herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o wydaniu postanowienia 2015-11-27 10:05
Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wierceniu otworu przeznaczonego na studnię nr 3 na ujęciu wody podziemnej na działce nr 4 w obrębie Dalewo 2015-11-27 10:05
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Marianowo" 2015-11-27 10:06
Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii technologicznej do produkcji piasków o wąskich przedziałach ziarnowych i żwirów, przy wykorzystaniu technologii bezpyłowej i z zamkniętym obiegiem wody 2015-11-27 10:07
Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią 2015-11-27 10:08
Informacja o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wierceniu otworu przeznaczonego na studnię nr 3 na ujęciu wody podziemnej w Dalewie 2015-11-27 10:08
Informacja o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kopalin pospolitych dla potrzeb drogownictwa 2015-11-27 10:08
Obwieszczenie o sporządzeniu projektu dokumentu "Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Gminy Marianowo na lata 2009 - 2016" 2015-11-27 10:13
Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Marianowo 2015-11-27 10:12
Obwieszczenie o sporządzeniu projektu dokumentu "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016" 2015-11-27 10:04
Informacja o wydaniu postanowienia o stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na obszar Natura 2000 oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kopalin pospolitych (kruszywo mineralne) 2015-11-27 10:03
Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie przepustu w km 13+561 drogi krajowej nr 20 na odcinku Stargard Szczeciński - Drawsko Pomorskie 2015-11-27 10:03