herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Termomodernizacja budynku SP Marianowo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (sala gimnastyczna, klasa 14 i 15, pracownia zpt) Sebastian Stępień 2018-06-22 12:24:29
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2017 roku Sebastian Stępień 2018-06-21 10:05:50
Termomodernizacja budynku SP Gogolewo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką) Sebastian Stępień 2018-06-20 13:36:36
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowie wraz z budową pomostu" Sebastian Stępień 2018-06-18 12:49:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr geod. 122, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6, 740/7, 740/8, 740/9, 740/10, 740/13, 740/14, 740/15, 740/16, 740/17, 740/18, 740/19, 740/20, 740/22, 740/23, 740/24, 740/25, 740/26, 740/27, 740/28, 740/29, 740/31, 740/32, 740/33, 740/34, 740/35, 740/36, 740/37, 740/38, 740/40 i 740/42 położonych w miejscowości Marianowo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-06-18 12:45:34
Zarządzenie Nr 64/2018 w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad placówkami wsparcia dziennego funkcjonującymi na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-06-18 12:35:14
Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie Sebastian Stępień 2018-06-18 12:33:42
Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-06-18 12:32:28
Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2018 - 2028 Sebastian Stępień 2018-06-18 12:31:13
Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXV/230/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-06-18 12:29:33
Uchwała Nr XXXV/237/2018 w sprawie nadania tytułu honorowego "Stowarzyszenie Zasłużone dla Gminy Marianowo" Sebastian Stępień 2018-06-18 12:07:11
Uchwała Nr XXXV/236/2018 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Marianowo oraz zasad ich używania Sebastian Stępień 2018-06-18 12:05:55
Uchwała Nr XXXV/235/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Sebastian Stępień 2018-06-18 12:05:05
Uchwała Nr XXXV/234/2018 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego Sebastian Stępień 2018-06-18 12:04:17
Uchwała Nr XXXV/233/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Marianowo do współpracy partnerskiej z Gminą Lassan Sebastian Stępień 2018-06-18 12:03:31
Uchwała Nr XXXV/232/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-06-18 12:01:54
Uchwała Nr XXXV/231/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2018" Sebastian Stępień 2018-06-18 12:00:21
Uchwała Nr XXXV/230/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-06-18 11:57:01
Uchwała Nr XXXV/229/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Sebastian Stępień 2018-06-18 11:55:53
Uchwała Nr XXXV/228/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2017 r. Sebastian Stępień 2018-06-18 11:55:07
Elżbieta Rink - Wójt Gminy Sebastian Stępień 2018-06-18 08:44:46
BARANIAK Wiesław Kazimierz - Przewodniczący Rady Sebastian Stępień 2018-06-18 08:41:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw na działkach nr geod. 197, 193/5 obręb Dzwonowo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-06-08 13:55:06
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw na działkach nr geod. 197, 193/5 obręb Dzwonowo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-06-08 13:52:06
Termomodernizacja budynku SP Gogolewo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką) Sebastian Stępień 2018-06-08 13:21:47
Termomodernizacja budynku SP Gogolewo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką) Sebastian Stępień 2018-06-08 13:07:15
Termomodernizacja budynku SP Gogolewo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką) Sebastian Stępień 2018-06-08 13:03:36
Termomodernizacja budynku SP Gogolewo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką) Sebastian Stępień 2018-06-08 13:03:22
Termomodernizacja budynku SP Gogolewo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką) Sebastian Stępień 2018-06-08 13:02:48
Termomodernizacja budynku SP Gogolewo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką) Sebastian Stępień 2018-06-08 13:02:25
Termomodernizacja budynku SP Marianowo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (sala gimnastyczna, klasa 14 i 15, pracownia zpt) Sebastian Stępień 2018-06-07 13:29:45
Termomodernizacja budynku SP Gogolewo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty papą, dach kryty dachówką) Sebastian Stępień 2018-06-07 13:29:01
Termomodernizacja budynku SP Gogolewo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty papą, dach kryty dachówką) Sebastian Stępień 2018-06-07 13:10:43
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-06-06 14:42:16
Uchwała Nr CXCIV.372.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marianowo w sprawie absolutorium Sebastian Stępień 2018-06-06 14:35:22
Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-06-06 14:27:21
Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-06-06 14:26:08
Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-06-06 14:24:24
Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2018/2019 Sebastian Stępień 2018-06-06 14:23:12
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2018-06-06 14:21:42