herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2019 r. Sebastian Stępień 2018-12-10 15:05:20
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny í systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2019 r. Sebastian Stępień 2018-12-10 15:00:25
Sebastian Stępień 2018-12-10 09:37:01
Transmisje obrad na żywo Sebastian Stępień 2018-12-07 08:43:56
Transmisje obrad na żywo Sebastian Stępień 2018-12-07 07:57:37
Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sebastian Stępień 2018-12-04 11:12:01
Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sebastian Stępień 2018-12-04 11:11:10
Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska Sebastian Stępień 2018-12-04 11:10:22
Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska Sebastian Stępień 2018-12-04 11:08:45
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sebastian Stępień 2018-12-04 11:07:39
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sebastian Stępień 2018-12-04 11:06:56
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-12-04 11:06:09
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-12-04 11:05:19
Zarządzenie Nr 130/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-12-03 15:01:20
Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 grudnia 2018 r. Sebastian Stępień 2018-12-03 13:30:54
Dyżury radnych Sebastian Stępień 2018-12-03 11:57:49
Przewodniczący Rady Sebastian Stępień 2018-12-03 11:47:28
Przewodniczący Rady Sebastian Stępień 2018-12-03 11:46:54
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Sebastian Stępień 2018-12-03 11:40:35
Komisja Rewizyjna Sebastian Stępień 2018-12-03 11:34:28
Komisja Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska Sebastian Stępień 2018-12-03 11:33:37
Komisja Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska Sebastian Stępień 2018-12-03 11:31:12
Komisja Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska Sebastian Stępień 2018-12-03 11:14:35
Komisja Rewizyjna Sebastian Stępień 2018-12-03 11:04:32
Kadencja 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2018-12-03 10:57:04
RADA GMINY MARIANOWO kadencja 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2018-12-03 10:55:40
Przewodniczący Rady Sebastian Stępień 2018-12-03 08:35:09
Rada Gminy Sebastian Stępień 2018-12-03 08:34:51
Dyżury radnych Sebastian Stępień 2018-12-03 08:34:38
Dane Sebastian Stępień 2018-12-03 08:31:46
Dane Sebastian Stępień 2018-12-03 08:20:37
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2017 roku Sebastian Stępień 2018-12-03 08:15:33
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji Sebastian Stępień 2018-11-28 11:35:29
Kadencja 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2018-11-28 11:27:57
Wójt Gminy Sebastian Stępień 2018-11-28 11:25:07
Zarządzenie Nr 129/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-11-27 13:22:56
Zarządzenie Nr 128/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-11-27 13:21:51
Zarządzenie Nr 127/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2018-11-27 13:20:40
Zarządzenie Nr 126/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-11-27 13:19:33
Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-11-27 13:18:33