herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r.