Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Sebastian Stępień 2019-09-20 08:04:23
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 18.09.2019 Sebastian Stępień 2019-09-19 08:41:31
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 16 września 2019 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Sebastian Stępień 2019-09-16 11:13:42
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2019-09-11 10:14:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo z dnia 10 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Sebastian Stępień 2019-09-10 09:30:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 06.09.2019 r. Sebastian Stępień 2019-09-06 09:10:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 04.09.2019 Sebastian Stępień 2019-09-05 13:22:14
Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Sebastian Stępień 2019-09-04 09:08:48
Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Sebastian Stępień 2019-09-04 09:06:41
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej, służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 10,0 MW na terenie części działki 1/2 obręb Gogolewo" Sebastian Stępień 2019-09-04 08:50:40
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej, służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 10,0 MW na terenie części działki 1/2 obręb Gogolewo" Sebastian Stępień 2019-09-04 08:50:21
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej, służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 10,0 MW na terenie części działki 1/1 obręb Gogolewo" Sebastian Stępień 2019-09-04 08:49:27
Uchwały, komunikaty i informacje Państwowej Komisji Wyborczej Sebastian Stępień 2019-09-04 08:40:13
Serwis Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Sebastian Stępień 2019-09-04 08:37:15
Zarządzenie Nr 100/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. Sebastian Stępień 2019-09-04 08:31:24
Zarządzenie Nr 99/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Sebastian Stępień 2019-09-04 08:30:10
Zarządzenie Nr 98/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Sebastian Stępień 2019-09-04 08:29:15
Zarządzenie Nr 97/2019 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sebastian Stępień 2019-09-04 08:26:29
Zarządzenie Nr 100/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. Sebastian Stępień 2019-09-04 08:25:10
Zarządzenie Nr 99/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Sebastian Stępień 2019-09-04 08:24:18
Zarządzenie Nr 98/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Sebastian Stępień 2019-09-04 08:23:22
Zarządzenie Nr 97/2019 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sebastian Stępień 2019-09-04 08:22:21
Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-09-04 08:21:11
Dowożenie uczniów z terenu gminy Marianowo do szkoły w Marianowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu od 2 września 2019 r. do 30 grudnia 2019 r. Sebastian Stępień 2019-09-03 13:29:52
Dowożenie uczniów z terenu gminy Marianowo do szkoły w Marianowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu od 2 września 2019 r. do 30 grudnia 2019 r. Sebastian Stępień 2019-09-03 13:28:49
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 03.09.2019 Sebastian Stępień 2019-09-03 09:45:33
Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-08-29 12:41:45
Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-08-29 12:40:02
Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2019-08-29 12:38:34
Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2019-08-29 12:35:17
Dowożenie uczniów z terenu gminy Marianowo do szkoły w Marianowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu od 2 września 2019 r. do 30 grudnia 2019 r. Sebastian Stępień 2019-08-26 10:57:50
Uchwała Nr CCLXXIII.500.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Marianowo za pierwsze półrocze 2019 roku Sebastian Stępień 2019-08-21 10:33:14
Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr IX/43/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-08-20 07:48:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Sebastian Stępień 2019-08-19 12:44:03
Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Sebastian Stępień 2019-08-19 10:38:57
Uchwała Nr IX/43/2019 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-08-19 10:29:42
Uchwała Nr IX/42/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019 - 2028 Sebastian Stępień 2019-08-19 10:27:44
Uchwała Nr IX/41/2019 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie Sebastian Stępień 2019-08-19 10:26:52
Uchwała Nr IX/40/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marianowo i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Marianowo publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. Sebastian Stępień 2019-08-19 10:26:03
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - wyciąg z obwieszczenia Sebastian Stępień 2019-08-19 08:16:27