herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2018-2022

Na podstawie § 8 Uchwały Nr XLIV/284/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Marianowo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje się, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Marianowo https://marianowo-bip.alfatv.pl/pliki/marianowo/File/Projekty aktow prawa miejscowego/Projekt Nr 2-2018.pdf zmieszczony został projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2018-2022. Opinie dotyczące projektu mogą być zgłaszane najpóźniej na dwa dni przed planową na dzień 22 lutego 2018 r. sesją Rady Gminy Marianowo, tj. do dnia 19 lutego 2018 r. włącznie. Opinie należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Marianowo na stanowisku ds. obsługi Rady, zatrudnienia i spraw osobowych pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, pok. nr 11 w godzinach od 7:15 do 15:15.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 15-02-2018 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zenon Chlebicki 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2018 09:09