herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 93/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 r. 2011-08-12 13:31
Zarządzenie Nr 92/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 r. 2011-08-12 13:26
Zarządzenie Nr 91/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 2011-08-12 13:26
Zarządzenie Nr 90/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 2011-08-12 13:20
Zarządzenie Nr 89/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok oraz w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIV/150/2008 Rady Gminy Marianowo z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 13:14
Zarządzenie Nr 88/2008 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2011-08-12 12:58
Zarządzenie Nr 87/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 12:57
Zarządzenie Nr 86/2008 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-08-12 12:37
Zarządzenie Nr 85/2008 w sprawie zmian w budżcie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 12:34
Zarządzenie Nr 84/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 12:25
Zarządzenie Nr 83/2008 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego 2011-08-12 12:23
Zarządzenie Nr 82/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu nagradzania i premiowania pracowników Urzędu Gminy Marianowo 2011-08-12 12:22
Zarządzenie Nr 81/2008 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2011-08-12 12:20
Zarządzenie Nr 80/2008 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia określonych spraw w imieniu Wójta Gminy Marianowo 2011-08-12 12:13
Zarządzenie Nr 79/2008 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-08-12 12:10
Zarządzenie Nr 78/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 12:09
Zarządzenie Nr 77/2008 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-08-12 12:07
Zarządzenie Nr 76/2008 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-08-12 12:05
Zarządzenie Nr 75/2008 w sprawie odwołania zastępcy wójta 2011-08-12 12:03
Zarządzenie Nr 74/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w 2008 rok 2011-08-12 12:01
Zarządzenie Nr 73/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 11:08
Zarządzenie Nr 72/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 11:06
Zarządzenie Nr 71/2008 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2011-08-12 11:01
Zarządzenie Nr 70/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 11:01
Zarządzenie Nr 69/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 10:54
Zarządzenie Nr 68/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XX/122/2008 Rady Gminy Marianowo z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/126/2008 z dnia 30 września 2008 r. 2011-08-12 10:53
Zarządzenie Nr 67/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 10:49
Zarządzenie Nr 66/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 10:47
Zarządzenie Nr 65/2008 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-08-12 10:45
Zarządzenie Nr 64/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XX/122/2008 Rady Gminy Marianowo z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r. 2011-08-12 10:43
Zarządzenie Nr 63/2008 w sprawie określenia wzoru wniosku o najem lokalu mieszkalnego 2011-08-12 10:41
Zarządzenie Nr 62/2008 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2011-08-12 10:39
Zarządzenie Nr 61/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 10:38
Zarządzenie Nr 60/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Marianowie 2011-08-12 10:30
Zarządzenie Nr 59/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 08:49
Zarządzenie Nr 58/2008 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-08-12 08:48
Zarządzenie Nr 57/2008 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-08-12 08:42
Zarządzenie Nr 56/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-12 08:40
Zarządzenie Nr 55/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Marianowo 2011-08-12 08:38
Zarządzenie Nr 54/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie 2011-08-12 08:37
Zarządzenie Nr 53/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Marianowie 2011-08-12 08:35
Zarządzenie Nr 52/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marianowie 2011-08-12 08:29
Zarządzenie Nr 51/2008 w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych 2011-08-12 08:29
Zarządzenie Nr 50/2008 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu 2011-08-11 15:20
Zarządzenie Nr 49/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XIX/119/2008 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 15:08
Zarządzenie Nr 48/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 14:56
Zarządzenie Nr 47/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 14:54
Zarządzenie Nr 46/2008 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008 2011-08-11 14:53
Zarządzenie Nr 45/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2011-08-11 14:51
Zarządzenie Nr 44/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 14:49
Zarządzenie Nr 43/2008 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-08-11 14:42
zarządzenie Nr 42/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 14:39
Zarządzenie Nr 41/2008 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie 2011-08-11 14:36
Zarządzenie Nr 40/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok oraz w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XVII/113/08 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 14:34
Zarządznie Nr 39/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 14:25
Zarządzenie Nr 38/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 14:21
Zarządzenie Nr 37/2008 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze 2011-08-11 14:17
Zarządzenie Nr 36/2008 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe 2011-08-11 14:15
Zarządzenie Nr 35/2008 w sprawie powołania komisji do spraw skontrum Biblioteki Publicznej w Marianowie 2011-08-11 14:12
Zarządzenie Nr 34/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2011-08-11 14:10
Zarządzenie Nr 33/2008 w sprawie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 2011-08-11 14:07
Zarządzenie Nr 32/2008 w sprawie regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Marianowo dla uczniów szkół z terenu Gminy Marianowo 2011-08-11 14:03
Zarządzenie Nr 31/2008 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Marianowo 2011-08-11 14:01
Zarządzenie Nr 30/2008 w sprawie regulaminu nagradzania i premiowania pracowników Urzędu Gminy Marianowo 2011-08-11 13:57
Zarządzenie Nr 29/2008 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Marianowo 2011-08-11 13:54
Zarządzenie Nr 28/2008 w sprawie ustalenia stawek za wynajem stołów i krzeseł stanowiących mienie gminy 2011-08-11 13:49
Zarządzenie Nr 27/2008 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 13:45
Zarządzenie Nr 26/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 13:34
Zarządzenie Nr 25/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 13:31
Zarządzenie Nr 24/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 13:28
Zarządzenie Nr 23/2008 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 13:25
Zarządzenie Nr 22/2008 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty dzierżawione na cele rolnicze 2011-08-11 13:18
Zarządzenie Nr 21/2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 2011-08-11 13:13
Zarządzenie Nr 20/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w 2008 r. 2011-08-11 13:10
Zarządzenie Nr 19/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok oraz w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XVI/107/08 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 12:56
Zarządzenie Nr 18/2008 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-08-11 12:48
Zarządzenie Nr 17A/2008 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo 2011-08-11 12:45
Zarządzenie Nr 17/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 12:40
Zarządzenie Nr 16/2008 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-08-11 12:35
Zarządzenie Nr 15/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 12:25
Zarządzenie Nr 14/2008 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2011-08-11 12:23
Zarządzenie Nr 13/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 12:19
Zarządzenie Nr 12/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 12:13
Zarządzenie Nr 11/2008 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2011-08-11 12:05
Zarządzenie Nr 10/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 12:00
Zarządzenie Nr 9/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XIV/100/08 Rady Gminy Marianowo z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-11 11:55
Zarządzenie Nr 8A/2008 w sprawie powołania komisji ds. wyceny mienia gminy 2011-08-11 11:44
Zarządzenie Nr 8/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro 2011-08-11 11:40
Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2011-08-11 11:35
Zarządzenie Nr 6A/2008 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla pojazdów nie będących własnością pracodawcy z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju 2011-08-11 11:28
Zarządzenie Nr 6/2008 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu kilometrów dla pojazdów nie będących własnością pracodawcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 2011-08-11 11:25
Zarządzenie Nr 5/2008 w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w 2008 r. 2011-08-04 15:15
Zarządzenie Nr 4/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-04 15:07
Zarządzenie Nr 3/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XIII/90/08 Rady Gminy Marianowo z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-04 15:03
Zarządzenie Nr 2/2008 w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na 2008 rok 2011-08-04 14:56
Zarządzenie Nr 1/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XI/74/07 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2008 rok 2011-08-04 14:52