Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXII/203/2006 w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianow


UCHWAŁA NR XXXII/203/2006

RADY GMINY W MARIANOWIE

z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2006”

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719,
Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 , Nr 99, poz. 1001, Nr 152. poz. 1597, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Preliminarz przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2006”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXXII/203/2006

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 26 stycznia 2006 r.

PRELIMINARZ PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w Gminie Marianowo na 2006 rok

PRZYCHODY

49.319,00 zł

WYDATKI

49.319,00

0x08 graphic

 1. Posiedzenia Komisji: ...........................................................….......……………… 2.736,00 zł
  12 posiedzeń, 2 dyżury w sezonie letnim oraz 1 kontrola sklepów (3 osoby: Przewodniczący GKRPA oraz 2 członków; 1 posiedzenie - 216,00 zł, 1 osoba - 72,00 zł);

 1. Za wykonanie badania osoby skierowanej przez Komisję do lekarza biegłego oraz leczenie odwykowe; ................................................................................................... 1.680,00 zł

 • badanie biegłego (6 x 180,00 zł)

 • leczenie odwykowe (600,00 zł)

 1. Wynagrodzenie sekretarza ……………….…….........................................……………...… 4.250,00 zł

 2. Prowadzenie świetlic:

 • środowiskowych …………………………………………................................................ 5.280,00

  1. Dzwonowo (264,00 zł brutto x 10 m-cy)

  2. Sulino (264,00 zł brutto x 10 m-cy)

  1. Wyposażenie świetlic środowiskowych .......................................................... 12.393,00

  2. Za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych (10 wywiadów) ..... 720,00 zł

  3. Szkolenie członków komisji i osób prowadzących świetlice
   środowiskowe z zakresu terapii uzależnień .…………........................... 3.000,00 zł

  4. Delegacje ……………………………………………………..……………………………………………………… 600,00

  5. Zakup materiałów biurowych (opiekunki świetlic, sekretarz, członkowie Komisji) .......................................................................................... 1.000,00 zł

  1. Bieżące utrzytmanie świetlicy środowiskowej w Sulinie .................... 660,00 zł

  1. Profilaktyka: .......................................................................... 7,000,00

  • w szkołach - udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” SP Marianowo, filia SP Dzwonowo, NSP Gogolewo, Gimnazjum, wywiadówka profilaktyczna;

  • środowisko - pomoc w zorganizowaniu choinki dla dzieci z rodzin
   z problemem alkoholowym, pomoc w zorganizowaniu wigilii dla osób samotnych;

  1. Organizowanie i dofinansowanie form spędzania wolnego czasu przez dzieci (pkt. IV/4)…........……………........................................................………....………… 10.000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 26-02-2006 18:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2006 18:11