herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr ewid. 29/2 obręb Marianowo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-03-21 15:24:20
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-03-20 12:54:15
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-03-20 12:50:57
Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-03-19 12:33:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 328, 287 oraz przyłączy do działek 272, 273, 276 obręb Gogolewo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-03-15 14:46:31
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-03-12 11:39:36
Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-03-12 11:35:34
Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-03-09 13:13:00
Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Marianowo w 2018 r. Sebastian Stępień 2018-03-09 13:12:12
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-03-09 13:11:18
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Sebastian Stępień 2018-03-09 13:10:15
Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXII/218/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-03-09 13:09:22
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku Sebastian Stępień 2018-03-09 12:48:26
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku Sebastian Stępień 2018-03-09 12:33:54
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku Sebastian Stępień 2018-03-09 12:25:41
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-03-02 09:05:46
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2017 roku Sebastian Stępień 2018-03-02 09:04:56
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo oraz powołania Komisji Konkursowej Sebastian Stępień 2018-03-01 09:54:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Sebastian Stępień 2018-02-28 11:25:38
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 328, 287 oraz przyłączy do działek 272, 273, 276 obręb Gogolewo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-27 15:02:53
Uchwała Nr XXXII/221/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Marianowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Sebastian Stępień 2018-02-27 14:51:23
Uchwała Nr XXXII/220/2018 w sprawie sprostowania uchwały Sebastian Stępień 2018-02-27 14:50:10
Uchwała Nr XXXII/219/2018 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2018 - 2022 Sebastian Stępień 2018-02-27 14:48:32
Uchwała Nr XXXII/218/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-27 14:46:55
Uchwała Nr LXIII.152.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez gminę Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-27 13:50:21
Uchwała Nr LXIII.151.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez gminę Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-27 13:45:03
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-02-26 08:45:23
Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2018 rok Sebastian Stępień 2018-02-23 08:39:29
Zarządzenie Nr 26/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-22 15:12:40
Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-22 15:10:39
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-22 15:08:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1734Z ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-20 12:11:37
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1734Z ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-20 12:07:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 328, 287 oraz przyłączy do działek 272, 273, 276 obręb Gogolewo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-19 15:04:45
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 328, 287 oraz przyłączy do działek 272, 273, 276 obręb Gogolewo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-02-19 15:00:08
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-15 10:37:15
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-15 10:36:06
Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-15 10:33:59
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-15 10:27:35
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-02-15 10:24:59