Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej położonej w działce nr geod. 597/1 w miejscowości Sulino, gmina Marianowo, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1735Z do granicy działki nr geod. 482/3" 2019-10-03 08:09
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie projektu obejmującego budowę zadaszenia nad sceną koncertową przy plaży w Marianowie wraz z widownią oraz częściową zmianę zagospodarowania terenu" - dokument stracił ważność 2019-09-27 14:38
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trąbki" - dokument stracił ważność 2019-08-02 12:27
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo" - dokument stracił ważność 2019-08-02 12:21
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trąbki" - dokument stracił ważność 2019-07-03 12:19
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo" - dokument stracił ważność 2019-07-03 12:21
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji 2018-11-28 11:35
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowie wraz z budową pomostu" 2018-06-18 12:49
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej 2017-05-30 10:35
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo" 2017-05-19 08:59
Zapytanie ofertowe na wywóz odpadów zmieszanych z obiektów komunalnych Gminy Marianowo 2016-12-13 14:28
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z usunięciem wad i usterek na obiekcie Szkoły Podstawowej w Marianowie w ramach zastępczego wykonawstwa reklamacyjnego dla zadania: "Renowacja wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie" 2016-05-31 11:03
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30.000 euro na "Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Trąbki gm. Marianowo" 2016-03-30 13:13
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30.000 euro na "Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Dzwonowo gm. Marianowo" 2016-03-30 13:13
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na "Opracowanie projektu systemu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trąbki" 2016-03-04 14:14
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na "Opracowanie projektu systemu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzwonowo" 2016-03-04 14:14
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na "Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Marianowo" 2016-03-14 13:10
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Marianowo" 2015-09-03 09:11
Zapytanie ofertowe dla zadania pn: "Przebudowa mostu nad rzeką Krępą zlokalizowanego w ciągu ulicy Jeziornej w Marianowie, droga gminna nr 515001Z km 0+215,5, działka nr geod. 160/1, 245/2 i 411/1" 2015-06-24 12:06