herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2017-08-02 12:52
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 2017-08-02 12:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV i 0,4 kV na działce nr geod. 774/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2016-07-21 13:38
Zawiadomienie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV i 0,4 kV na działce nr geod. 774/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2016-06-29 10:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr geod. 740/21; elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV zlokalizowanych na działkach nr geod. 121, 122, 740/21, 740/42; elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV na działkach nr geod. 122, 740/21, 740/42; złączy kablowych 0,4 kV na działkach nr geod. 122, 740/42, 740/3 - 740/41 obręb Marianowo gm. Marianowo 2015-09-16 14:20
Zawiadomienie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr geod. 740/21; elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV zlokalizowanych na działkach nr geod. 121, 122, 740/21, 740/42; złączy kablowych 0,4 kV na działkach nr geod. 122, 740/42, 740/3 - 740/41 obręb Marianowo gm. Marianowo 2015-08-31 08:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr geod. 740/21; elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV zlokalizowanych na działkach nr geod. 121, 122, 740/21, 740/42; złączy kablowych 0,4 kV na działkach nr geod. 122, 740/42, 740/3 - 740/41 obręb Marianowo gm. Marianowo 2015-08-14 12:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działce nr geod. 291 obręb Wiechowo gm. Marianowo oraz na działce nr geod. 760/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2015-04-13 15:12
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działkach nr geod. 291 obręb Wiechowo i nr 760/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2015-03-24 08:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr geod. 291 obręb Wiechowo i nr 760/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2015-03-02 09:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001922_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 12/26 obręb Trąbki gmina Marianowo, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-02-20 08:14
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działce nr geod. 774/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2014-10-16 12:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działce nr geod. 774/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2014-10-09 10:56
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na działkach nr geod. 40/2, 46/1, 118, 135/9, 859/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2014-05-22 14:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na działkach nr geod. 40/2, 46/1, 118, 135/9, 859/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2014-04-23 12:10
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo - pomiarowych na działkach nr geod. 626/1, 857/4, 579/2, 857/7, 857/5, 857/15 obręb Marianowo gm. Marianowo 2013-10-31 10:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działkach nr geod. 857/3, 857/16, 857/7, 857/5, 626/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2013-07-16 08:01
Zawiadomienie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działkach nr geod. 857/3, 857/16, 857/7, 857/5, 626/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2013-06-25 15:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na działkach nr geod. 857/3, 857/16, 857/7, 857/5, 626/1 obręb Marianowo gm. Marianowo 2013-05-21 10:17
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych oraz linii napowietrznej nn 0,4 kV, na działkach nr 285, 299, 271, 269, 300 z obrębu Dalewo oraz na działkach nr 299 i 301 z obrębu Gogolewo 2013-01-17 09:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych oraz linii napowietrznej nn 0,4 kV na działkach 285, 299, 271, 269, 300 obręb Dalewo, na działkach nr geod. 299, 301 obręb Gogolewo, gm. Marianowo 2012-12-19 14:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepławek dla ryb na działkach nr geod. 4/2, 7/8, 3/10 obręb Trąbki, na działkach nr geod. 314, 315 obręb Dzwonowo, na działce nr geod. 692/1 obręb Sulino gmina Marianowo woj. zachodniopomorskie 2012-09-11 14:09
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na termomodernizacji zespołu budynków szkoły podstawowej wraz z rozbudową i nadbudową na działce o nr geod. 159 w miejscowości Marianowo, znajdujących się przy ul. Jeziornej 15 2012-07-24 12:07
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie ośrodka naziemnego podziemnego magazynu gazu Marianowo z gazociągiem przyłączeniowym do systemu przesyłowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr geod. 321/5, 313, 286/1, 288, 289/1, 32, 8/2, 9, 10/1, 13/1, 14, 15/1, 51, 50, 49/1, 54, 56, 58, 60, 63, 65, 68, 71/1, 77, 121, 122/1, 123/1, 124/1, 126/1, 127, 128/2, 128/3, 129/1 obręb Kiczarowo gmina Stargard Szczeciński, na działkach nr geod. 1/1, 1/2, 2, 3, 8, 70 obręb Gogolewo gmina Marianowo woj. zachodniopomorskie 2012-07-05 12:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ośrodka naziemnego podziemnego magazynu gazu Marianowo z gazociągiem przyłączeniowym do systemu przesyłowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr geod. 321/5, 313, 286/1, 288, 289/1, 32, 8/2, 9, 10/1, 13/1, 14, 15/1, 51, 50, 49/1, 54, 56, 58, 60, 63, 65, 68, 71/1, 77, 121, 122/1, 123/1, 124/1, 126/1, 127, 128/2, 128/3, 129/1 obręb Kiczarowo gmina Stargard Szczeciński, na działkach nr geod. 1/1, 1/2, 2, 3, 8, 70 obręb Gogolewo gmina Marianowo woj. zachodniopomorskie 2012-05-29 12:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utrzymaniu urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, obejmujących działkę o numerze ewidencyjnym 23, obręb Trąbki, gmina Marianowo 2011-12-27 11:10
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 155/2, 151, 156/2, 159, 411/1, 160/1, 760/2, 835, 774/1 położonych w obrębie miejscowości Marianowo 2011-06-09 15:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 155/2, 151, 156/2, 159, 411/1, 160/1, 760/2, 835, 774/1 położonych w obrębie Marianowo 2011-05-18 08:28
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu boisk sportowych Orlik 2012 2011-05-18 08:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-03-28 09:50
Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-03-21 15:02
Ogłoszenie Wójta Gminy Marianowo o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych 2010-12-09 08:19
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo 2010-06-16 13:08
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo 2010-06-01 09:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2010-04-01 11:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2010-04-01 11:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utrzymaniu urządzeń służących do odprowadzania ścieków komunalnych, obejmujących działkę o nr ewid. 194/3, obręb Marianowo, gmina Marianowo 2010-02-17 15:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn. 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr geod. 205, 215/14, 215/19 i 231/1 położonych w obrębie miejscowości Marianowo 2010-02-02 15:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wiechowie 2009-04-10 13:03
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań 2007-05-28 07:34
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań 2007-05-28 07:33
Obwieszczenie w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Marianowie 2005-07-22 08:10
Kalendarz wyborczy dla wyborów do MRG 2005-07-22 08:10
Druki zgłoszeń kandydatów do MRG 2005-07-22 08:08
Komunikat w sprawie umieszczania obwieszczeń PKW 2004-04-06 14:10