herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Mapa biuletynu

Gmina Marianowo
|___Dane
|___Herb i weksylia gminy
Organa
|___Wójt Gminy
|___Sekretarz
|___Skarbnik
|___Sołectwa
      |___Kadencja 2014-2018
      |___Kadencja 2010-2014
      |___Kadencja 2006-2010
|___Rada
      |___Kadencja 2014 - 2018
      |___Kadencja 2010 - 2014
      |___Kadencja 2006 - 2010
|___Komisje
      |___Kadencja 2014 - 2018
      |___Kadencja 2010 - 2014
      |___Kadencja 2006 - 2010
|___Zadania i kompetencje
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Rok 2018
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2017
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2016
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2015
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Pierwsze oświadczenia w kadencji 2014 - 2018
            |___Wójt Gminy
            |___Radni
      |___Oświadczenia na koniec kadencji 2010-2014
            |___Wójt Gminy
            |___Radni
      |___Rok 2014
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2013
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2012
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2011
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Pierwsze oświadczenia w kadencji 2010 - 2014
            |___Wójt Gminy
            |___Radni
      |___Oświadczenia na koniec kadencji 2006-2010
            |___Wójt Gminy
            |___Radni
      |___Rok 2010
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2009
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Rok 2008
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
      |___Rok 2007
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
      |___Pierwsze oświadczenia w kadencji 2006 - 2010
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Radni
      |___Rok 2006
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
      |___Rok 2005
            |___Radni
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
      |___Rok 2004
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Radni
      |___Rok 2003
            |___Pracownicy Urzędu Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Budżetowych
            |___Radni
|___Referaty i samodzielone stanowiska
      |___Stanowisko d/s. budownictwa, remontów, inwestycji, planowania przestrzennego i zamówień publicznych.
Ochrona danych osobowych
|___Klauzule informacyjne
Prawo lokalne
|___Statut gminy
|___Statuty sołectw
|___Regulamin organizacyjny urzędu
|___Uchwały rady
      |___Uchwały 2018
      |___Uchwały 2017
      |___Uchwały 2016
      |___Uchwały 2015
      |___Uchwały 2014
      |___Uchwały 2013
      |___Uchwały 2012
      |___Uchwały 2011
      |___Uchwały 2010
      |___Uchwały 2009
      |___Uchwały 2008
      |___Uchwały 2007
      |___Uchwały 2006
      |___Uchwały 2005
      |___Uchwały 2004
            |___grudzień
                  |___Załączniki do budżetu 2005
                  |___Załączniki do uchwały 130
            |___listopad
            |___czerwiec
            |___luty
            |___styczeń
      |___Uchwały 2003
            |___
            |___listopad
|___Podatki i opłaty lokalne
      |___Wzory informacji i deklaracji podatkowych
            |___Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
            |___Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
            |___Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
            |___Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące do 31 grudnia 2015 r.
      |___Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych
            |___Stawki na rok 2018
            |___Stawki na rok 2017
            |___Stawki na rok 2016
            |___Stawki na rok 2015
            |___Stawki na rok 2014
            |___Stawki na rok 2013
            |___Stawki na rok 2012
            |___Stawki na rok 2011
            |___Stawki na rok 2010
            |___Stawki na rok 2009
            |___Stawki na rok 2008
            |___Stawki na rok 2007
      |___Stawki podatku leśnego
      |___Wykazy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w poszczególnych latach udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
|___Zarządzenia wójta
      |___Zarządzenia 2018
      |___Zarządzenia 2017
      |___Zarządzenia 2016
      |___Zarządzenia 2015
      |___Zarządzenia 2014
      |___Zarządzenia 2013
      |___Zarządzenia 2012
      |___Zarządzenia 2011
      |___Zarządzenia 2010
      |___Zarządzenia 2009
      |___Zarządzenia 2008
      |___Zarządzenia 2007
      |___Zarządzenia 2006
      |___Zarządzenia 2005
      |___Zarządzenia 2004
      |___Zarządzenia 2003
|___Baza aktów własnych
Zamówienia publiczne i przetargi
|___Zamówienia publiczne
|___Przetargi
      |___Rok 2018
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2017
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2016
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2015
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2014
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2013
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2012
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2011
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2010
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2009
            |___Wykazy nieruchomości
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___Rok 2008
            |___Ogłoszenia o przetargach
            |___Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
|___Zapytania ofertowe
|___Wstępne ogłoszenia informacyjne
Konsultacje aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych
|___Informacje o konsultacjach aktów prawa miejscowego
|___Informacje o konsultacjach innych aktów prawnych
|___Projekty aktów prawa miejscowego
      |___2018 rok
      |___2017 rok
      |___2016 rok
      |___2015 rok
      |___2014 rok
      |___2013 rok
      |___2012 rok
      |___2011 rok
      |___2010 rok
|___Projekty innych aktów prawnych
Ochrona środowiska
|___Decyzje środowiskowe
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1734Z ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej - szkoły podstawowe w Gminie Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo, gmina Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników), magazynu na zboże oraz usytuowanie czterech silosów paszowych i dwóch zbiorników na gaz, na działce nr geod. 444 w obrębie miejscowości Marianowo przy ul. Spokojnej 5
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kopalin pospolitych tj. piasków i żwirów na terenie działki nr geod. 615/1 obręb 0007 Marianowo
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
      |___Rok 2009
      |___Rok 2005
      |___Rok 2004
|___Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
|___Gminny Program Ochrony Środowiska
|___Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
|___Azbest
|___Plan gospodarki niskoemisyjnej
Wybory i referenda
|___Wybory samorządowe 2018
|___Archiwum wyborów
      |___Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo w okręgu wyborczym nr 9
      |___Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
      |___Referendum ogólnokrajowe 2015
      |___Wybory Prezydenta RP 2015
      |___Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo 2015
      |___Wybory samorządowe 2014
            |___Protokoły i wyniki głosowania
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
      |___Wybory uzupełniające 2012
      |___Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
      |___Wybory ławników kadencji 2012 - 2015
      |___Wybory samorządowe 2010
      |___Wybory Prezydenta RP 2010
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego
      |___Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo 2008/2009
|___Okręgi wyborcze
|___Stałe obwody głosowania
Informacje
|___Jak załatwić sprawę
      |___Urząd Stanu Cywilnego
|___Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczniów
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
|___Wykazy
|___Komunikacja w języku migowym
|___Otwarte konkursy ofert
      |___Rok 2018
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny í systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r.
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
|___Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy
      |___Kadencja 2014 - 2018
      |___Kadencja 2010 - 2014
|___Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz zarządzania bezpieczeństwem
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej, wymiaru podatków i opłat oraz podatku VAT
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wynagrodzeń oraz księgowości budżetowej i spraw socjalnych
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze poborcy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze poborcy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i egzekucji niepodatkowych należności budżetowych
      |___Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w Bibliotece Publicznej w Marianowie
      |___Nabór na wolne, samodzielne stanowisko ds. obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
      |___Nabór na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, spraw rolnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych
      |___Nabór na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw działalności gospodarczej, zbiórek publicznych, imprez masowych, spraw obronnych, sportu i turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, profilaktyki uzależnień oraz informatyki
      |___Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Publicznym Gimnazjum w Marianowie
      |___Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Publicznym Gimnazjum w Marianowie
      |___Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Publicznym Gimnazjum w Marianowie
      |___Nabór na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych, promocji, kultury i sztuki
      |___Nabór na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, spraw rolnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych
|___Instrukcja obsługi
|___Informacje nieudostępnione
|___Rejestry i Ewidencje
      |___Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Marianowo
      |___Rejestr petycji
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
      |___Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
|___Obwieszczenia
|___Oferty Inwestycyjne
|___Budżet
      |___Informacja z wykonania budżetu
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
            |___Rok 2009
            |___Rok 2008
            |___Rok 2007
            |___Rok 2006
                  |___Realizacja budżetu 2006 I kwartał
            |___Rok 2005
            |___Rok 2004
                  |___Sprawozdanie z realizacji budżetu 2004
      |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
            |___Rok 2009
            |___Rok 2008
|___Jednostki organizacyjne
|___Oferty realizacji zadań publicznych
Zagospodarowanie przestrzenne
|___Spis planów zagospodarowania przestrzennego
|___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo
|___Obwieszczenia i informacje
|___Decyzje celu publicznego
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw na działkach nr geod. 197, 193/5 obręb Dzwonowo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr geod. 122, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6, 740/7, 740/8, 740/9, 740/10, 740/13, 740/14, 740/15, 740/16, 740/17, 740/18, 740/19, 740/20, 740/22, 740/23, 740/24, 740/25, 740/26, 740/27, 740/28, 740/29, 740/31, 740/32, 740/33, 740/34, 740/35, 740/36, 740/37, 740/38, 740/40 i 740/42 położonych w miejscowości Marianowo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 328, 287 oraz przyłączy do działek 272, 273, 276 obręb Gogolewo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 278, 279 i 280 obręb Marianowo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 859/1, 135/9, 121 obręb Marianowo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr ewid. 29/2 obręb Marianowo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr geod. 328 obręb Gogolewo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej dla potrzeb nietrakcyjnych SN-15, szlak Lisowo - Trąbki, od km 311,932 do km 313,986 linii kolejowej nr 202 relacji Gdańsk - Stargard, zlokalizowanej na działkach: nr 7 w obrębie Lisowo w gminie Chociwel oraz nr 338 w obrębie Dzwonowo w gminie Marianowo, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo na działkach nr geod. 6, 189/2, 191/2, 192/2, 193/2, 196, 197, 214/1, 243, 311, 316/6, 339, 364, 309/2, 312/11, 356, 373, 374 obręb Dzwonowo gm. Marianowo
      |___Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trąbki na działkach nr geod. 12/13, 12/4, 21/15 obręb Trąbki gm. Marianowo
Bezpieczeństwo, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
|___Plan ewakuacji w Gminie Marianowo
|___Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze
|___Oznaczenia obrony cywilnej
|___Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
|___Regionalny System Ostrzegania (RSO)