Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku Sebastian Stępień 2018-03-09 12:48:26
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku Sebastian Stępień 2018-03-09 12:33:54
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku Sebastian Stępień 2018-03-09 12:25:41
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-03-02 09:05:46
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2017 roku Sebastian Stępień 2018-03-02 09:04:56
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo oraz powołania Komisji Konkursowej Sebastian Stępień 2018-03-01 09:54:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Sebastian Stępień 2018-02-28 11:25:38
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 328, 287 oraz przyłączy do działek 272, 273, 276 obręb Gogolewo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-27 15:02:53
Uchwała Nr XXXII/221/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Marianowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Sebastian Stępień 2018-02-27 14:51:23
Uchwała Nr XXXII/220/2018 w sprawie sprostowania uchwały Sebastian Stępień 2018-02-27 14:50:10
Uchwała Nr XXXII/219/2018 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2018 - 2022 Sebastian Stępień 2018-02-27 14:48:32
Uchwała Nr XXXII/218/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-27 14:46:55
Uchwała Nr LXIII.152.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez gminę Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-27 13:50:21
Uchwała Nr LXIII.151.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez gminę Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-27 13:45:03
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-02-26 08:45:23
Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2018 rok Sebastian Stępień 2018-02-23 08:39:29
Zarządzenie Nr 26/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-22 15:12:40
Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-22 15:10:39
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-22 15:08:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1734Z ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-20 12:11:37
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1734Z ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-20 12:07:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 328, 287 oraz przyłączy do działek 272, 273, 276 obręb Gogolewo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-19 15:04:45
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 328, 287 oraz przyłączy do działek 272, 273, 276 obręb Gogolewo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-19 15:00:08
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-15 10:37:15
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-15 10:36:06
Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-15 10:33:59
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-15 10:27:35
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-15 10:24:59
Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 22 lutego 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-15 09:47:14
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2018-2022 Sebastian Stępień 2018-02-15 09:09:32
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2018-2022 Sebastian Stępień 2018-02-15 09:05:20
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-02-13 09:14:16
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-09 08:10:48
Sebastian Stępień 2018-02-06 12:16:09
Rok 2017 Sebastian Stępień 2018-02-06 08:58:31
Rok 2018 Sebastian Stępień 2018-02-06 08:58:17
Rok 2017 Sebastian Stępień 2018-02-06 08:57:59
Rok 2017 Sebastian Stępień 2018-02-06 08:57:36
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny í systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-02 11:40:32
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-02 11:36:41