Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Eksploatacja rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo i eksploatacja rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w sołectwie Trąbki, gm. Marianowo w 2020 roku" Sebastian Stępień 2020-01-17 13:20:45
Zarządzenie Nr 5/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2020-01-17 08:03:07
Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-01-17 08:00:12
Uchwała Nr XVI.38.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Marianowo Sebastian Stępień 2020-01-17 07:55:37
Uchwała Nr XVI.37.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Marianowo na 2020 rok Sebastian Stępień 2020-01-17 07:54:45
Uchwała Nr XVI.37.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Marianowo na 2020 rok - dokument usunięty Sebastian Stępień 2020-01-17 07:52:50
Uchwała Nr XVI.38.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Marianowo - dokument usunięty Sebastian Stępień 2020-01-17 07:52:44
Uchwała Nr XVI.38.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Marianowo - dokument usunięty Sebastian Stępień 2020-01-17 07:52:20
Uchwała Nr XVI.37.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Marianowo na 2020 rok - dokument usunięty Sebastian Stępień 2020-01-17 07:51:53
Rok 2020 Sebastian Stępień 2020-01-17 07:46:50
Informacja o konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2022" Sebastian Stępień 2020-01-10 14:14:22
Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-01-09 09:48:22
Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Gminy Marianowo na rok 2020 Sebastian Stępień 2020-01-09 09:46:50
Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XIII/59/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2020-01-09 09:44:49
Zarządzenia 2020 Sebastian Stępień 2020-01-09 09:40:02
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w latach 2020-2022 Sebastian Stępień 2020-01-09 09:10:02
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2020-01-09 08:12:03
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2020-01-09 08:10:16
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2020-01-09 08:07:27
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2020-01-09 08:05:01
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej położonej w działce nr geod. 597/1 w miejscowości Sulino, gmina Marianowo, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1735Z do granicy działki nr geod. 482/3" Sebastian Stępień 2020-01-09 07:47:30
Odpady komunalne Sebastian Stępień 2020-01-08 10:35:53
Zarządzenie Nr 155/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2020-01-07 07:58:16
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Marianowo 03.01.2020 Sebastian Stępień 2020-01-03 13:48:44
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 02.01.2020 Sebastian Stępień 2020-01-03 13:41:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 03.01.2020 Sebastian Stępień 2020-01-03 13:34:13
Wyniki przeprowadzonych przetargów Sebastian Stępień 2020-01-03 13:20:10
Wykazy nieruchomości Sebastian Stępień 2020-01-03 13:19:12
Ogłoszenia o przetargach Sebastian Stępień 2020-01-03 13:18:30
Rok 2020 Sebastian Stępień 2020-01-03 13:16:21
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 02.01.2020 Sebastian Stępień 2020-01-02 14:57:44
Dowożenie uczniów z terenu gminy Marianowo do szkoły w Marianowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu od 2 stycznia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. Sebastian Stępień 2019-12-31 11:11:55
Uchwała Nr XIII/67/2019 w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółdzielni socjalnej Sebastian Stępień 2019-12-30 13:29:10
Uchwała Nr XIII/66/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok Sebastian Stępień 2019-12-30 13:28:11
Uchwała Nr XIII/65/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Sebastian Stępień 2019-12-30 13:27:12
Uchwała Nr XIII/64/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2020 rok Sebastian Stępień 2019-12-30 13:26:07
Uchwała Nr XIII/63/2019 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2020 rok Sebastian Stępień 2019-12-30 13:24:58
Uchwała Nr XIII/62/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2020 rok Sebastian Stępień 2019-12-30 13:23:24
Uchwała Nr XIII/61/2019 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Sebastian Stępień 2019-12-30 13:20:54
Uchwała Nr XIII/60/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 rok Sebastian Stępień 2019-12-30 13:19:53