Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/146/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na rok 2005


UCHWAŁA NR XXIII/ 146/2005

RADY GMINY W MARIANOWIE

z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na rok 2005

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1583, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy w Marianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na rok 2005, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały

nr XXIII/146/2005

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 27 stycznia 2005 r.

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, POLITYKI GOSPODARCZEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2005 ROK

LP

TEMAT

TERMIN REALIZACJI

PRZYGOTOWUJE

UWAGI

1

2

3

4

5

1.

 • Kontrola zaopatrzenia ludności z terenu Gminy Marianowo w wodę pitną i sprawa zrzutu ścieków do nowej kanalizacji i jej funkcjonowanie:

 • Kontrola oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marianowo;

 • Ocena dowozu dzieci do szkoły - poniesione koszty

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji

luty

Wójt Gminy

posiedzenie komisji wyjazdowe

2.

 • Ocena stanu porządku publicznego oraz cena stanu bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo

 • Kontrola wydawania zezwoleń na alkohol

 • Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego oraz o sprzedaży mieszkań

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji

marzec

Wójt Gminy

posiedzenie komisji wyjazdowe

3.

 • Kontrola cmentarzy komunalnych i mogielnika;

 • Zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za rok 2004

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji

kwiecień

Wójt Gminy

4.

 • Kontrola składowiska odpadów stałych

 • Kontrola estetyki Gminy Marianowo

 • Kontrola stanu dróg i dróg wykonanych przez Gminę

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji

maj

Wójt Gminy

Posiedzenie komisji wyjazdowe

5.

 • Kontrola placówek oświatowych (szkoły, kluby, biblioteki).

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji.

czerwiec

Wójt Gminy

Posiedzenie komisji wyjazdowe

6.

 • Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku;

 • Ocena przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006;

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji

sierpień-wrzesień

Wójt Gminy

7.

 • Ocena dowozu dzieci do szkoły

 • Kontrola wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy i zarządzeń Wójta Gminy Marianowo

 • Kontrola zaawansowania prac dotyczących budowy chodnika, kanalizacji, projektu budowy Centrum Kulturalno-Społecznego

 • Kontrola działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji

październik

Wójt Gminy

8.

 • Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy na rok 2006;

 • Ocena pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

 • Sprawy bieżące związane z  tematyką sesji

listopad

Wójt Gminy

9.

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

 • Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2005 dla Rady Gminy

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji

grudzień

Komisja Rady Gminy i Wójt Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 18-02-2005 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2005 09:36