herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Herb i weksylia Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-08-17 10:10:59
Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 23 sierpnia 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-17 09:06:14
Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych (obiadów) w szkołach na terenie gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-08-08 09:51:19
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Sebastian Stępień 2018-08-07 15:07:50
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Sebastian Stępień 2018-08-07 15:01:56
Ogólna klauzula informacyjna - art. 13 RODO Sebastian Stępień 2018-08-07 14:52:16
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Sebastian Stępień 2018-08-07 14:50:24
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Sebastian Stępień 2018-08-07 14:40:17
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Sebastian Stępień 2018-08-07 14:18:38
Termomodernizacja budynku SP Gogolewo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką) Sebastian Stępień 2018-08-03 16:58:41
Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości Sebastian Stępień 2018-08-02 12:19:24
Zarządzenie Nr 79/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-02 12:18:09
Zarządzenie Nr 78/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2018-08-02 12:16:26
Zarządzenie Nr 77/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-02 12:15:22
Zarządzenie Nr 76/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2018-08-02 12:14:12
Zarządzenie Nr 75/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-02 12:12:41
Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-02 12:11:44
Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-02 12:10:36
Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/239/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-08-02 12:09:17
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2017 roku Sebastian Stępień 2018-08-01 14:08:47
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-08-01 13:57:04
Termomodernizacja budynku SP Marianowo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (sala gimnastyczna, klasa 14 i 15, pracownia zpt) Sebastian Stępień 2018-08-01 12:34:09
Termomodernizacja budynku SP Marianowo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (sala gimnastyczna, klasa 14 i 15, pracownia zpt) Sebastian Stępień 2018-07-23 14:18:53
Termomodernizacja budynku SP Gogolewo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką) Sebastian Stępień 2018-07-19 15:36:10
Uchwała Nr XXXVI/239/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-07-19 13:07:00
Uchwała Nr XXXVI/238/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2018 - 2028 Sebastian Stępień 2018-07-19 13:05:25
Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych (obiadów) w szkołach na terenie gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-07-11 14:21:34
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-07-05 08:39:57
Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 lipca 2018 r. Sebastian Stępień 2018-07-04 15:10:59
Uchwała Nr CCXLII.484.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Marianowo na 2018 rok Sebastian Stępień 2018-07-04 15:02:57
Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-07-04 14:55:43
Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania informacji Sebastian Stępień 2018-07-04 14:54:22
Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-07-04 14:53:32
Zarządzenie Nr 69/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-07-04 14:52:33
Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-07-04 14:51:43
Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2018-07-04 14:50:28
Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2018-07-04 14:48:36
Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-07-04 14:45:40
Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych (obiadów) w szkołach na terenie gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-07-02 14:12:48
Termomodernizacja budynku SP Gogolewo - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką) Sebastian Stępień 2018-06-29 15:09:37