herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 142/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2018-12-28 07:40
Zarządzenie Nr 141/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-12-28 07:39
Zarządzenie Nr 140/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-12-28 07:39
Zarządzenie Nr 139/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz jednostki budżetowej Gminy Marianowo 2018-12-28 07:38
Zarządzenie Nr 138/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-12-18 09:13
Zarządzenie Nr 137/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2018-12-18 07:50
Zarządzenie Nr 136/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2019 r. 2018-12-12 13:09
Zarządzenie Nr 135/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2018/2019 2018-12-12 13:08
Zarządzenie Nr 134/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-12-12 13:07
Zarządzenie Nr 133/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-12-12 13:06
Zarządzenie Nr 132/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2018 - 2028 2018-12-12 13:05
Zarządzenie Nr 131/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-12-12 13:04
Zarządzenie Nr 130/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-12-03 15:01
Zarządzenie Nr 129/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-11-27 13:22
Zarządzenie Nr 128/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-11-27 13:21
Zarządzenie Nr 127/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-11-27 13:20
Zarządzenie Nr 126/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-11-27 13:19
Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-11-27 13:18
Zarządzenie Nr 124/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-11-27 13:17
Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XL/255/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-11-27 13:16
Zarządzenie Nr 122/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-11-27 13:15
Zarządzenie Nr 121/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-11-14 10:11
Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2018-11-14 10:09
Zarządzenie Nr 119/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-11-14 10:06
Zarządzenie Nr 118/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-11-14 10:03
Zarządzenie Nr 117/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-11-14 10:00
Zarządzenie Nr 116/2018 w sprawie aktualizacji ustalonej na rok 2018 podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz aktualizacji ustalonej wysokości dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2018 roku 2018-11-14 09:58
Zarządzenie Nr 115/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-10-30 10:42
Zarządzenie Nr 114/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-10-30 10:40
Zarządzenie Nr 113/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2018/2019 2018-10-30 10:39
Zarządzenie Nr 112/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-10-30 10:37
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-10-30 10:21
Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2018-10-30 10:19
Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-10-30 10:17
Zarządzenie Nr 108/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-10-30 10:15
Zarządzenie Nr 107/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-10-30 10:13
Zarządzenie Nr 106/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/252/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-10-30 10:11
Zarządzenie Nr 105/2018 w sprawie organizacji stanowiska kierowania wójta gminy Marianowo w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny 2018-10-30 09:13
Zarządzenie Nr 104/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2018/2019 2018-10-10 09:48
Zarządzenie Nr 103/2018 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat za przyłączenie nieruchomości do przyłączy kanalizacyjnych 2018-10-10 09:47
Zarządzenie Nr 102/2018 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat za przyłączenie nieruchomości do przyłączy kanalizacyjnych 2018-10-10 09:46
Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Gminy Marianowo na rzecz ochotniczych straży pożarnych 2018-10-10 09:45
Zarządzenie Nr 100/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-10-02 09:20
Zarządzenie Nr 99/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-10-02 09:20
Zarządzenie Nr 98/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-10-02 09:19
Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-10-02 09:18
Zarządzenie Nr 96/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-10-02 09:16
Zarządzenie Nr 95/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-10-02 09:15
Zarządzenie Nr 94/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-10-02 09:14
Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2019 rok 2018-10-02 09:13
Zarządzenie Nr 92/2018 w sprawie wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Marianowo 2018-10-02 09:12
Zarządzenie Nr 91/2018 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 2018-09-12 09:35
Zarządzenie Nr 90/2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2018-09-12 09:33
Zarządzenie Nr 89/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-09-12 09:32
Zarządzenie Nr 88/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-09-12 09:31
Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-29 14:48
Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych w 2018 r. 2018-08-29 14:47
Zarządzenie Nr 85/2018 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2018-08-29 14:47
Zarządzenie Nr 84/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-08-29 09:10
Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-08-29 09:08
Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-08-29 09:07
Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 2018-08-20 14:58
Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-08-02 12:19
Zarządzenie Nr 79/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-08-02 12:18
Zarządzenie Nr 78/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-08-02 12:16
Zarządzenie Nr 77/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-08-02 12:15
Zarządzenie Nr 76/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-08-02 12:14
Zarządzenie Nr 75/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-08-02 12:12
Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-08-02 12:11
Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-08-02 12:10
Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/239/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-08-02 12:09
Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania informacji 2018-07-04 14:54
Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-07-04 14:53
Zarządzenie Nr 69/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-07-04 14:52
Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-07-04 14:55
Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-07-04 14:50
Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-07-04 14:48
Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-07-04 14:45
Zarządzenie Nr 64/2018 w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad placówkami wsparcia dziennego funkcjonującymi na terenie Gminy Marianowo 2018-06-18 12:35
Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie 2018-06-18 12:33
Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-06-18 12:32
Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2018 - 2028 2018-06-18 12:31
Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXV/230/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-06-18 12:29
Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-06-06 14:27
Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-06-06 14:26
Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-06-06 14:24
Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2018/2019 2018-06-06 14:23
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-06-06 14:21
Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-06-06 14:20
Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-04-30 11:41
Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-04-30 11:40
Zarządzenie Nr 51/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w 2018 r. 2018-04-30 11:38
Zarządzenie Nr 50/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2018 r. 2018-04-30 11:36
Zarządzenie Nr 49/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w niepublicznej szkole podstawowej w 2018 r. 2018-04-30 11:35
Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie aktualizacji ustalonej na rok 2018 podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz aktualizacji ustalonej wysokości dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2018 roku 2018-04-30 11:34
Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Marianowie za 2017 rok 2018-04-30 11:32
Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2018-04-30 11:31
Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2018-04-20 07:50
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-04-18 08:14
Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-04-12 15:07
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Gminy Marianowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2018-04-12 15:05
Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r. 2018-04-05 12:24
Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-04-05 12:23
Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-04-05 10:00
Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2018-04-05 09:59
Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta gminy, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2018-04-04 15:14
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Marianowo 2018-04-04 15:13
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-04-04 15:08
Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-03-19 12:33
Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r. 2018-03-12 11:35
Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-03-09 13:13
Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Marianowo w 2018 r. 2018-03-09 13:12
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Marianowo 2018-03-09 13:11
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2018-03-09 13:10
Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXII/218/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-03-09 13:09
Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2018 rok 2018-02-23 08:39
Zarządzenie Nr 26/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo 2018-02-22 15:12
Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-02-22 15:10
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-02-22 15:08
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-02-15 10:37
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-02-15 10:36
Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-02-15 10:33
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-02-15 10:27
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-02-15 10:24
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r. 2018-02-02 11:19
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w 2018 r. 2018-02-02 11:19
Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2018 r. 2018-02-02 11:18
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w niepublicznej szkole podstawowej w 2018 r. 2018-02-02 11:17
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ustalenia na rok 2018 podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2018 roku 2018-02-02 11:16
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo oraz powołania Komisji Konkursowej 2018-02-02 11:13
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2017, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2017 2018-02-02 11:11
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-01-23 13:38
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych 2018-01-23 13:36
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-01-23 13:35
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-01-23 13:32
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Gminy Marianowo na 2018 rok 2018-01-24 08:43
Zarządzenie Nr 6/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo 2018-01-23 13:27
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-01-23 13:26
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-01-08 14:19
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo 2018-01-08 14:18
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. 2018-01-04 11:22
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2018 rok 2018-01-04 11:21