herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Mapa biuletynu

Gmina Marianowo
|___Dane
|___Herb i weksylia gminy
Organa
|___Wójt Gminy
|___Skarbnik Gminy
|___Sekretarz Gminy
|___Rada Gminy
      |___Kadencja 2018 - 2023
            |___Przewodniczący Rady
            |___Rada Gminy
            |___Dyżury radnych
      |___Kadencja 2014 - 2018
      |___Kadencja 2010 - 2014
      |___Kadencja 2006 - 2010
|___Komisje Rady Gminy
      |___Kadencja 2018 - 2023
      |___Kadencja 2014 - 2018
      |___Kadencja 2010 - 2014
      |___Kadencja 2006 - 2010
|___Sołectwa
      |___Kadencja 2014-2018
      |___Kadencja 2010-2014
      |___Kadencja 2006-2010
|___Zadania i kompetencje
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Pierwsze oświadczenia w kadencji 2018 - 2023
            |___Wójt Gminy
            |___Radni
      |___Oświadczenia na koniec kadencji 2014-2018
            |___Wójt Gminy
            |___Radni
      |___Rok 2018
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2017
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2016
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2015
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Pierwsze oświadczenia w kadencji 2014 - 2018
            |___Wójt Gminy
            |___Radni
      |___Oświadczenia na koniec kadencji 2010-2014
            |___Wójt Gminy
            |___Radni
      |___Rok 2014
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2013
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2012
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2011
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Pierwsze oświadczenia w kadencji 2010 - 2014
            |___Wójt Gminy
            |___Radni
      |___Oświadczenia na koniec kadencji 2006-2010
            |___Wójt Gminy
            |___Radni
      |___Rok 2010
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2009
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2008
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
      |___Rok 2007
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
      |___Pierwsze oświadczenia w kadencji 2006 - 2010
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Radni
      |___Rok 2006
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
      |___Rok 2005
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
      |___Rok 2004
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Radni
      |___Rok 2003
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
            |___Radni
|___Referaty i samodzielone stanowiska
      |___Stanowisko d/s. budownictwa, remontów, inwestycji, planowania przestrzennego i zamówień publicznych.
Prawo lokalne
|___Statut gminy
|___Statuty sołectw
|___Regulamin organizacyjny urzędu
|___Uchwały rady
      |___Uchwały 2019
      |___Uchwały 2018
      |___Uchwały 2017
      |___Uchwały 2016
      |___Uchwały 2015
      |___Uchwały 2014
      |___Uchwały 2013
      |___Uchwały 2012
      |___Uchwały 2011
      |___Uchwały 2010
      |___Uchwały 2009
      |___Uchwały 2008
      |___Uchwały 2007
      |___Uchwały 2006
      |___Uchwały 2005
      |___Uchwały 2004
            |___grudzień
                  |___Załączniki do budżetu 2005
                  |___Załączniki do uchwały 130
            |___listopad
            |___czerwiec
            |___luty
            |___styczeń
      |___Uchwały 2003
            |___
            |___listopad
|___Podatki i opłaty lokalne
      |___Indywidualne interpretacje podatkowe
      |___Wzory informacji i deklaracji podatkowych
            |___Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
            |___Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
            |___Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
            |___Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące do 31 grudnia 2015 r.
      |___Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych
            |___Stawki na rok 2019
            |___Stawki na rok 2018
            |___Stawki na rok 2017
            |___Stawki na rok 2016
            |___Stawki na rok 2015
            |___Stawki na rok 2014
            |___Stawki na rok 2013
            |___Stawki na rok 2012
            |___Stawki na rok 2011
            |___Stawki na rok 2010
            |___Stawki na rok 2009
            |___Stawki na rok 2008
            |___Stawki na rok 2007
      |___Stawki podatku leśnego
      |___Wykazy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w poszczególnych latach udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
|___Zarządzenia wójta
      |___Zarządzenia 2019
      |___Zarządzenia 2018
      |___Zarządzenia 2017
      |___Zarządzenia 2016
      |___Zarządzenia 2015
      |___Zarządzenia 2014
      |___Zarządzenia 2013
      |___Zarządzenia 2012
      |___Zarządzenia 2011
      |___Zarządzenia 2010
      |___Zarządzenia 2009
      |___Zarządzenia 2008
      |___Zarządzenia 2007
      |___Zarządzenia 2006
      |___Zarządzenia 2005
      |___Zarządzenia 2004
      |___Zarządzenia 2003
|___Baza aktów własnych
|___Taryfy
Ochrona danych osobowych
|___Inspektor ochrony danych
|___Klauzule informacyjne
Konsultacje aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych
|___Informacje o konsultacjach aktów prawa miejscowego
|___Informacje o konsultacjach innych aktów prawnych
|___Projekty aktów prawa miejscowego
      |___2018 rok
      |___2017 rok
      |___2016 rok
      |___2015 rok
      |___2014 rok
      |___2013 rok
      |___2012 rok
      |___2011 rok
      |___2010 rok
|___Projekty innych aktów prawnych
Zamówienia publiczne i przetargi
|___Zamówienia publiczne
|___Przetargi
      |___Rok 2019
            |___Wyniki przeprowadzonych przetargów
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2018
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2017
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2016
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2015
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2014
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2013
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2012
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2011
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2010
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2009
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2008
            |___Ogłoszenia o przetargach
            |___Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
|___Zapytania ofertowe
|___Wstępne ogłoszenia informacyjne
Ochrona środowiska
|___Decyzje środowiskowe
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na dodatkowym wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "Trąbki" na obszarze o powiększonej powierzchni do ok. 3,5487 ha, obejmującym działkę nr 347/9 w miejscowości Trąbki, gm. Marianowo, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1734Z ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej - szkoły podstawowe w Gminie Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo, gmina Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników), magazynu na zboże oraz usytuowanie czterech silosów paszowych i dwóch zbiorników na gaz, na działce nr geod. 444 w obrębie miejscowości Marianowo przy ul. Spokojnej 5
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kopalin pospolitych tj. piasków i żwirów na terenie działki nr geod. 615/1 obręb 0007 Marianowo
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
      |___Rok 2009
      |___Rok 2005
      |___Rok 2004
|___Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
|___Gminny Program Ochrony Środowiska
|___Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
|___Azbest
|___Plan gospodarki niskoemisyjnej
|___Odpady komunalne
Wybory i referenda
|___Wybory samorządowe 2018
|___Archiwum wyborów
      |___Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo w okręgu wyborczym nr 9
      |___Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
      |___Referendum ogólnokrajowe 2015
      |___Wybory Prezydenta RP 2015
      |___Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo 2015
      |___Wybory samorządowe 2014
            |___Protokoły i wyniki głosowania
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
      |___Wybory uzupełniające 2012
      |___Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
      |___Wybory ławników kadencji 2012 - 2015
      |___Wybory samorządowe 2010
      |___Wybory Prezydenta RP 2010
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego
      |___Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo 2008/2009
|___Okręgi wyborcze
|___Stałe obwody głosowania
Informacje
|___Jak załatwić sprawę
      |___Urząd Stanu Cywilnego
|___Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczniów
      |___Rok 2019
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
|___Wykazy
|___Komunikacja w języku migowym
|___Otwarte konkursy ofert
      |___Rok 2019
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo
      |___Rok 2018
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny í systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2019 r.
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny í systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r.
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
|___Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy
      |___Kadencja 2018 - 2023
      |___Kadencja 2014 - 2018
      |___Kadencja 2010 - 2014
|___Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz zarządzania bezpieczeństwem
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej, wymiaru podatków i opłat oraz podatku VAT
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wynagrodzeń oraz księgowości budżetowej i spraw socjalnych
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze poborcy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze poborcy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i egzekucji niepodatkowych należności budżetowych
      |___Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w Bibliotece Publicznej w Marianowie
      |___Nabór na wolne, samodzielne stanowisko ds. obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
      |___Nabór na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, spraw rolnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych
      |___Nabór na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw działalności gospodarczej, zbiórek publicznych, imprez masowych, spraw obronnych, sportu i turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, profilaktyki uzależnień oraz informatyki
      |___Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Publicznym Gimnazjum w Marianowie
      |___Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Publicznym Gimnazjum w Marianowie
      |___Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Publicznym Gimnazjum w Marianowie
      |___Nabór na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych, promocji, kultury i sztuki
      |___Nabór na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, spraw rolnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych
|___Instrukcja obsługi
|___Informacje nieudostępnione
|___Rejestry i Ewidencje
      |___Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Marianowo
      |___Rejestr petycji
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
      |___Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo
            |___Rok 2019
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
|___Obwieszczenia
|___Oferty Inwestycyjne
|___Budżet
      |___Informacja z wykonania budżetu
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
            |___Rok 2009
            |___Rok 2008
            |___Rok 2007
            |___Rok 2006
                  |___Realizacja budżetu 2006 I kwartał
            |___Rok 2005
            |___Rok 2004
                  |___Sprawozdanie z realizacji budżetu 2004
      |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
            |___Rok 2019
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
            |___Rok 2009
            |___Rok 2008
|___Jednostki organizacyjne
|___Oferty realizacji zadań publicznych
Zagospodarowanie przestrzenne
|___Spis planów zagospodarowania przestrzennego
|___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo
|___Obwieszczenia i informacje
|___Decyzje celu publicznego
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, szafy kablowej nN oraz złączy kablowych nN na działkach nr ewid. 30 i 2/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Wiechowo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz Nn 0,4 kV wraz z zabudową słupa energetycznego SN oraz stacji słupowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 296, obręb ewid. Gogolewo, położonej w Gminie Marianowo i stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw na działkach nr geod. 197, 193/5 obręb Dzwonowo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr geod. 122, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6, 740/7, 740/8, 740/9, 740/10, 740/13, 740/14, 740/15, 740/16, 740/17, 740/18, 740/19, 740/20, 740/22, 740/23, 740/24, 740/25, 740/26, 740/27, 740/28, 740/29, 740/31, 740/32, 740/33, 740/34, 740/35, 740/36, 740/37, 740/38, 740/40 i 740/42 położonych w miejscowości Marianowo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 328, 287 oraz przyłączy do działek 272, 273, 276 obręb Gogolewo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 278, 279 i 280 obręb Marianowo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 859/1, 135/9, 121 obręb Marianowo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr ewid. 29/2 obręb Marianowo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr geod. 328 obręb Gogolewo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej dla potrzeb nietrakcyjnych SN-15, szlak Lisowo - Trąbki, od km 311,932 do km 313,986 linii kolejowej nr 202 relacji Gdańsk - Stargard, zlokalizowanej na działkach: nr 7 w obrębie Lisowo w gminie Chociwel oraz nr 338 w obrębie Dzwonowo w gminie Marianowo, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo na działkach nr geod. 6, 189/2, 191/2, 192/2, 193/2, 196, 197, 214/1, 243, 311, 316/6, 339, 364, 309/2, 312/11, 356, 373, 374 obręb Dzwonowo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trąbki na działkach nr geod. 12/13, 12/4, 21/15 obręb Trąbki gm. Marianowo
Bezpieczeństwo, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
|___Plan ewakuacji w Gminie Marianowo
|___Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze
|___Oznaczenia obrony cywilnej
|___Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
|___Regionalny System Ostrzegania (RSO)
System Rada
|___Radni
|___Transmisje obrad na żywo
|___Uchwały
|___Protokoły
|___Sesje Rady
|___Kalendarz posiedzeń
|___Interpelacje
|___Głosowania
|___Komisje
|___Projekty uchwał