Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/188/2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.


 

 

Uchwała Nr XXIX/188/2005

 

Rady Gminy w Marianowie

 

z dnia 10 listopada 2005 r.

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1270, Nr 214, poz. 1806,; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz Nr 116, poz. 1203 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 35, poz. 309) uchwala się, co następuje :

 

 

 

 

 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Marianowo Pani Elżbiety Rink, na które składa się :

 

 

 

1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie : 3 500,00 zł.

 

(słownie: Trzy tysiące pięćset złotych 00/100),

 

 

 

2/ dodatek funkcyjny w kwocie : zł. 1 300,00 zł.

 

(słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100),

 

 

 

3/ dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia obliczonego

 

od łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

 

w kwocie : 960,00 zł.

 

( słownie: Dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 )

 

 

 

4/ 20 % dodatku za wieloletnią pracę, obliczony od stawki

 

wynagrodzenia zasadniczego w kwocie : 700,00 zł.

 

(słownie : Siedemset złotych 00/100)

 

 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/95/2004 Rady Gminy w Marianowie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2005 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 20-11-2005 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 25-08-2006 08:46