Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXII/206/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Maciej Krzyśko 2006-02-26 18:26:30
UCHWAŁA NR XXXII/205/2006 w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2006 Maciej Krzyśko 2006-02-26 18:13:19
UCHWAŁA NR XXXII/204/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Maciej Krzyśko 2006-02-26 18:12:18
UCHWAŁA NR XXXII/203/2006 w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianow Maciej Krzyśko 2006-02-26 18:11:29
UCHWAŁA NR XXXII/202/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2006 rok Maciej Krzyśko 2006-02-26 18:10:25
UCHWAŁA NR XXXII/201/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Maciej Krzyśko 2006-02-26 18:09:16
UCHWAŁA NR XXXII/200/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy Maciej Krzyśko 2006-02-26 18:08:21
UCHWAŁA NR XXXII/199/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2006 rok Maciej Krzyśko 2006-02-26 18:07:15
Załączniki 1-4 do budżetu Maciej Krzyśko 2006-02-26 18:06:34
Załączniki 5-9 do budżetu Maciej Krzyśko 2006-02-26 18:05:29
Załącznik 10 do budżetu Maciej Krzyśko 2006-02-26 18:03:38
Załącznik 11 do budżetu Maciej Krzyśko 2006-02-26 18:02:34
Uchwały 2006 Maciej Krzyśko 2006-02-26 18:00:48
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2006-01-30 09:13:07
Przetargi 2006 Maciej Krzyśko 2006-01-30 09:11:52
UCHWAŁA Nr XXXI/198/2005 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy w Marianowie na 2006 rok i sposobu jego realizacji Maciej Krzyśko 2006-01-10 22:42:27
UCHWAŁA nr XXXI/197/2005 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Maciej Krzyśko 2006-01-10 22:41:58
Uchwała Nr XXXI/196/2005 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych Maciej Krzyśko 2006-01-10 22:41:09
Uchwała Nr XXXI/195/2005 w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru i terminów płatności oraz zwolnień od opłaty administracyjnej Maciej Krzyśko 2006-01-10 22:40:27
UCHWAŁA NR XXXI/194/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Maciej Krzyśko 2006-01-10 22:39:40
Załącznik do uchwały 194 Maciej Krzyśko 2006-01-10 22:38:18
UCHWAŁA Nr XXXI/193/2005 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 . Maciej Krzyśko 2006-01-10 22:37:29
Obwieszczenie o zebranych materiałach Maciej Krzyśko 2005-12-19 21:28:11
Uchwała NrXXX/192/2005 w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro Maciej Krzyśko 2005-12-11 15:18:38
UCHWAŁA Nr XXX/191/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 Maciej Krzyśko 2005-12-11 15:17:50
Uchwała Nr XXX/190/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podate Maciej Krzyśko 2005-12-11 15:17:04
Załącznik Nr 1 do Uchwały 190 Maciej Krzyśko 2005-12-11 15:16:05
Załącznik Nr 2 do uchwały 190 Maciej Krzyśko 2005-12-11 15:11:07
Załącznik Nr 3 do uchwały 190 Maciej Krzyśko 2005-12-11 15:10:17
Uchwała NR XXX/189/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marianowo Maciej Krzyśko 2005-12-11 15:09:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Maciej Krzyśko 2005-12-07 08:45:30
Uchwała Nr XXIX/188/2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Maciej Krzyśko 2005-11-20 10:56:43
UCHWAŁA NR XXIX/1872005 uchylająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Marianowie Maciej Krzyśko 2005-11-20 10:56:09
Uchwała Nr XXIX/186/2005 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maciej Krzyśko 2005-11-20 10:55:21
Uchwała Nr XXIX/185/2005 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maciej Krzyśko 2005-11-20 10:54:18
UCHWAŁA NR XXIX/182/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Maciej Krzyśko 2005-11-20 10:53:20
Załącznik do uchwały Nr XXIX/184/2005 Maciej Krzyśko 2005-11-20 10:52:24
UCHWAŁA NR XXIX/184/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań GPRiRPA Maciej Krzyśko 2005-11-20 10:51:40
UCHWAŁA Nr XXIX/183/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 Maciej Krzyśko 2005-11-20 10:50:11
UCHWAŁA NR XXIX/181/2005 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali Maciej Krzyśko 2005-11-20 10:49:32