Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sebastian Stępień 2020-06-10 13:52:44
Zarządzenie Nr 50/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla realizacji zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2020 r. Sebastian Stępień 2020-06-10 13:51:26
Zarządzenie Nr 49/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2020-06-10 13:49:56
Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-06-10 13:46:54
Zarządzenie Nr 47/2020 w sprawie użyczenia mienia Gminy Marianowo na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 11 września w Gogolewie Sebastian Stępień 2020-06-10 13:45:09
Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Marianowo - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie Sebastian Stępień 2020-06-10 13:43:54
Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Stępień 2020-06-10 12:57:43
Zarządzenie Nr 52/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Stępień 2020-06-10 12:56:26
Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sebastian Stępień 2020-06-10 12:55:01
Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia Sebastian Stępień 2020-06-09 15:05:49
Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2020-06-09 15:04:00
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania Sebastian Stępień 2020-06-09 12:52:46
Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów w dniu 5 czerwca 2020 r. Sebastian Stępień 2020-06-08 15:04:53
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. Sebastian Stępień 2020-06-04 13:11:18
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sebastian Stępień 2020-06-04 13:04:38
Radni Sebastian Stępień 2020-06-04 11:22:10
Pracownicy Urzędu Gminy Sebastian Stępień 2020-06-04 11:09:09
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Sebastian Stępień 2020-06-04 11:07:03
Radni Sebastian Stępień 2020-06-04 10:55:02
Pracownicy Urzędu Gminy Sebastian Stępień 2020-06-04 10:54:55
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Sebastian Stępień 2020-06-04 10:54:46
Rok 2020 Sebastian Stępień 2020-06-04 10:54:10
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z działalności rolniczej na terenie gminy Marianowo" Sebastian Stępień 2020-05-26 15:05:08
Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-05-22 09:36:56
Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XV/69/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-05-22 09:34:43
Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XV/69/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 r. - dokument usunięty Sebastian Stępień 2020-05-22 09:33:17
Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XV/69/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 r. - dokument usunięty Sebastian Stępień 2020-05-22 09:33:14
Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XV/69/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 r. - dokument usunięty Sebastian Stępień 2020-05-22 09:33:02
Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XV/69/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 r. - dokument usunięty Sebastian Stępień 2020-05-22 09:32:40
Zarządzenie Nr 41/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-05-22 09:30:43
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MARIANOWO Sebastian Stępień 2020-05-22 09:22:34
Uchwała Nr XV/78/2020 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Sebastian Stępień 2020-05-22 08:32:33
Uchwała Nr XV/77/2020 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marianowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Sebastian Stępień 2020-05-22 08:31:54
Uchwała Nr XV/76/2020 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Marianowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Sebastian Stępień 2020-05-22 08:30:40
Uchwała Nr XV/75/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Sebastian Stępień 2020-05-22 08:29:28
Uchwała Nr XV/74/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Sebastian Stępień 2020-05-22 08:28:05
Uchwała Nr XV/73/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2020 roku Sebastian Stępień 2020-05-22 08:26:56
Uchwała Nr XV/72/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie-etap II" Sebastian Stępień 2020-05-22 08:25:55
Uchwała Nr XV/71/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2020 rok Sebastian Stępień 2020-05-22 08:23:18
Uchwała Nr XV/70/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020 - 2031 Sebastian Stępień 2020-05-22 08:21:23