herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 153/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2017-01-05 12:47
Zarządzenie Nr 152/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-30 10:51
Zarządzenie Nr 151/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-30 10:50
Zarządzenie Nr 150/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-23 12:31
Zarządzenie Nr 149/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-23 12:30
Zarządzenie Nr 148/2016 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe 2016-12-23 12:29
Zarządzenie Nr 147/2016 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu niezapłaconego czynszu 2016-12-23 12:27
Zarządzenie Nr 146/2016 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Marianowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Marianowo 2016-12-23 12:26
Zarządzenie Nr 145/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-23 12:24
Zarządzenie Nr 144/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-23 12:22
Zarządzenie Nr 143/2016 w sprawie zwiększenia wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Gminy Marianowo na rok 2016 2016-12-23 12:23
Zarządzenie Nr 142/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-23 12:20
Zarządzenie Nr 141/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-12 09:27
Zarządzenie Nr 140/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-12 09:26
Zarządzenie Nr 139/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-12-12 09:25
Zarządzenie Nr 138/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2016 roku 2016-12-12 09:24
Zarządzenie Nr 137/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-12 09:22
Zarządzenie Nr 136/2016 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy Marianowo 2016-12-12 09:21
Zarządzenie Nr 135/2016 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XIX/126/2016 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-05 11:11
Zarządzenie Nr 134/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-05 11:10
Zarządzenie Nr 133/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-05 11:09
Zarządzenie Nr 132/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-11-28 09:58
Zarządzenie Nr 131/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-11-28 09:49
Zarządzenie Nr 130/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-11-28 09:48
Zarządzenie Nr 129/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-11-21 09:59
Zarządzenie Nr 128/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-11-21 09:53
Zarządzenie Nr 127/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-11-21 09:52
Zarządzenie Nr 126/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-11-21 09:51
Zarządzenie Nr 125/2016 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Marianowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-11-21 09:50
Zarządzenie Nr 124/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-11-04 15:18
Zarządzenie Nr 123/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-11-04 15:17
Zarządzenie Nr 122/2016 w sprawie umorzenia wierzytelności 2016-11-04 15:16
Zarządzenie Nr 121/2016 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2016-11-04 15:14
Zarządzenie Nr 120/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-11-04 15:13
Zarządzenie Nr 119/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Marianowo na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych 2016-11-04 15:12
Zarządzenie Nr 118/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-10-27 14:51
Zarządzenie Nr 117/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-10-27 14:14
Zarządzenie Nr 116/2016 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Marianowo 2016-10-27 14:13
Zarządzenie Nr 115/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-10-27 14:11
Zarządzenie Nr 114/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-10-21 13:06
Zarządzenie Nr 113/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-10-21 13:05
Zarządzenie Nr 112/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-10-21 13:05
Zarządzenie Nr 111/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-10-21 13:04
Zarządzenie Nr 110/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-10-21 13:03
Zarządzenie Nr 109/2016 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2016-10-10 11:33
Zarządzenie Nr 108/2016 w sprawie umorzenia wierzytelności 2016-10-10 11:31
Zarządzenie Nr 107/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-10-10 11:30
Zarządzenie Nr 106/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2016 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2016-10-10 11:29
Zarządzenie Nr 105/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-10-10 11:27
Zarządzenie Nr 104/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-10-10 11:26
Zarządzenie Nr 103/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2016/2017 2016-10-03 11:20
Zarządzenie Nr 102/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-10-03 11:19
Zarządzenie Nr 101/2016 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-10-03 11:18
Zarządzenie Nr 100/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-09-26 13:23
Zarządzenie Nr 99/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-09-21 12:29
Zarządzenie Nr 98/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-09-21 12:27
Zarządzenie Nr 97/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-09-21 12:24
Zarządzenie Nr 96/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-09-16 13:05
Zarządzenie Nr 95/2016 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2016-09-15 11:27
Zarządzenie Nr 94/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-09-14 14:48
Zarządzenie Nr 93/2016 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania 2016-09-14 14:47
Zarządzenie Nr 92/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2016 roku 2016-09-14 14:46
Zarządzenie Nr 91/2016 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 2016-09-14 14:45
Zarządzenie Nr 90/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo 2016-09-14 14:44
Zarządzenie Nr 89/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2016/2017 2016-09-08 10:36
Zarządzenie Nr 88/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-09-06 12:01
Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" 2016-08-30 13:39
Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-08-30 13:38
Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2017 rok 2016-08-25 09:18
Zarządzenie Nr 84/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-08-24 14:42
Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie umorzenia wierzytelności 2016-08-24 14:41
Zarządzenie Nr 82/2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2016-08-24 14:42
Zarządzenie Nr 81/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-08-24 14:38
Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-08-24 14:36
Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-08-24 14:35
Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-08-24 14:34
Zarządzenie Nr 78/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2016-08-10 15:02
Zarządzenie Nr 77/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie 2016-08-10 15:00
Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-08-09 08:36
Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-08-09 08:35
Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-08-01 19:26
Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnej 2016-08-09 08:29
Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-08-01 19:14
Zarządzenie Nr 71/2016 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2016-07-21 12:43
Zarządzenie Nr 70/2016 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2016-07-21 12:26
Zarządzenie Nr 69/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-07-14 15:20
Zarządzenie Nr 68/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Marianowo 2016-07-14 15:19
Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-07-14 15:17
Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-07-08 14:39
Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-07-01 13:45
Zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XVI/96/2016 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-07-05 08:46
Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu niezapłaconego czynszu 2016-07-01 13:42
Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-06-27 10:22
Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-06-27 10:22
Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz procedur kontroli zarządczej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych w Urzędzie Gminy Marianowo 2016-06-27 10:21
Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2016-06-16 14:50
Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-06-16 14:49
Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-06-09 11:27
Zarządzenie Nr 56/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2016 roku 2016-06-06 08:22
Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-06-06 08:21
Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-06-06 08:20
Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu ustnego ograniczonego 2016-06-06 08:20
Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2016/2017 2016-06-06 08:19
Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-06-06 08:15
Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XV/92/2016 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-05-24 13:57
Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-05-16 15:00
Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-05-16 14:59
Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-05-05 13:41
Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-05-05 13:40
Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-05-05 13:40
Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-05-04 10:51
Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-05-04 10:50
Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-04-20 15:13
Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-04-20 15:11
Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-04-14 14:33
Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-04-13 11:08
Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej w 2016 roku 2016-04-08 14:32
Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2016-04-08 08:06
Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-04-05 11:00
Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-04-05 11:00
Zarządzenie Nr 34/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XIV/88/2016 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-04-05 10:59
Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-03-30 13:33
Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-03-30 13:32
Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XIV/88/2016 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-03-30 13:30
Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2016-03-24 07:57
Zarządzenie Nr 29/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe 2016-03-24 07:55
Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2016-03-24 07:53
Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2016-03-23 15:10
Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-03-21 12:22
Zarządzenie Nr 25/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2015/2016 2016-03-21 12:21
Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu nabycia nieruchomości 2016-03-21 12:20
Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat za przyłączenie nieruchomości do przyłączy kanalizacyjnych 2016-03-14 14:32
Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat za przyłączenie nieruchomości do przyłączy kanalizacyjnych 2016-03-14 14:31
Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat za przyłączenie nieruchomości do przyłączy kanalizacyjnych 2016-03-14 14:30
Zarządzenie Nr 20/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2015/2016 2016-03-07 13:44
Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie nabycia nieruchomości 2016-03-02 15:05
Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017 na terenie Gminy Marianowo 2016-02-29 15:07
Zarządzenie Nr 17/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2015/2016 2016-02-26 15:17
Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-02-26 15:17
Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-02-26 15:16
Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-02-26 15:16
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Marianowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XIII/80/2016 Rady Gminy Marianowo z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-02-26 15:15
Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2016 rok 2016-02-26 11:34
Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo 2016-02-17 09:18
Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-02-17 09:10
Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo oraz powołania Komisji Konkursowej 2016-02-01 14:52
Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2016-01-26 09:45
Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-01-25 09:24
Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2015, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2015 2016-01-25 09:24
Zarządzenie Nr 5/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2015/2016 2016-01-18 10:54
Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Marianowo w roku 2016 2016-01-18 10:53
Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2016 roku 2016-01-18 10:52
Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2016 r. 2016-01-11 10:18
Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy Marianowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2016 rok 2016-01-11 10:11