herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 93/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2010-01-18 08:58
Zarządzenie Nr 92/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/229/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-12-30 11:48
Zarządzenie Nr 91/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2009-12-30 11:43
Zarządzenie Nr 90/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-12-30 11:38
Zarządzenie Nr 89/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-12-18 14:43
Zarządzenie Nr 88/2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2009-12-18 14:38
Zarządzenie Nr 87/2009 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Czarnkowo w okresie trwania kadencji 2006 - 2010 2009-12-18 14:34
Zarządzenie Nr 86/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-12-18 14:30
Zarządzenie Nr 85/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-12-03 12:17
Zarządzenie Nr 84/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVI/218/2009 Rady Gminy Marianowo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-12-03 12:14
Zarządzenie Nr 83/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-12-03 12:08
Zarządzenie Nr 82/2009 w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej 2009-12-03 12:04
Zarządzenie Nr 81/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2009-12-03 12:02
Zarządzenie Nr 80/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2009-12-03 11:59
Zarządzenie Nr 79/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2009 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2009-12-03 11:55
Zarządzenie Nr 78/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-11-12 14:33
Zarządzenie Nr 77/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIV/206/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-11-12 14:26
Zarządzenie Nr 76/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-10-29 08:16
Zarządzenie Nr 75/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-10-16 12:28
Zarządzenie Nr 74/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2009-10-16 12:21
Zarządzenie Nr 73/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Marianowo 2009-10-16 12:13
Zarządzenie Nr 72/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2009-10-08 10:41
Zarządzenie Nr 71/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIV/206/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-10-08 10:38
Zarządzenie Nr 70/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-10-08 10:34
Zarządzenie Nr 69/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian na 2009 rok 2009-10-08 10:31
Zarządzenie Nr 68/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-10-08 10:27
Zarządzenie Nr 67/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-10-08 10:24
Zarządzenie Nr 66/2009 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2009-10-08 10:20
Zarządzenie Nr 65/2009 w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów stosowanych w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących zamówień na dostawy, wykonywanie usług, robót budowlanych itp. opłacanych w całości lub w części ze środków publicznych 2009-10-08 10:17
Zarządzenie Nr 64/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIII/201/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-10-08 10:11
Zarządzenie Nr 63/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-10-08 10:06
Zarządzenie Nr 62/2009 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2009-10-08 10:01
Zarządzenie Nr 61/2009 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2009-10-08 09:58
Zarządzenie Nr 60/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia określonych spraw w imieniu Wójta Gminy Marianowo 2009-10-08 09:54
Zarządzenie Nr 59/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2009-10-08 09:47
Zarządzenie Nr 58/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2009-10-08 09:44
Zarządzenie Nr 57/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok oraz sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXII/199/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-10-08 09:36
Zarządzenie Nr 56/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo 2011-12-30 07:36
Zarządzenie Nr 55/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej 2009-07-22 11:59
Zarządzenie Nr 54/2009 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2009-07-22 11:55
Zarządzenie Nr 53/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-07-22 11:52
Zarządzenie Nr 52/2009 w sprawie Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Marianowo 2009-10-08 09:20
Zarządzenie Nr 51/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Marianowo 2009-07-22 11:35
Zarządzenie Nr 50/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Marianowo na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych 2009-07-22 11:29
Zarządzenie Nr 49/2009 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie 2009-07-22 11:24
Zarządzenie Nr 48/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia placówki, przedszkola lub szkoły na 2009 r. 2009-07-22 11:20
Zarządzenie Nr 47/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-07-22 11:16
Zarządzenie Nr 46/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXI/192/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-07-22 11:08
Zarządzenie Nr 45/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-06-19 15:11
Zarządzenie Nr 44/2009 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej i dla uczniów klasy I gimnazjum 2009-06-19 15:09
Zarządzenie Nr 43/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-06-19 15:08
Zarządzenie Nr 42/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego 2009-06-19 14:26
Zarządzenie Nr 41/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-06-19 14:24
Zarządzenie Nr 40/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej 2009-06-19 14:14
Zarządzenie Nr 39/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Marianowo 2009-06-19 14:11
Zarządzenie Nr 38/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-06-19 14:07
Zarządzenie Nr 37/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-06-19 14:04
Zarządzenie Nr 36/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-06-19 14:00
Zarządzenie Nr 35/2009 w sprawie powołania na terenie Gminy Marianowo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-06-19 13:51
Zarządzenie Nr 34/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 r. 2009-06-19 13:48
Zarządzenie Nr 33/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-06-19 10:12
Zarządzenie Nr 32/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-06-19 08:40
Zarządzenie Nr 31/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXVIII/177/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-06-19 08:23
Zarządzenie Nr 30/2009 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-05-07 11:10
Zarządzenie Nr 29/2009 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty dzierżawione 2009-05-07 11:07
Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2009-05-07 11:06
Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2009-05-07 11:05
Zarządzenie Nr 26/2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 2009-05-07 10:55
Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2009 rok 2009-04-29 08:58
Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia palcówki, przedszkola lub szkoły w 2009 r. 2009-04-29 08:54
Zarządzenie Nr 23/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-04-29 07:54
Zarządzenie Nr 22/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2009-04-29 07:47
Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-04-29 07:43
Zarządzenie Nr 20/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXVII/173/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok oraz zmiany limitów wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych 2009-04-29 07:39
Zarządzenie Nr 19/2009 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2009-03-30 13:53
Zarządzenie Nr 18/2009 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Marianowo w okresie kadencji 2006-2010 2009-03-27 09:28
Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-03-27 09:23
Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-03-27 09:20
Zarządzenie Nr 15/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2009-03-27 09:17
Zarządzenie Nr 14/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-03-27 09:12
Zarządzenie Nr 13/2009 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2009-03-04 14:48
Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Marianowie 2009-02-27 12:41
Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej 2009-02-23 13:16
Zarządzenie Nr 10/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXV/157/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-02-23 13:14
Zarządzenie Nr 9/2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo 2009-02-23 11:56
Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Marianowo 2009-01-29 09:54
Zarządzenie Nr 7/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2009-01-29 09:53
Zarządzenie Nr 6/2009 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2009-01-13 12:03
Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2009-01-13 12:03
Zarządzenie Nr 4/2009 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Czarnkowo w okresie trwania kadencji 2006-2010 2009-01-13 12:02
Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Marianowo w 2009 roku 2009-01-13 12:01
Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2009-01-13 12:00
Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIV/147/08 Rady Gminy Marianowo z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2009 rok 2009-01-13 11:59