Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/145/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005


UCHWAŁA NR XXIII/145/05

RADY GMINY W MARIANOWIE

z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1583, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy w Marianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały

nr XXIII/145/2005

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 27 stycznia 2005 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2005 ROK

LP

TEMAT

TERMIN REALIZACJI

PRZYGOTOWUJE

UWAGI

1

2

3

4

5

1.

 • Rozpatrzenie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wykonania uchwały nr XIV/86/2004 Rady Gminy w Marianowie z 29 stycznia 2004 - opracowanie opinii;

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2005 - opracowanie opinii

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok - opracowanie opinii

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji

I kwartał

Wójt Gminy

2.

 • Rozpatrzenie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie za 2004 rok;

 • Kontrola realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadań własnych za 2004 rok - opracowanie opinii

 • Kontrola wykonania zadań związanych z egzekwowaniem należności podatkowych od dłużników w okresie styczeń 2003 - grudzień 2004 - opracowanie tez do kontroli; opracowanie protokołu i opinii

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji

3.

 • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2004 rok - opracowanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej i na sesję

 • Kontrola obiektów gminnych, w których funkcjonują świetlice wiejskie i biblioteki

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji

II kwartał

Wójt Gminy

Posiedzenie wyjazdowe komisji

4.

 • Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy o stanie realizacji budżetu Gminy Marianowo za I półrocze 2005 roku - opracowanie opinii

 • Kontrola prawidłowego wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy w jednostkach oświatowych za okres 1 wrzesień 2004 - 31 sierpnia 2005 r.

 • Sprawy bieżące związane z  tematyką sesji

III kwartał

Wójt Gminy

5.

 • Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Marianowo na 2006 rok - opracowanie opinii;

 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok;

 • Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2005 rok

 • Sprawy bieżące związane z tematyką sesji.

IV kwartał

Wójt Gminy i Komisja

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 18-02-2005 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2005 09:35