2018 r.

04.06.2018 r. – 09.06.2018 r.

Józef Tarnowski

Wykonanie koncertu chóru „Echo Arioso” podczas obchodów 770-lcia Marianowa

500,00 zł

Umowa o dzieło

-

95.

294/S4/75+/2018

28.05.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania

20.000,00 zł

Art. 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

-

96.

OR/96/2018

05.06.2018 r.

05.06.2018 r. – 09.06.2018 r.

Przemysław Kozłowski
Agencja Rozrywkowa „VIVA-ART.”
ul. Juranda 48A
74-400 Dębno

Obsługa akustyczna i nagłośnienie koncertu zespołu DesOrient podczas obchodów jubileuszu 770-lecia Marianowa

1.968,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

97.

OR/97/2018

08.06.2018 r.

08.06.2018 r. – 09.06.2018 r.

Robert Siwak

Wykonanie koncertu estradowego podczas obchodów jubileuszu 770-lecia Marianowa

5.000,00 zł

Umowa o dzieło

-

98.

OR/98/2018

08.06.2018 r.

08.06.2018 r. – 09.06.2018 r.

Małgorzata Szarlik-Woźniak

Wykonanie koncertu estradowego podczas obchodów jubileuszu 770-lecia Marianowa

3.000,00 zł

Umowa o dzieło

-

99.

OR/99/2018

08.06.2018 r.

08.06.2018 r. – 09.06.2018 r.

Bogdan Kupisiewicz

Wykonanie koncertu estradowego podczas obchodów jubileuszu 770-lecia Marianowa

2.000,00 zł

Umowa o dzieło

-

100.

OR/100/2018

06.06.2018 r.

06.06.2018 r. – 07.06.2018 r.

Jolanta Aniszewska

Przeprowadzenie wykładu dla uczestników uroczystej sesji rady gminy pt. „Polskie początki Marianowa. Stara wieś – nowi ludzie – pionierski czas”

500,00 zł

Umowa zlecenie

-

101.

81/18/0086

30.05.2018 r.

30.05.2018 r. – 10.06.2018 r.

Stowarzyszenie Autorów roje
ul. Hipoteczna 2
00-092 Warszawa

Udzielenie licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów z repertuaru roje-u podczas festynu plenerowego

3.763,80 zł

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

-

102.

MK/102/2018

15.06.2018 r.

15.06.2018 r. – 30.06.2018 r.

Usługi Transportowe Arkadiusz Woźniak
ul. Dąbrowskiego 10A/6
73-120 Chociwel

Wykonanie remontu drogi o nawierzchni gruntowej na odcinku 373 mb położonej na działce nr geod 322 obręb Gogolewo r. Marianowo

8.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

103.

MK/103/2018

26.06.2018 r.

30.06.2018 r. – 01.07.2018 r.

Marlena Fedorenko

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

104.

SO/104/2018

06.07.2018 r.

06.07.2018 r. – 30.10.2018 r.

„STAL-DĄB” Paweł Grabski
Stara Dąbrowa 9
73-112 Stara Dąbrowa

Budowa wiaty wolnostojącej o konstrukcji drewnianej na boisku sportowym w Dalewie – działka nr geod. 285/2

8.200,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

17.08.2018 r.

Aneks Nr 1

105.

OC/105/2018

29.06.2018 r.

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

IODO Damian Szmit
os. Zachód A12F/7
73-110 Stargard

Świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora ochrony danych

4.428,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

106.

OC/106/2018

29.06.2018 r.

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

IODO Damian Szmit
os. Zachód A12F/7
73-110 Stargard

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca uzupełnienie do umowy nr OC/105/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

-

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

-

107.

211/WriR-IV/06/18

03.07.2018 r.

03.07.2018 r. – 31.10.2018 r.

Województwo Zachodniopomorskie

Dotacja celowa w ramach konkursu „Granty sołeckie 2018” z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa mini boiska do koszykówki w Sołectwie Trąbki”

9.946,00 zł

Uchwała Nr XXXII/511/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2018 r.

-

108.

RPA 108/2018

26.07.2018 r.

07.08.2018 r. – 10.08.2018 r.

Ośrodek Profilaktyki Społecznej Monika Wójcik-Przybyłowicz
ul. Wadowicka 12/425
30-415 Kraków

Przeprowadzenie szkolenia pt. „Dostępność napojów alkoholowych dla nieletnich” – kampania informacyjno – profilaktyczna oraz szkolenia terenowego dla sprzedawców alkoholu pn. „Nieletni a alkohol”

1.200,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

109.

-

18.07.2018 r.

Na czas nieokreślony

Krajowe Biuro Wyborcze
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Umowa o wzajemnym powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie organizacji i przeprowadzania czynności podczas wyborów ogólnopolskich, lokalnych wyborów oraz referendów

-

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

-

110.

110/2018

02.08.2018 r.

02.08.2018 r. – 15.11.2018 r.

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STANMET” Stanisław Rudawski
Ognica 35
73-130 Dobrzany

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP Gogolewo – wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką)”

269.291,19 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

-

111.

DFS-II-7211-39/18

24.07.2018 r.

24.07.2018 r. – 05.10.2018 r.

Minister Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Udzielenie dotacji celowej na nabycie wyposażenia i sprzętu ratowniczego na rzecz ochotniczych straży pożarnych

69.339,60 zł

Art. 43 § 8 pkt 1c i pkt 4 in principio ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy oraz § 9 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

-

112.

MK/112/2018

26.07.2018 r.

27.07.2018 r. – 29.07.2018 r.

Marek Leśniewski

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

113.

GN/113/2018

26.07.2018 r.

26.07.2018 r. – 28.02.2020 r.

1) Michał i Agnieszka Kluczyńscy,

2) Monika Świeca,

3) Szymon Wiechciński,

4) Małgorzata i Seweryn Myszk,

5) Adriana Kubiak,

6) Jolanta Bartczak,

7) Agnieszka i Marek Szwedkowiczowie,

8) Iwona i Marek Woźniakowie,

9) Tomasz Tański,

10) Aleksandra i Wojciech Juszczakowie,

11) Agata i Mateusz Olejnikowie,

12) Krystyna i Bogusław Tomaszewscy

Przedwstępna umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej na rzecz Gminy Marianowo

50 zł/mb sieci wodociągowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

114.

ZPB/114/2018

31.07.2018 r.

31.07.2018 r. – 30.11.2018 r.

„Nadzory i Usługi Budowlane”

Sławomir Toczek
ul. Ogrodowa 7
73-110 Stargard

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku SP Marianowo – wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (sala gimnastyczna, klasa 14, 15, łącznik)”

4.405,30 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

115.

115/2018

31.07.2018 r.

31.07.2018 r. – 15.11.2018 r.

EDA-KAR-BUD Usługi Budowlane Edward Szmydka
ul. Słowackiego 17B/3
73-110 Stargard

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP Marianowo – wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (sala gimnastyczna, klasa 14 i 15)”

294.363,46 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

-

116.

OR/116/2018

30.07.2018 r.

30.07.2018 r. – 02.09.2018 r.

Music Planet
Andrzej Woronin
ul.
A. Kostki Napierskiego 26
70-783 Szczecin

Obsługa techniczna dożynek gminnych (wynajem sceny estradowej, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wraz z kompleksową obsługą)

2.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

117.

OR/117/2018

31.07.2018 r.

31.07.2018 r. – 01.09.2018 r.

Henryk Maciejewski

Wykonanie występu estradowego podczas dożynek gminnych.

600,00 zł

Umowa o dzieło

-

118.

MK/118/2018

01.08.2018 r.

03.08.2018 r. od godz. 13:00 – 03.08.2018 r. do godz. 16:00

Edward Tomczyk

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

110,70 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

119.

ZPB/119/2018

02.08.2018 r.

02.08.2018 r. – 30.11.2018 r.

Przedsiębiorstwo wielobranżowe rojekt Piotr Różański
ul. Szczecińska 70/2

73-110 Stargard

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku SP Gogolewo – wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką)”

4.097,64 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

120.

OC/120/2018

23.08.2018 r.

23.08.2018 r. – 26.09.2018 r.

FIRE-MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa

Dostawa zestawu ratownictwa technicznego oraz 4 zestawów ratownictwa medycznego R1

70.040,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

121.

GW/121/2018

16.08.2018 r.

18.08.2018 r. – 19.08.2018 r.

Marcin Sokalski

Wynajem mienia gminnego w postaci 3 szt. stołów i 25 szt. krzeseł

79,95 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Marianowo z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem stołów i krzeseł stanowiących mienie gminy

-

122.

OC/122/2018

24.08.2018 r.

24.08.2018 r. – 30.09.2018 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie
ul. Stargardzka 55
73-121 Marianowo

Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu radiotelefonu, 2 hełmów strażackich i 2 par rękawic specjalnych

728,40 zł

Uchwała Nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Marianowie

-

123.

OC/123/2018

27.08.2018 r.

27.08.2018 r. – 30.09.2018 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwonowie
73-121 Marianowo

Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu kompletów ubrań specjalnych

710,40 zł

Uchwała Nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Dzwonowie

-

124.

01/07/2018

23.08.2018 r.

23.08.2018 r. – 02.09.2018 r.

Made In Stargard Norbert Śliwa
Os. Tysiąclecia 2E/12
73-110 Sta
rgard

Prowadzenie animacji dla dzieci i dyskoteki z DJ. Norbert  w trakcie dożynek gminnych

1.900,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

125.

MK/125/2018

29.08.2018 r.

01.09.2018 r. od godz. 10:00 – 02.09.2018 r. do godz. 10:00

Konrad Goś

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

126.

RK/126/2018

29.08.2018 r.

29.08.2018 r. – 07.09.2018 r.

Alina Zygadło

Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Marianowo

230,00 zł

Umowa zlecenie

-

127.

MK/126/2018

04.09.2018 r.

04.09.2018 r. –21.12.2018 r.

Marta Sadocha

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkół w Stargardzie i z powrotem

3.207,00 zł

Umowa zlecenie

-

128.

PP/128/2018

14.09.2018 r.

17.09.2018 r. – 16.11.2018 r.

Ludowy Zespół Sportowy „Sydonia”
ul. Stargardzka 26
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”

2.000,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

129.

MK/129/2018

25.09.2018 r.

26.09.2018 r. od godz. 12:00 – 01.10.2018 r. do godz. 12:00

Jadwiga Zychla

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

922,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

130.

MK/130/2018

27.09.2018 r.

28.09.2018 r. od godz. 15:00 – 30.09.2018 r. do godz. 15:00

Jacek Leszczyński

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

131.

SG/131/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 22.10.2018 r.

Magdalena Chrząszcz

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

500,00 zł

Umowa zlecenie

-

132.

SG/132/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 22.10.2018 r.

Adam Garstecki

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sulinie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

500,00 zł

Umowa zlecenie

-

133.

SG/133/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 22.10.2018 r.

Natalia Borowska

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

500,00 zł

Umowa zlecenie

-

134.

SG/134/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 22.10.2018 r.

Magdalena Kulawiak

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gogolewie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

500,00 zł

Umowa zlecenie

-

135.

SG/135/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 19.10.2018 r.

Małgorzata But

Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

516,10 zł

Umowa zlecenie

-

136.

SG/136/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 31.12.2018 r.

Iwona Marzec

Wykonywanie obowiązków związanych z rozliczeniem dotacji celowej przyznanej na wybory zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

137.

SG/137/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 22.10.2018 r.

Sebastian Stępień

Wykonywanie obowiązków pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2.500,00 zł

Umowa zlecenie

-

138.

SG/138/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 23.10.2018 r.

Stanisław Lada

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gogolewie do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

139.

SG/139/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 23.10.2018 r.

Katarzyna Kwietko

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

140.

SG/140/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 23.10.2018 r.

Krzysztof Czyż

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sulinie do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

141.

SG/141/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 23.10.2018 r.

Iga Golińska

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

142.

GW/142/2018

02.10.2018 r.

02.10.2018 r. -15.11.2018 r.

Usługowy Zakład Robót Melioracyjnych
Jan Nowak
ul. Warzywna 18A
73-110 Stargard

Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 510005Z – przebudowa balustrad mostowych – km 0+113,9 – działki nr 269, 299, 300, Obr. Gogolewo

47.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

143.

MK/143/2018

02.10.2018 r.

02.10.2018 r. – 31.12.2018 r.

Leon Parada

Palenie w kotle CO w budynku komunalnym Dzwonowo 62

6.370,50 zł

Umowa zlecenie

-

144.

144/2018

03.10.2018 r.

03.10.2018 r. – 30.04.2019 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ELAS” Elżbieta Krukowska
ul. Boh. Warszawy 34
72-200 Nowogard

Dostawa opału do obiektów komunalnych Gminy Marianowo

 • węgiel – 715,00 zł/tona,
 • miał – 575,00 zł/tona

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

145.

MK/145/2018

03.10.2018 r.

03.10.2018 r. – 31.12.2018 r.

Katarzyna Kwietko

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

4.932,00 zł

Umowa zlecenie

-

146.

MK/146/2018

03.10.2018 r.

03.10.2018 r. - 31.12.2018 r.

Władysława Augustyn

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

4.932,00 zł

Umowa zlecenie

-

147.

OC/147/2018

15.10.2018 r.

11.10.2018 r. – 31.12.2018 r.

Marek Leśniewski

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku „Dom Strażaka” w Marianowie ul. Stargardzka 55

1.602,90 zł

Umowa zlecenie

-

148.

OC/148/2018

11.10.2018 r.

Na czas nieokreślony

Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie
ul. Stargardzka 55
73-121 Marianowo

Nieodpłatne przekazanie sprzętu ratowniczego na rzecz OSP

55.010,00 zł

Umowa darowizny

-

149.

OC/149/2018

11.10.2018 r.

Na czas nieokreślony

Ochotnicza Straż Pożarna w Gogolewie
Gogolewo
73-121 Marianowo

Nieodpłatne przekazanie sprzętu ratowniczego na rzecz OSP

5.010,00 zł

Umowa darowizny

-

150.

OC/150/2018

11.10.2018 r.

Na czas nieokreślony

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulinie
Sulino
73-121 Marianowo

Nieodpłatne przekazanie sprzętu ratowniczego na rzecz OSP

5.010,00 zł

Umowa darowizny

-

151.

OC/151/2018

11.10.2018 r.

Na czas nieokreślony

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwonowie
Dzwonowo
73-121 Marianowo

Nieodpłatne przekazanie sprzętu ratowniczego na rzecz OSP

5.010,00 zł

Umowa darowizny

-

152.

TEL000119419891

14.09.2018 r.

14.09.2018 r. – 13.09.2020 r.

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Usługa dostępu do Internetu DSL w Urzędzie Gminy Marianowo

146,37 zł / miesiąc

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

153.

MK/153/2018

15.10.2018 r.

26.10.2018 r. od godz. 17:00 – 28.10.2018 r. do godz. 17:00

Joanna Wujkowska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

154.

TEL000119747959/NEOI

15.10.2018 r.

Na czas nieokreślony

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Usługa dostępu do Internetu w lokalu wyborczym w Dzwonowie

61,01 zł/miesiąc

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

155.

TEL000119692305/NEOI

15.10.2018 r.

Na czas nieokreślony

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Usługa dostępu do Internetu w lokalu wyborczym w Marianowie

61,01 zł/miesiąc

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

156.

MK/156/2018

17.10.2018 r.

17.10.2018 r. - 31.12.2018 r.

Danuta Kot

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sulinie

2.055,00 zł

Umowa zlecenie

-

157.

ŚR/157/2018

17.10.2018 r.

17.10.2018 r. – 30.11.2018 r.

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja
Paweł Czupryn
ul. Sikorskiego 10
43-450 Ustroń

Wykonanie „Raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marianowo na lata 2016 – 2018”

2.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

158.

SG/158/2018

16.10.2018 r.

16.10.2018 r. – 21.12.2018 r.

Martyna Misiak

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER PLUS

1.960,00 zł

Umowa zlecenie

21.12.2018 r.

Aneks Nr 1

159.

GN/159/2018

22.10.2018 r.

22.10.2018 r. – 21.10.2021 r.

Ewa Grudzińska

Dzierżawa nieruchomości – działki nr geod. 330/1 obręb Gogolewo o pow. 0,0449 ha na cele rolne -  ogród przydomowy.

1.347,00 zł

Umowa dzierżawy

-

160.

510/S4/2018

16.10.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przekazanie dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

19.080,00 zł

Art. 247 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 9 ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wpieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz art. 150 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

-

161.

MK/161/2018

24.10.2018 r.

31.10.2018 r. – 30.11.2018 r.

KOBA II Tomasz Krajcer
Dzwonowo 48/2
73-121 Marianowo

Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

19.400,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

162.

2477/2018/OD3/ZR3

26.10.2018 r.

Umowa obowiązuje w okresie realizacji warunków przyłączenia oraz świadczenia usług dystrybucji w oparciu o odrębną umowę

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Przyłączenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dzwonowie, dz. nr 193/5 do sieci ENEA Operator z mocą przyłączeniową 10 kW na napięciu 0,4 kV

809,22 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

163.

SG/163/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 06.11.2018 r.

Katarzyna Kwietko

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie do przeprowadzenia wyborów ponownych wójta gminy zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

164.

SG/164/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 06.11.2018 r.

Stanisław Lada

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gogolewie do przeprowadzenia wyborów ponownych wójta gminy zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

165.

SG/165/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 06.11.2018 r.

Iga Golińska

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie do przeprowadzenia wyborów ponownych wójta gminy zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

166.

SG/166/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 06.11.2018 r.

Krzysztof Czyż

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sulinie do przeprowadzenia wyborów ponownych wójta gminy zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

167.

SG/167/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 02.11.2018 r.

Małgorzata But

Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców uprawnionych do głosowania na wójta gminy w wyborach ponownych zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

200,00 zł

Umowa zlecenie

-

168.

SG/168/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 05.11.2018 r.

Sebastian Stępień

Wykonywanie obowiązków pełnomocnika art. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie w wyborach ponownych wójta gminy zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

1.000,00 zł

Umowa zlecenie

-

169.

SG/169/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 05.11.2018 r.

Natalia Borowska

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie w wyborach ponownych zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

200,00 zł

Umowa zlecenie

-

170.

SG/170/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 05.11.2018 r.

Magdalena Kulawiak

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gogolewie w wyborach ponownych zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

171.

SG/171/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 05.11.2018 r.

Magdalena Chrząszcz

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie w wyborach ponownych zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

200,00 zł

Umowa zlecenie

-

172.

SG/172/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 05.11.2018 r.

Adam Garstecki

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sulinie w wyborach ponownych zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

173.

SG/173/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 31.12.2018 r.

Iwona Marzec

Wykonywanie obowiązków związanych z rozliczeniem dotacji celowej przyznanej na II turę wyborów Wójta Gminy Marianowo dniu 04.11.2018 r.

200,00 zł

Umowa zlecenie

-

174.

SG/174/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 09.11.2018 r.

Iwona Grabska

Naliczanie i rozliczanie wypłat diet dla członków komisji wyborczych oraz osób fizycznych z tytułu umów zlecenie wykonujących zadania związane z głosowaniem ponownym w wyborach   Wójta Gminy Marianowo w dniu 04.11.2018 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

175.

-

18.10.2018 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2018 r.

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia biurowego z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

-

Kodeks cywilny

14.03.2019 r.

Aneks Nr 1

176.

GW/176/2018

08.11.2018 r.

08.11.2018 r. – 27.12.2018 r.

Tadeusz Seredyński

Wykonywanie prac na drogach gminnych (koszenie poboczy dróg, przegląd i konserwacja znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg).

3.800,00 zł

Umowa zlecenie

-

177.

MK/177/2018

09.11.2018 r.

09.11.2018 r. -31.12.2018 r.

Zdzisław Mościński

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

4.247,00 zł

Umowa zlecenie

-

178.

SZ.RUM.233.57.2018

08.11.2018 r.

08.11.2018 r. – 06.11.2028 r.

Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Tama Pomorzańska 13a
70-030 Szczecin

Użyczenie gruntu pokrytego wodami jeziora o pow. 72 m2 – działka nr geod. 11

Nieodpłatnie

Umowa użyczenia

-

179.

SG/179/2018

14.11.2018 r.

01.11.2018 r. – 31.10.2023 r.

Wytwórnia Telewizyjno – Filmowa “ALFA” Spółka z o.o.
ul. Kukułeczki 56
71-698 Szczecin

Udostępnienie systemu RADA wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym do transmisji obrad sesji rady

3.690,00 zł – opłata wdrożeniowa + 369,00 zł miesięczny abonament

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych umową.

-

180.

MK/180/2018

20.11.2018 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

ENEA Spółka Akcyjna
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów komunalnych gminy

107.279,59 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

-

181.

MK/181/2018

20.11.2018 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

ENEA Spółka Akcyjna
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego

76.202,62 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

-

182.

MK/182/2018

20.11.2018 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

ENEA Spółka Akcyjna
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

Umowa o współpracy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów komunalnych gminy

125.963,56 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

-

183.

MK/183/2018

19.11.2018 r.

01.12.2018 r. od godz. 12:00 – 02.12.2018 r. do godz. 12:00

Adrianna Wróbel

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

184.

MK/184/2018

20.11.2018 r.

08.12.2018 r. od godz. 08:00 – 09.12.2018 r. do godz. 08:00

Aneta Schill

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

185.

06 1020 4795 0000 9896 0126 6576

20.11.2018 r.

20.11.2018 r. – 30.06.2028 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 935.194,86 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu

WIBOR 1M + marża banku – 1,5 punktu procentowego

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

-

186.

-

05.11.2018 r.

05.11.2018 r. – 25.11.2018 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tadeusz Błaszczyk
Kicko 41
73-112 Stara Dąbrowa

Naprawa nawierzchni chodnika dla pieszych zlokalizowanego na działkach nr geod. 189/2, 191/2, 192/2, 193/6 w m. Dzwonowo na łącznej powierzchni 330 m2

9.840,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych umową.

-

187.

SG/187/2018

30.11.2018 r.

30.11.2018 r. – 28.12.2018 r.

Renata Huninik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Złotników 5a/7
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo

3.640,80 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

188.

MK/188/2018

17.12.2018 r.

17.12.2018 r. – 22.12.2018 r.

Zakład Ogólnobudowlany
Wiktor Lewicki
ul. Ogrodowa 2/2
73-121 Marianowo

Remont świetlicy wiejskiej w Czarnkowie – malowanie ścian i sufitu

3.896,98 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

189.

MK/189/2018

12.12.2018 r.

15.12.2018 r. od godz. 10:00 – 16.12.2018 r. do godz. 10:00

Ewelina But

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w „Domu Strażaka” w Marianowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

190.

114/2018

29.10.2018 r.

29.10.2018 r. – 30.11.2018 r.

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STANMET” Stanisław Rudawski
Ognica 35
73-130 Dobrzany

Wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowie wraz z budową pomostu”

110.307,35 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

191.

00397-6935-UM1610660/18

14.12.2018 r.

14.12.2018 r. – 31.12.2022 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
Szczecin

Pomoc finansowa na realizację operacji pt. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Marianowo”

56.545,00 zł

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627)

-

192.

00398-6935-UM1610661/18

14.12.2018 r.

14.12.2018 r. – 31.12.2022 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
Szczecin

Pomoc finansowa na realizację operacji pt. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trąbki”

60.314,00 zł

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627)

-

193.

MK/193/2018

27.12.2018 r.

31.12.2018 r. – 01.01.2019 r.

Katarzyna Kwietko

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

194.

MK/194/2018

18.12.2018 r.

18.12.2018 r. – 18.12.2021 r.

Koło Gospodyń Wiejskich
Wiechowo 27
73-121 Marianowo

Użyczenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Wiechowie wraz z wyposażeniem

Nieodpłatnie

Umowa użyczenia

-

195.

-

29.10.2018 r.

29.10.2018 r. – 10.12.2018 r.

„Nadzory i Usługi Budowlane”

Sławomir Toczek
ul. Ogrodowa 7
73-110 Stargard

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru nad zadaniem pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowie wraz z budową pomostu”

1.527,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

196.

MK/196/2018

30.12.2018 r.

30.12.2018 r. – 30.12.2021 r.

Koło Gospodyń Wiejskich
Dzwonowo 24
73-121 Marianowo

Użyczenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Dzwonowie wraz z wyposażeniem

Nieodpłatnie

Umowa użyczenia

-

197.

400355/P

08.11.2018 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Poczta Polska Spółka Akcyjna

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

Świadczenie usług pocztowych

25.000,00 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 03-01-2018 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Wojtala 03-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 16-04-2019 14:15