Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XCIV.184.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Sebastian Stępień 2018-04-13 09:25:36
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Sebastian Stępień 2018-04-13 09:08:55
Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-04-12 15:07:58
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Gminy Marianowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Sebastian Stępień 2018-04-12 15:05:32
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2017 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Sebastian Stępień 2018-04-10 10:13:36
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-04-05 12:40:35
Uchwała Nr XXXIII/223/2018 uchylająca uchwałę w sprawie zasad wykonania przyłączy kanalizacyjnych i ponoszenia opłat za przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej Sebastian Stępień 2018-04-05 12:28:39
Uchwała Nr XXXIII/222/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-04-05 12:27:22
Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-04-05 12:24:46
Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-04-05 12:23:25
Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-04-05 10:00:30
Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Sebastian Stępień 2018-04-05 09:59:19
Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta gminy, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Sebastian Stępień 2018-04-04 15:14:36
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-04-04 15:13:18
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-04-04 15:08:33
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-04-04 14:26:20
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-04-04 14:25:20
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Sebastian Stępień 2018-03-27 10:56:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Sebastian Stępień 2018-03-23 13:31:33
Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr ewid. 29/2 obręb Marianowo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-03-23 10:38:40
Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 29 marca 2018 r. Sebastian Stępień 2018-03-23 10:03:20
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-03-22 13:28:16
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-03-22 09:23:46
Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr ewid. 29/2 obręb Marianowo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-03-22 08:53:55
Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr ewid. 29/2 obręb Marianowo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-03-21 15:24:20
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-03-20 12:54:15
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-03-20 12:50:57
Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-03-19 12:33:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 328, 287 oraz przyłączy do działek 272, 273, 276 obręb Gogolewo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-03-15 14:46:31
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-03-12 11:39:36
Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-03-12 11:35:34
Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-03-09 13:13:00
Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Marianowo w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-03-09 13:12:12
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-03-09 13:11:18
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Sebastian Stępień 2018-03-09 13:10:15
Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXII/218/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-03-09 13:09:22
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku Sebastian Stępień 2018-03-09 12:48:26
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku Sebastian Stępień 2018-03-09 12:33:54
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku Sebastian Stępień 2018-03-09 12:25:41
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-03-02 09:05:46