Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Sebastian Stępień 2018-09-10 14:24:53
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży" Sebastian Stępień 2018-09-10 09:54:21
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Sebastian Stępień 2018-09-05 11:31:41
Uchwała Nr XXXIV/226/2018 w sprawie podziału Gminy Marianowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Sebastian Stępień 2018-09-05 11:28:53
Dane inspektora ochrony danych Sebastian Stępień 2018-09-05 08:02:05
Dane Sebastian Stępień 2018-09-05 07:50:21
Uchwała Nr CCCXXI.566.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Marianowo za pierwsze półrocze 2018 r. Sebastian Stępień 2018-09-04 10:29:47
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Sebastian Stępień 2018-09-03 11:43:23
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-09-03 11:41:48
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Sebastian Stępień 2018-09-03 11:09:13
Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach liczących do 20 000 mieszkańców Sebastian Stępień 2018-09-03 11:06:26
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-09-03 10:56:27
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Marianowo w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sebastian Stępień 2018-08-29 14:52:21
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Marianowo w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 14:51:49
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Marianowo w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 14:50:40
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Marianowo w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sebastian Stępień 2018-08-29 14:49:16
Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 14:48:35
Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 14:47:53
Zarządzenie Nr 85/2018 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sebastian Stępień 2018-08-29 14:47:05
Uchwała Nr XXXVII/248/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marianowo oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Sebastian Stępień 2018-08-29 09:22:51
Uchwała Nr XXXVII/247/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości Sebastian Stępień 2018-08-29 09:21:58
Uchwała Nr XXXVII/246/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo Sebastian Stępień 2018-08-29 09:21:08
Uchwała Nr XXXVII/245/2018 w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Marianowo Sebastian Stępień 2018-08-29 09:20:07
Uchwała Nr XXXVII/244/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości: Trąbki i Trąbki Małe dotyczących zniesienia nazw miejscowości Trąbki i Trąbki Małe oraz utworzenia jednej miejscowości o nazwie Trąbki Sebastian Stępień 2018-08-29 09:19:12
Uchwała Nr XXXVII/243/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-08-29 09:18:16
Uchwała Nr XXXVII/242/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie Sebastian Stępień 2018-08-29 09:17:15
Uchwała Nr XXXVII/241/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie Sebastian Stępień 2018-08-29 09:16:11
Uchwała Nr XXXVII/240/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 09:15:05
Zarządzenie Nr 84/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2018-08-29 09:10:05
Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 09:08:55
Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-29 09:07:48
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-27 15:12:02
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-27 15:09:06
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-08-27 13:07:18
Uchwała Nr XXXIV/226/2018 w sprawie podziału Gminy Marianowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Sebastian Stępień 2018-08-23 13:27:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Marianowo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-23 11:26:51
Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości Sebastian Stępień 2018-08-20 14:58:37
Wzory dokumentów wyborczych Sebastian Stępień 2018-08-20 11:20:00
Informacje i wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej Sebastian Stępień 2018-08-20 11:18:44
Kalendarz czynności wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-20 11:12:17