Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr CDXXII.709.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019 - 2029 2018-11-27 11:07
Uchwała Nr CDXXII.708.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Marianowo na 2019 rok 2018-11-27 11:05
Uchwała Nr CCCLXXXVI.683.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez gminę Marianowo 2018-10-10 09:54
Uchwała Nr CCCXXI.566.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Marianowo za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-09-04 10:29
Uchwała Nr CCXLII.484.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Marianowo na 2018 rok 2018-07-04 15:02
Uchwała Nr CXCIV.372.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marianowo w sprawie absolutorium 2018-06-06 14:35
Uchwała Nr XCIV.184.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 2018-04-13 09:25
Uchwała Nr LXIII.152.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez gminę Marianowo 2018-02-27 13:50
Uchwała Nr LXIII.151.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez gminę Marianowo 2018-02-27 13:45
Uchwała Nr V.10.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Marianowo na 2018 rok 2018-01-10 09:23
Uchwała Nr V.9.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Marianowo 2018-01-10 09:20